Informacje o rozwoju systemu

Przygotowane zostały definicje deklaracji PIT-11 w wersji 29.

Zachęcamy do kontaktu z działem wdrożeń w celu udostępnienia definicji deklaracji oraz map konwersji.

W celu automatycznego uzupełnienia nowych pól deklaracji przez system proszę przygotować opis z listą składników z listy płac przypisanych do konkretnych pól deklaracji.
Brak takiego opisu nie spowoduje niemożliwości wysłania deklaracji, ale brakujące pola trzeba będzie uzupełnić ręcznie przed wysyłką.

W przypadku zainteresowania uruchomieniem opcji, prosimy o kontakt z działem wdrożeń. Konfiguracja opcji wynosi 4h.
Funkcjonalność umożliwia zdalne potwierdzenia dokumentów przesyłanych za pomocą poczty elektronicznej.

Dokumenty generowane i wysyłane pocztą elektroniczną, mogą , wg decyzji administratora, zostać otagowane linkiem kierującym odbiorcę e-maila na stronę internetową, na której może:

- Potwierdzić bądź odrzucić fakt poprawnego otrzymania dokumentu,

- Potwierdzić datę otrzymania dokumentu,

- Wprowadzić komentarz dla wysyłającego dokument.

Potwierdzony dokument wywołuje odpowiednią dla rodzaju dokumentu, reakcję w bazie danych systemu. Dla przykładu, faktura sprzedaży, czy korekta, otrzyma datę potwierdzenie odbioru, co spowoduje wpisanie jej do właściwego okresu rozliczenia VAT; dokument magazynowy, otrzyma datę potwierdzenia dostawy, itd.

Administrator, lub osoba uprawniona, może w każdej chwili sprawdzić czy dokument został potwierdzony i z jaką datą.

Użycie opcji wymaga posiadania licencji na funkcjonalność HetmanBot Wymiana Dokumentów E-Mail.
Usunięto problem z wybieraniem znacznika "Automatycznie" w definicji wysyłanych wiadomości EDI-Email.
Do funkcjonalności wysyłania dokumentów pocztą elektroniczną w trybie automatycznym EDI-Email, została dodana możliwość umieszczania stopki wysyłanej wiadomości.
System automatycznie dołącza do wiadomości stopkę zdefiniowaną w kartotece użytkownika i sformatowaną za pomocą HTML (lub stopkę tekstową).
Stopka jest pobierana z kartoteki użytkownika który ostanio modyfikował dokument, lub dla dokumentów posiadających opcję zatwierdzania, użytkownik który zatwierdził dokument.
Dodatkowo stopka może zawierać Logo firny (użytkownika Platformy Hetman)
Dane rejestrowane podczas generowania i obsługi monitów i not odsetkowych zostały rozszerzone o dodatkowe informacje, a w szczególności informacje o użytkowniku który zarejestował dokument, użytkowniku który zmodyfikował ostatnio dokument, czasie utworzenia dokumentu i czasie ostatniej modyfikacji.
Informacje te będą wykorzystane w celu automatycznego ustalania treści e-maila w korespondencji automatycznej EDI-Email.
Podczas generowania zleceń produkcyjnych do zlecenia handlowego (przy przekazaniu zlecenia do planowania) system weryfikuje poprawność terminu (wymaganego) wskazanego w pozycji zlecenia handlowego i informuje o nieprawidłowościach stosownym komunikatem.
Wprowadzono w systemie modyfikację, która uzależnia wybór pozycji z cennika cen sprzedaży od ilości wskazanej na powiązanym zleceniu handlowym, czyli od ilości zamówionej przez klienta.
Jeżeli podczas wydania towaru zostanie wskazane zlecenie handlowe którego dotyczy wydanie, system przy ustalaniu ceny jako ilość warunkująca pobrane ceny z cennika (o ile cena jest pobierana z cennika), przyjmie ilość zamówioną przez klienta.
Jeżeli Zlecenia Handlowego nie będzie, jako ilość do pobrania ceny zostanie przyjęta ilość wydawana w dokumencie wydania.
Do obsługi przeglądu dokumentów magazynowych została dodana funkcjonalność rejestrująca informacje o źródle pochodzenia ceny sprzedaży wybranej w dokumencie magazynowym. System rejestruje jaka została ustalona cena sprzedaży przy zapisie pozycji dokumentu magazynowego.
Zarejestrowana w ten sposób informcja, jest prezentowana w opcji przeglądu pozycji dokumentów sprzedaży.
System został rozbudowany o możliwość fakturowania poszczególnych kontrahentów wg różnych dla każdego z nich zasad ustalania ceny. Funkcjonujący dotychczas mechanizm umożliwiający definiowanie sposobu ustalania ceny sprzedaży dla dokumentu magazynowego, został rozszerzony o nową możliwość ustalania zasad pobierania ceny sprzedaży dla każdego kontrahenta indywidualnie.
W kartotece kontrahenta mamy możliwość ustalenie wg jakich zasad będzie ustalana cena sprzedaży w momencie wydania towaru (WZ) w konsekwencji na fakturze.
Dzięki temu rozwiązaniu każdy kontrahent może być traktowany indywidualnie. Czyli np.: dla wybranych klientów cenę sprzedaży możemy ustalić na podstawie cennika, dla innych cenę sprzedaży możemy ustalać na podstawie ceny ustalanej w zleceniu handlowym, a jeszcze dla innych np.: na podstawie ceny z kartoteki. W systemie dostępnych jest również wiele innych możliwości niż przytoczone tu przykłady.
Wprowadzono modyfikację która usprawnia proces tworzenia faktury korygującej, w sytuacji, gdy przyczyną korekty jest zmiana kursu waluty. Czyli kurs waluty wskazany w fakturze korygowanej był nieprawidłowy.
Dzięki modyfikacji, po zmianie kursu waluty w fakturze korygującej, system automatycznie oznacza wszystkie pozycje faktury jako korygowane i rozlicza nową wartość w PLN dla wszyskich pozycji faktury.
Dostępny jest wzór deklaracji PIT_4R w wersji 11.
Wzory deklaracji są przygotowane wg standardu e-deklaracji z możliwością podpisu elektronicznego i przesyłania deklaracji drogą elektroniczną na serwery Ministerstwa Finansów.
Zachęcamy do kontaktu z działem handlowym.
Przygotowane zostały definicje deklaracji PIT-11 w wersji 27.

