ProkHARD / ROZWÓJ SYSTEMU / Nowe opcje / Wersja 1.23 / Zestawienie obrotów i sald - raport grupującyRight menu

Warsztaty UML

Ostatnie zmiany

Nowy moduł: Obsługa składowiska odpadów

Moduł obsługi składowiska odpadów, wchodzący w skład Platformy Hetman to kolejna funkcjonalność systemu pozwalająca nie tylko sprawnie skracać czas operacji ewidencji odpadów (w tym ważenia), to także nowa jakość pracy wynikowej nad dostarczonymi informacjami.

Rozwiązania mobilne

Najnowsze technologie w służbie przedsiębiorstwa.

Idealny system do obsługi produkcji zleceniowej.

W warunkach gospodarki rynkowej, każde przedsiębiorstwo dąży do zachowania jak najlepszej płynności finansowej. Jedną z metod, jest kontrola i minimalizacja poziomu zapasów surowców i wyrobów gotowych. Z tych powodów, lub ze specyfiki produktów, firmy produkcyjne dążą do realizacji produkcji pod konkretne zamówienia odbiorców.


Zestawienie obrotów i sald - raport grupujący

Raport wykazuje sumy obrotów i sald zgrupowanych okresów

Zasada działania grupującego zestawienia obrotów i sald opiera się na sumowaniu i wyświetlaniu obrotów i sald z kilku wskazanych przez użytkownika okresów. Do poprawnego działania raportu potrzebne jest przydzielenie okresów księgowych do grup. Grupy ustawiamy w rdycji Okresów księgowych.

kliknij, aby powiększyć

Raport znajduje sie w sprawozdaniach -> zestawienie obrotów i sald.

kliknij, aby powiększyć