Zachęcamy do kontaktu z działem wdrożeń w celu udostępnienia definicji deklaracji oraz map konwersji.

W celu automatycznego uzupełnienia nowych pól deklaracji przez system proszę przygotować opis z listą składników z listy płac przypisanych do konkretnych pól deklaracji.
Brak takiego opisu nie spowoduje niemożliwości wysłania deklaracji, ale brakujące pola trzeba będzie uzupełnić ręcznie przed wysyłką.

W przypadku zainteresowania uruchomieniem opcji, prosimy o kontakt z działem wdrożeń. Konfiguracja opcji wynosi 4h.
W formularzu parametrów użytkowników został dodany klawisz "Aktualizuj użytkowników".
W parametrach użytkownika został dodany klawisz "Aktualizuj użytkowników".
Wciśnięcie klawisza powoduje przepisanie parametrów wybranego użytkownika pozostałym użytkownikom systemu.
Z przyjemnością przekazujemy do Państwa dyspozycji, opcję obsługi samofakturowania w Platformie Hetman. Opcja samofakturowania umożliwia :

- Rejestrację faktur tworzonych w procesie samofakturowania realizowanego przez Państwa odbiorców.

- Generowanie faktur w procesie samofakturowania realizowanego przez Państwa dla Państwa dostawców.
Informujemy, iż zostały opublikowane nowe zmiany w JPK_VAT z deklaracją. Wprowadzone modyfikacje dotyczą generowania deklaracji bez znacznika MPP oraz SW. Zachęcamy do kontaktu z działem wdrożeń w celu ustalenia terminu konfiguracji.
Platforma Hetman została wyposażona w narzędzie ułatwiające współpracę z partnerami biznesowymi. Mamy tu na myśli Serwis Internetowy B2B, który mogą Państwo udostępniać w dobranym przez siebie zakresie swoim partnerom. Funkcjonalności serwisu ułatwiają, przyspieszają komunikację pomiędzy Państwa firmą a Partnerami. Pozwalają na wyeliminowanie dokumentacji papierowej i przekazywanie dokumentów drogą elektroniczną, co w obecnej sytuacji staje się wręcz koniecznością.

Poniżej wymienimy kilka najważniejszych funkcjonalności jakie mogą Państwo udostępniać swoim partnerom:

- możliwość złożenia zamówienia;
- śledzenie stanu realizacji złożonych zamówień;
- możliwość wywołania dostawy na żądanie;
- przegląd stanów magazynowych klienta;
- przegląd dokumentów sprzedaży w tym WZ.

Po więcej szczegółów dotyczących e-abonamentu zachęcamy do kontaktu z Działem Handlowym ProkHard.

Projektowana opcja ma za zadanie usprawnienie procesu rejestracji zmian cenników u dostawców surowców.

Częste w ostatnim czasie zmiany cen, powodują konieczność aktualizacji cenników od dostawców.

ProkHard przygotował propozycję nowej funkcjonalności, za pomocą której, użytkownik systemu będzie mógł na podstawie specjalnie przygotowanego pliku XLS, zaimportować do systemu nowe ceny proponowane przez dostawcę.

Nowe ceny zostaną zapisane w cenniku cen dostawcy i będą wykorzystane w funkcjonalnościach sytsemu, w tym w kalkulacjach i zamówieniach.

Zainteresowanych zapraszany do składania zapytań w tej sprawie za pośrednictwem systemu HelpDesk lub kontakt z naszym dzałwm handlowym.
Do listy analiz modułu logistyka dodano nowy raport umożliwiający analizę kosztów usług transportowych i innych usług związanych ze zleceniami transportowymi. Raport prezentuje koszty zarejestrowane w zaewidencjonowanych w systemie fakturach zakupu, których pozycje powiązane zostały ze zleceniami transportowymi.

Raport prezentuje dane faktury, dane zlecenia transportowego, zarejestrowane koszty.

Raport pozwala na szeroki zakres filtrowania zarejestrowanych danych.
Dodano możliwość ustawienia rozmiaru i rodzaju czcionki dla menu systemowego.
Opcja ustawienia czcionki znajduje się w parametrach domyślnych dla Użytkownika w sekcji "Konfiguracja - schematy aplikacji".
Przygotowana została definicja deklaracji PIT4R w wersji 10. Zachęcamy do kontaktu z działem wdrożeń w celu udostępnienia nowej wersji.
Przygotowana została definicja deklaracji PIT11 w wersji 26. Zachęcamy do kontaktu z działem wdrożeń w celu udostępnienia deklaracji.
Kartoteka osób kontaktowych w systemie CRM została rozszerzona o nowe pola danych "Opis stanowiska" . Informacja ta będzie bardzo użyteczna w nawiązywaniu relacji z kontrahentami z wykorzystaniem systemu CRM firmy ProkHard.
W systemie Hetman Eko-Manager w opcji obsługi kart przekazania odpadu, został dodany filtr umożliwiający wybór KPO które zostały zarejestrowane w bazie BDO i w systemie zostało ustawione powiązanie do karty w bazie BDO (powiązany numer z BDO). Opcja pozwala natychmiast wyszukać karty w systemie które nie zostały powiązane z kartami w BDO.
Do opcji fakturowania została dodana nowa funkcjonalność wyboru ceny z cennika kontrahenta.
Opcja umożliwia w wygodny sposób, wybór ceny z listy pasujących do towaru na fakturze cen , np.: zależnych od ilości i przypisanie do pozycji faktury.
Opcja jest udostępniona pod specjalnym klawiszem obok pola ceny sprzedaży.
Informujemy o wprowadzeniu przez Ministerstwo Finansów nowego rodzaju Jednolitego Pliku Kontrolnego - JPK_VAT z deklaracją, który obowiązkowo składać będą wszyscy podatnicy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT za okresy od 1 października 2020r.

JPK_VAT z deklaracją składa się z dwóch części, a mianowicie obejmuje ewidencję VAT (zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres), jak i deklarację VAT (deklarację VAT-7 i VAT-7K).

Dbając o najwyższą jakość usług oraz mając na uwadze Państwa potrzeby przygotowaliśmy propozycję instalacji oraz konfiguracji funkcjonalności w systemie Platforma Hetman. Zachęcamy do kontaktu z działem handlowym w celu uzyskania szczegółów.
Dostępne są wzory deklaracji podatkowej VAT_UE w wersji 5. Wzory deklaracji są przygotowane wg standardu e-deklaracji z możliwością podpisu elektronicznego i przesyłania deklaracji drogą elektroniczną na serwery Ministerstwa Finansów. Nowy wzór deklaracji obowiązuje od 1 lipca 2020r. Zachęcamy do kontaktu z działem handlowym.
Przygotowane zostały definicje deklaracji PIT11 w wersji 25 oraz PIT4R w wersji 9. Zachęcamy do kontaktu z działem wdrożeń w celu udostępnienia definicji deklaracji oraz map konwersji. W celu automatycznego uzupełnienia pól deklaracji przez system proszę przygotować opis z listą składników z listy płac przypisanych do konkretnych pól deklaracji. Brak takiego opisu nie spowoduje niemożliwości wysłania deklaracji, ale brakujące pola trzeba będzie uzupełnić ręcznie przed wysyłką.
Nie przegap terminów, rozlicz VAT i PIT/CIT w terminie.

Zgodnie z " ustawą z dnia 19 lipca 2019r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych" oraz innych ustaw, podatnicy są zobowiązani do podjęcia dodatkowych działań w celu ustalenia wysokości kwot do wycofania lub przywrócenia w rozliczeniu podatku VAT naliczonego, oraz kosztów uzyskania przychodów.

Wychodząc na przeciw potrzebom Użytkowników systemu Platforma Hetman, firma ProkHard opracowała dodatkowe funkcjonalności umożliwiające między innymi :

1. Ustalenie kwoty i listy dokumentów na podstawie których ustalono wysokość VAT naliczonego (do odliczenia) podlegających wycofaniu z rozliczenia VAT na koniec miesiąca rozliczeniowego.

2. Ustalenie kwoty i listy zobowiązań wymagających wycofania z kosztów w rozliczeniu rocznym podatku dochodowego.

3. Ustalenie kwoty i listy dokumentów na podstawie których ustalono wysokość VAT naliczonego (do odliczenia) podlegających przywróceniu do rozliczenia na koniec miesiąca rozliczeniowego.

4. Ustalenie kwoty i listy zobowiązań wymagających przywrócenia w koszty w rozliczeniu rocznym podatku dochodowego.

Zachęcamy Państwa do zakupu licencji na użytkowanie nowych funkcjonalności.

Z oferty mogą skorzystać Użytkownicy systemu posiadający aktualną wersję oprogramowania (lub aktualną umowę na udostępnienie aktualizacji), prowadzący rozrachunki w systemie Platforma Hetman
Krajowa Administracja Skarbowa opublikowała strukturę i udostępniła do testów zbiorczy plik do weryfikacji rachunków bankowych zarejestrowanych w bazie KAS.

W najbliższych dniach będzie dostępna zapowiadana już wcześniej funkcjonalność w Platformie Hetman, automatycznie odczytująca i zapisująca w bazie danych Platformy, listę rachunków. Dzięki zaimplementowanym w systemie mechanizmom, weryfikacja rachunków będzie szybka, pewna i pozwoli Państwu uniknąć nieprzewidzianych obciążeń i kar.

Dzięki danym z pliku zbiorczego, będą Państwo mogli w danym dniu weryfikować wyciągi bankowe z dnia poprzedniego, co da pewność, że przelewy zostały wykonane na właściwe konta.

W przypadku wykrycia niepoprawnych rachunków, będą Państwo mogli natychmiast wygenerować i wysłać zgłoszenie do urzędu skarbowego, zachowując krytyczny 3 dniowy termin.

Dzięki temu unikną Państwo odpowiedzialności karnej i finansowej.

Wykrycie choćby jednego błędnego przelewu, z pewnością zrekompensuje wydatki związane z zakupem i wdrożeniem funkcjonalności w Platformie Hetman.

Jesteśmy przekonani, ze warto.

Użytkownicy systemu Platforma Hetman, którzy nabyli już wcześniej funkcjonalność obsługi białej listy, otrzymują wspomnianą funkcję w cenie poniesionych dotychczas opłat.
Dostępna jest już nowa wersja mapy konwersji dla JPK_FA w wersji 3 obowiązująca od 1 listopada 2019.
Dostępne są wzory deklaracji VAT7 w najnowszej wersji 20.
Wzory deklaracji są przygotowane wg standardu e-deklaracji z możliwością podpisu elektronicznego i przesyłania deklaracji drogą elektroniczną na serwery Ministerstwa Finansów.Nowy wzór obowiązuje od deklaracji za listopad. Zainteresowane osoby zachęcamy do kontaktu z działem wdrożeń w celu umówienia terminu wgrania i konfiguracji deklaracji.
Z dniem 1 listopada 2019 roku obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności zostaną objęte faktury, których wartość brutto będzie przekraczać 15 000,00 zł (lub jej równowartość) dokumentujące transakcje, których przedmiotem będą towary i usługi wymienione w nowym załączniku nr 15 do ustawy o VAT.
W związku z powyższym, mechanizm podzielonej płatności będzie obowiązkowy w branżach, do których stosuje się obecnie mechanizm odwrotnego obciążenia (krajowego) oraz odpowiedzialność podatkową (tzn. obejmujących towary i usługi wymienione obecnie w załącznikach nr : 11:13:14 do ustawy o VAT). Faktury opiewające na kwoty do 15 000,00 zł (brutto) będą podlegały rozliczaniu na ogólnych zasadach.
Podatnicy, którzy dokonywać będą dostawy oraz nabywać towary/usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT zobowiązani będą posiadać rachunek rozliczeniowy lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej otwarty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, prowadzony w walucie polskiej. Tylko bowiem do rachunków rozliczeniowych bank lub SKOK otwiera rachunek VAT.
Na fakturach objętych obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności podatnik zobowiązany będzie do umieszczania specjalnej adnotacji "mechanizm podzielonej płatności".
W związku z powyższym firma PROKHARD przygotowała pakiet zmian w oprogramowaniu, które umożliwią oznaczenie wybranych faktur powyżej przytoczoną klauzulą. Wprowadzenie tych modyfikacji wymaga przeprowadzenia aktualizacji systemu. Uruchomienie nowych funkcjonalności wymaga przeprowadzenia aktualizacji systemu i krótkiej konfiguracji. Koszt i termin przeprowadzenia aktualizacji i konfiguracji zostanie ustalony indywidualnie po przesłaniu zgłoszenia w serwisie HelpDesk.
W obiektach wyboru słownika została dodana funkcjonalność dostępna po naciśnięciu klawisza F4 umożliwiająca przejście do dodawania i modyfikacji słowników.
W formularzu przeglądu technologii dodana została funkcjonalność "Graficzny przegląd powiązań operacji technologicznych".
Opcja wywoływana jest poprzez wciśnięcie przycisku znajdującego się obok listy kontrolnej.
Opcja prezentuje powiązania jakie występują w poszczególnych operacjach technologii.
Rozszerzono funkcjonalności Platformy Hetman w zakresie kontroli rachunków umieszczonych w bazie KAS.

Wprowadzone zostały następujące możliwości sytemu:

1. W opcji obsługi bankowości elektronicznej dodano zbiorczą kontrolę rachunków bankowych wstępujących w wyciągu bankowym.

System sprawdza czy rachunki bankowe na które dokonano wypłat na kwoty przekraczające podaną w parametrach systemu wartość, są potwierdzone w bazie KAS na dzień dokonania wypłaty.

Opcja ta pozwoli wyszukać ewentualne wypłaty na niepotwierdzone rachunki umożliwi odpowiednią reakcję na takie zdarzenie, a w konsekwencji pozwoli uniknąć sankcji z tego tytułu.

Kontrola jest prowadzona przez system automatycznie, a użytkownik jest informowany na bieżąco o wynikach kontroli.


2. Analogiczna funkcja kontrolna została zaimplementowana w opcji obsługi wyciągów bankowych (starsza funkcjonalność).

3. Przed wygenerowaniem pliku do HB (HomeBanking), system weryfikuje rachunki umieszczone w przygotowywanych do wysyłki przelewach.

Powyższe funkcjonalności są dostępne dla posiadaczy licencji na funkcjonalność kontroli rachunków bankowych.
Szanowni Państwo,
w dniu 26-08-2019 Ministerstwo Finansów udostępniło link testowy do weryfikacji rachunków w KAS.

Podkreślić należy kilka faktów:

1. Udostępniono testowy serwis (plik) , nadal nie udostępniono adresu serwisu produkcyjnego.

2. Ilość zapytań do tego serwisu będzie ograniczona do 10 na dobę.

3. Nie znana jest data udostępnienia pliku do masowej weryfikacji rachunków.

W związku z powyższym, firma ProkHard przygotowała kolejne funkcjonalności (dalsza rozbudowa przygotowanych wcześniej rozszerzeń aplikacji) w ramach obsługi bazy KAS.

- Do aplikacji zostały dodane struktury danych przechowujących zweryfikowane rachunki (dzięki temu ograniczona zostanie ilość zapytań do KAS do niezbędnej).

- Do obiektów obsługi rachunków bankowych w Platformie Hetman dodano możliwość weryfikacji rachunku w bazie KAS (za pośrednictwem bazy Platformy Hetman).

Po wykonaniu aktualizacji systemu i udostępnieniu przez MF adresu serwisu internetowego, można będzie korzystać z funkcjonalności.

Klientów którzy zamówili rozszerzenie funkcjonalności Platformy Hetman o obsługę kontroli rachunków bankowych, zapraszamy do wykonania aktualizacji.

Jednocześnie informujemy, że kolejne funkcjonalności systemu w zakresie obsługi bazy KAS i weryfikacji rachunków , będą przygotowywane, są jednak zależne od stanu udostępnionych informacji i serwisów przez MF.


Ministerstwo Finansów w dniu 26-08-2019r. opublikowało struktury danych do nowego pliku JPK_FA_RR.

Nowy plik będzie obowiązywał podatników od dnia 01-09-2019r.

Na podstawie wstępnej analizy wnioskujemy, że dane gromadzone w fakturach RR Platformy Hetman, powinny być wystarczające do utworzenia nowych tych plików, nie możemy jednak wykluczyć, że faktury za wrzesień będą musiały być uzupełnione o dodatkowe dane.

Niestety tak krótki czas od daty publikacji do dnia obowiązywania (4 dni robocze) to zbyt mało aby uzyskać pewność i odpowiedzialnie opracować projekty zmian, nie wspominając już o samych modyfikacjach oprogramowania.

Firma ProkHard dołoży wszelkich starań aby mieli Państwo możliwość złożenia deklaracji w wymaganych terminach.

Tych z Państwa którzy są zobowiązani do składania JPK_FA_RR prosimy o kontakt za pośrednictwem serwisu HelpDesk. Będziemy Państwa na bieżąco informować o postępach prac i dostępności wymaganych opcji.
Do filtrów dostawy (stany magazynowe, obroty na magazynach) i w pozycji dokumentów magazynowych został dodany filtr umożliwiający wyszukiwanie wg partii obcej.
Daje to możliwość analizowania magazynu na podstawie powiązanej podczas przyjęcia partii obcej odczytanej z etykiety dostawcy.
Szanowni Państwo,
Ministerstwo Finansów zmieniło w czwartek (22-08-2019) certyfikat klucza publicznego do wysyłania jednolitych plików kontrolnych. Nowy certyfikat obowiązuje od piątku, 23 sierpnia br. Podatnicy muszą zaktualizować system w aplikacjach wykorzystywanych do wysyłki dokumentów.

W związku z powyższym firma ProkHard przygotował nową wersję programu HJPK, który służy do generowania, na podstawie danych zawartych w Platformie Hetman, i wysyłania plików JPK na serwery MF.

Nasi Klienci którzy posiadają licencję na korzystanie z Książki Kontroli i generowanie i/lub wysyłanie plików JPK, mogą otrzymać nową , zawierającą nowy certyfikat, wersję programu HJPK.

Zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem systemu HelpDesk.
Podniesione zostały standardy bezpieczeństwa w wymianie danych za pośrednictwem mechanizmu EDI e-mail.

Generowane przez system pliki wydruków w formacie PDF, zostały zabezpieczone przed edycją za pomocą mechanizmów standardowych plików PDF.

Ponadto do generowanych plików PDF dodana została sekcja metadanych zawierająca następujące informacje :

- Tytuł : prezentujący sposób powstania pliku i system który wygenerował plik.

- Autor : prezentujący dane firmy Użytkownika systemu Platforma Hetman który wygenerował plik.

- Keywords: prezentujący datę i czas wygenerowania pliku, użytkownika oraz ścieżkę wywołania z nazwą wzorca wydruku użytego do utworzenia pliku PDF.

Zmiany te zmniejszą ryzyko ingerencji osób trzecich w emitowane z systemu , za pomocą mechanizmów EDI - e-mail, dokumenty.
W opcji przeglądu wysłanych dokumentów e-mailem za pomocą funkcjonalności EDI została dodana możliwość przeglądu listy wysłanych e-maili i załączników jakie zostały wysłane wraz z nim.
Szanowni Państwo,
już od 1 września 2019r. obowiązywać będzie tzw.: biała lista podatników VAT". Na liście znajdować się będą informacje dotyczące zarejestrowania, wyrejestrowania oraz statusu podatnika VAT, a przede wszystkim lista będzie zawierać numery rachunków bankowych przedsiębiorców, na które kontrahenci powinni dokonywać wpłat.

Firma ProkHard przygotowała gotowe rozwiązanie do weryfikacji danych o rachunkach.Od dziś nasi klienci mają możliwość zamówienia nowej funkcjonalności pozwalającej na kontrolę rachunków bankowych.

Jakie korzyści Państwo otrzymają:
- dzięki naszemu rozwiązaniu klienci mają możliwość określenia dat obowiązywania rachunków bankowych;
- nasza funkcjonalość rozbudowana została o znacznik " potwierdzony dla zobowiązań" ułatwiający kontrolę rachunków bankowych;
- nowa funkcjonalność umożliwia kontrolę ważności kont oraz ostrzeganie użytkowników po przekroczeniu dat ich ważności;
- dzięki naszemu rozwiązaniu mogą Państwo pobierać tylko potwierdzone numery rachunków podczas generowania przelewów;
- nasze rozwiązanie automatycznie zweryfikuje numery kont z faktur podczas generowania przelewów;
- umożliwimy Państwu import danych o rachunkach bankowych z bazy centralnej oraz aktualizację rachunków w bazie danych Platformy Hetman.

Nie czekaj i już dziś skontaktuj się z nami , aby poznać szczegóły oferty.
Dostępna jest już nowa wersja mapy konwersji dla JPK_FA (2) obowiązująca od lipca 2019.
Wprowadzone zmiany dotyczą:
- Dodania reguły walidacji wersji pliku JPK - automatyczne oznaczanie korekt wysłanych dla tego samego okresu.
- Modyfikacji struktur w pliku JPK_FA usunięcie rodzaju faktury POZ - pozostałe, zmiana sposobu weryfikacji NIPu kontrahenta.
- Dodania nowej stawki VAT dla przypadku odwrotnego obciążenia.
- Przygotowania nowej definicji i schematów dla JPK_FA (2)
Doskonałe narzędzie do bieżącej kontroli realizacji planów produkcji. Skorygowano drobne problemy obsługowe. Wprowadzone korekty podnoszą wartość użytkową funkcjonalności. Zachęcamy do korzystania z usprawnień w opcji kontroli realizacji planu produkcji.
Przypominamy naszym Klientom, że Platforma Hetman posiada możliwość automatycznej kontroli poprawności wprowadzanych danych. W prosty sposób można zdefiniować warunki kontroli danych , zwłaszcza dla danych kartotekowych i zapobiegać nieprawidłowościom w kartotekach systemu.

Ostanie zmiany Jeszcze usprawniły ten mechanizm, obecnie klawisz kontrolny na formularzu, wykonuje zredefiniowane warunki kontrolne typu: "Blokujący", "Ostrzegawczy" i "Na żądanie".

Zachęcamy do zgłaszania potrzeb w tym zakresie, a chętnie pomożemy w definiowaniu wymaganych warunków.
W opcji generowania pozycji faktury na podstawie dokumentu przyjęcia dodano możliwość wyboru jednostki miary, w której pozycje faktury mają zostać wygenerowane.
Dotyczy: Biała lista podatników VAT - konieczność szerszej weryfikacji kontrahentów – kolejne obowiązki dla przedsiębiorców od 1 września 2019 roku (DZ.U z 2019 poz. 1018)

Dla użytkowników naszych rozwiązań informatycznych zostanie wprowadzony szereg zmian wspomagających weryfikację rachunków bankowych kontrahentów potwierdzonych w bazie podatników prowadzonej przez Ministerstwo Finansów.

Dla prawidłowego przeprowadzenia zmian wymagana będzie aktualizacja systemu połączona z krótkim zdalnym szkoleniem z obsługi funkcjonalności.

1. Aktualizacja systemu - rozliczana będzie na podstawie posiadanych umów serwisowych, nadzoru autorskiego; w przypadku gdy klient nie posiada umowy wycena będzie przygotowywana indywidualnie.

2. Szkolenie z obsługi systemu zostanie wykonane zdalnie. Czas szkolenia wynosi 5h.

Zamówienia prosimy kierować za pomocą serwisu HelpDesk. W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu z działem wdrożeń pod numerem telefonu: +48 58 350 00 11
Numer BDO muszą posiadać zakłady produkcyjne wprowadzające odpady i produkty w opakowaniach na rynek, oraz np.: gabinety stomatologiczne, gabinety lekarskie, warsztaty samochodowe, jednostki badawcze, tartaki itd. Czyli firmy zobowiązane do ewidencji odpadów.
Kartoteka kontrahentów Platformy Hetman oraz dokumenty związane z ewidencją odpadów, zostały rozbudowane o dodatkowe pole "Numer rejestrowy" nadawany przez Marszałka województwa.
Do listy dostępnych funkcjonalności standardowych opracowanych dla rozwiązań mobilnych (tak zwanych Paneli) zostały dodane nowe pozycje. Nowe rozwiązania dają możliwość realizacji, za pomocą urządzeń mobilnych, obrotu magazynowego dla magazynów oddalonych, czyli dokumentów MM (do potwierdzenia) i dokumentów MMP (potwierdzenia przyjęcia w oddalonym magazynie). Towar wydany dokumentem MM nie figuruje na stanach magazynowych i jest tak zwanym towarem w drodze. Potwierdzenie przyjęcia za pomocą dokumentu MMP przyjmuje towar na magazyn docelowy. Realizacja tej funkcjonalności za pomocą urządzeń mobilnych znacznie skraca i usprawnia proces obsługi magazynu i pozwala kontrolować stan towarów w drodze.
Standardowe wydruki obrotów i sald (wydruk PHOBR_A3)zostały uzupełnione o prezentację sald i podsumowań sald Bilansu Otwarcia.
Dodanie tych danych na wydruku poprawia czytelność informacji na sprawozdaniach drukowanych dla służb księgowych.
W systemie powstał mechanizm umożliwiający oznaczanie sprzedaży usług wraz z towarem w ramach wewnątrz wspólnotowej dostawy towarów jako całości.
Oznacza to, że usługa jest wykazana jako sprzedaż towarów.
Jeśli są Państwo zainteresowani konfiguracją deklaracji VAT7 i VATUE prosimy o kontakt.
**Cele wprowadzenia funkcjonalności w przedsiębiorstwie:**

1. Usprawnienie kontroli danych wprowadzanych do ksiąg handlowych przedsiębiorstwa.
2. Ograniczenie czasu kontroli wewnętrznej danych.
3. Usprawnienie kontroli danych raportowanych w plikach JPK.
4. Poprawa czytelności wydruków rejestrów VAT zawierających zwiększoną ilość informacji.

**Lista możliwości funkcjonalnych :**

1. Możliwość wyboru danych do umieszczenia na wydruku , przed wykonaniem wydruku, przez operatora, bezpośrednio na formularzu wydruku rejestrów VAT
2. Wybór danych do wydruku będzie dotyczył:
- Pola "Numery" dając użytkownikowi do wyboru :
- „Numer dokumentu” - Numer dokumentu źródłowego
- „Numer dowodu księgowego” - Numer dowodu księgowego pod którym zaksięgowano dany dokument.
- „Numer dokumentu wewnętrznego” - dla Rejestrów sprzedaży pole nieaktywne, dla rejestrów zakupu = Numer dokumentu
- „Numer w rejestrze” - Numer w rejestrze VAT złożony z pól rejestru. ( "Rej: "+ /Rok/+"/"+/miesiąc/+"/"+/Lp/)
- „Numer pozycji rejestru” - Numer pozycji rejestru nadawany przy zamykaniu rejestrów.
- Pola "Daty", dając użytkownikowi do wyboru :
- "Data okresu VAT"
- "Data wprowadzenia dokumentu"
- "Data sprzedaży"
- "Data wystawienia dokumentu"
- "Data odprawy celnej"
- "Data wpływu"
- "Termin płatności"
- "Data potwierdzenia dostawy"
- "Data operacji gospodarczej"
- "Data kursu waluty"
- "Data księgowania"
- "Data wpisu do KH"

- Pole DaneKontrahenta, dając użytkownikowi do wyboru :
- Nip
- Nip Międzynarodowy
- Symbol
- Nazwa skrucona
- Nazwa = Nazwa1 + Nazwa2
- Kod Pocztowy
- Miejscowość
- Ulica
- Nr Domu
- Numer lokalu
**Cele wprowadzenia funkcjonalności w przedsiębiorstwie:**

1. Poprawa płynności finansowej firmy poprzez terminowe pozycjonowanie należności.
2. Wzrost wiarygodności firmy na rynku.
3. Obniżenie ryzyka strat wynikających z powstawania nieściągalnych należności.

**Lista możliwości funkcjonalnych :**

1. Definiowanie częstotliwości tworzenia dokumentów powiadomienia o przeterminowanych płatnościach - ustalenie przez klienta jak często ma być tworzony dokument przeterminowanych należności (dzień, tydzień, ...).
2. Ustalenie dla jakich klientów i przy jakich warunkach generowane są przypomnienia o przeterminowanych należnościach.
3. Definiowanie rodzaju wydruku i sposobu wysłania automatycznego maila do klienta.
4. Przegląd wysłanych do klienta dokumentów powiadomień.

**Zainteresowanych użytkowników zapraszamy do współpracy.**
W analizie zawierającej dane z dokumentów zakupu, została wprowadzona modyfikacja zwiększająca możliwości analityczne tego raportu. Kursor danych został rozbudowany o wartość pozycji faktur obliczoną w cenie nabycia, oraz o informację w jakich cenach został zarejestrowany dany dokument zakupu. Wprowadzenie tej zmiany daje możliwość tworzenia nowych wariantów wydruków sprawozdań "Raport obrotu towarowego" z uwzględnieniem cen nabycia. Zachęcamy do korzystania z nowych możliwości analitycznych.
Realizując konsekwentnie rozwój oprogramowania ProkHard wprowadziliśmy szereg modyfikacji w zakresie korzystania z rozwiązań mobilnych (tak zwane "panele" systemowe) w celu ich dostosowania do pracy na rożnych platformach operacyjnych w tym do pracy w środowisku Windows.
Zachęcamy Państwa do zadawania pytań w temacie zastosowania paneli systemowych w Państwa przedsiębiorstwie.
Unikaj błędów i awarii urządzeń, przewiduj zachowania maszyn i ludzi. W jednej z naszych instalacji produkcyjnych, uruchomiona została nowa funkcjonalność otwierająca drogę do rozbudowy Państwa systemu informatycznego o narzędzia do kontroli stanu pracy urządzeń produkcyjnych. Zastosowanie i oprogramowanie nowoczesnego sterownika komputerowego pozwala na kontrolę stanu pracy wagi samochodowej i informowania zainteresowanych osób o zmianach tego stanu. Dodatkowo sterownik kontroluje pracę sygnalizatorów dźwiękowych umieszczonych w punktach kontrolnych zakładu.
To, wydawałoby się proste, rozwiązanie otwiera drogę do tworzenia podobnych instalacji kontrolujących pracę maszyn produkcyjnych i innych urządzeń pomiarowych. Stosując nasze rozwiązania, mogą Państwo :
- Z wyprzedzeniem zareagować na niepożądane zachowania maszyn i ludzi.
- Zabezpieczyć firmę przez działaniami generującymi straty i szkody materialne.
- Dbać o jakość wytwarzanych produktów w tym poprzez zachowanie właściwych parametrów produkcji.

Zachęcamy Państwa do zgłaszania do firmy ProkHard potrzeb w tym zakresie, a z pewnością zaproponujemy ciekawe i funkcjonalne rozwiązania.
Taka nasza a propozycja.
Dostępne są wzory deklaracji VAT7 w najnowszej wersji 19.
Wzory deklaracji są przygotowane wg standardu e-deklaracji z możliwością podpisu elektronicznego i przesyłania deklaracji drogą elektroniczną na serwery Ministerstwa Finansów. Zainteresowane osoby zachęcamy do kontaktu z działem wdrożeń w celu umówienia terminu wgrania i konfiguracji deklaracji.
W generatorze faktur z dokumentów magazynowych dla kompletów prezentowane są ilości jakich nie udało się skompletować.
Do tej pory taka informacja była zawarta tylko dla kompletów, które w ogóle nie udało się skompletować.
W przypadku gdy chociaż jedna pozycja kompletu została skompletowana wówczas nie było informacji czego jeszcze nie udało się skompletować.
Została wprowadzona modyfikacja usprawniająca nałożenie na wpisywaną partię maski zgodnej z numeracją partii.
W przeglądarce analiza zleceń handlowych została dodana funkcjonalność umożliwiająca rejestrację potwierdzenia zamówienia powiązanego z pozycją zlecenia handlowego.
W opcji planowania transportu została dodana opcja zapamiętania parametrów piętrowania palet.
System zapamiętuje ostatnio ustawione przez Użytkownika parametry co powoduje, że nie trzeba ich za każdym razem podczas planowania transportu ustawiać.
Od 1 stycznia 2019r . weszły w życie zmiany dotyczące samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej działalności. Firma ProkHard wprowadziła zmiany w sposobie ewidencji faktur zakupu które pozwolą państwu na poprawne, w świetle ustawy zdefiniowanie zasad dekretacji dokumentów kosztowych związanych z zakupem i eksploatacją samochodów osobowych w Państwa przedsiębiorstwie.
Zachęcamy do kontaktu z działem wdrożeń.
Dostępne są wzory deklaracji PIT_4R w wersji 8 oraz PIT11 w wersji 24E.
Wzory deklaracji są przygotowane wg standardu e-deklaracji z możliwością podpisu elektronicznego i przesyłania deklaracji drogą elektroniczną na serwery Ministerstwa Finansów.
Zachęcamy do kontaktu z działem handlowym.
Informujemy Państwa, że zastosowane przez nas w Platformie Hetman rozwiązania techniczne, już dzisiaj umożliwiają elektroniczną wymianę dokumentów w formacie spełniającym europejskie standardy elektronicznego fakturowania i wymiany dokumentów wprowadzane przez dyrektywę 2014/55/UE, oraz przez uchwaloną ostatnio przez sejm ustawę "o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym".

Platforma Hetman już od ponad 6 lat używa jako natywnego formatu wymiany danych elektronicznych, specyfikacji zgodnej (UBL link: http://docs.oasis-open.org/ubl/UBL-2.1.html") z wprowadzanymi w Polsce w tym roku wymaganiami.

Wymianę dokumentów przychodzących i wychodzących: faktury, faktury korekty, zamówienia, awiza dostawy, potwierdzenia odbioru, noty księgowej i innych, możemy realizować drogą elektroniczną.
Dokumenty jesteśmy w stanie automatycznie wymieniać zarówno pomiędzy różnymi firmami i instytucjami używającymi Platformy Hetman, jak i pomiędzy użytkownikami Platformy Hetman a użytkownikami innych systemów informatycznych.

Dzięki posiadaniu nowoczesnych i działających rozwiązań informatycznych, nasi Klienci nie muszą ponosić kosztów modyfikacji systemów, aby spełnić nowo wprowadzone wymagania.

Firma Prokhard od wielu lat wspiera i rozwija rozwiązania IT w zakresie elektronicznej wymiany danych. Rozwiązania zastosowane w Platformie Hetman zostały oparte o powszechnie stosowane w Unii Europejskiej standardy, wykorzystane również w tworzeniu specyfikacji elektronicznej wymiany danych w platformie PEF. Chcemy zainteresować Państwa naszymi rozwiązaniami, których wdrożenie nie tylko ułatwi współpracę z platformą PEF, ale również współpracę z Państwa partnerami biznesowymi.
Wdrożenie naszego rozwiązania EDI może wpłynąć na:
- poprawę przepływu informacji pomiędzy podmiotami;
- przyspieszenie obsługi zakupu i sprzedaży;
- przejrzystość procesów obsługi dostaw;
- wyeliminowanie dokumentacji papierowej;
- zmniejszenie kosztów obsługi procesów biznesowych;
- zwiększenie efektywności.

Zachęcamy Państwa do kontaktu z działem handlowym.
Szanowni Państwo,
informujemy, iż od 1 grudnia 2018r. zwolnienia lekarskie będą wystawiane wyłącznie w formie elektronicznej. Wychodząc naprzeciw potrzebom swoich klientów, firma ProkHard wprowadziła do systemu Platformy Hetman nowe możliwości, których celem jest usprawnienie pracy działu personalnego i oszczędność czasu przy rejestracji zwolnień lekarskich.

Poniżej przedstawiamy listę najistotniejszych modyfikacji:
1. Wprowadzony w Platformie Hetman elektroniczny system ewidencji zwolnień lekarskich, umożliwia pobranie w postaci pliku CSV informacji o zwolnieniach lekarskich zatrudnionych pracowników. Informacje te są importowane i przenoszone do systemu drogą elektroniczną. Dzięki stosowaniu tej funkcjonalności skracany jest czas rejestracji zwolnień lekarskich.

2. Utworzono możliwość automatycznego wygenerowania wpisów, w karcie pracy pracownika i systemie rejestracji czasu pracy. System wspomaga dobór odpowiednich kodów nieobecności dla poszczególnych okresów zwolnienia lekarskiego kontrolując przy tym zdefiniowane limity dni nieobecności.

3. W Platformie Hetman udostępniono funkcjonalność pozwalającą na ręczne zarejestrowanie danych zwolnienia lekarskiego lub korekty zaimportowanych danych. Użytkownik ma pewność że rejestrowane przez nich dane będą kompletne i poprawne.

Użytkownicy Platformy Hetman posiadający opłacaną opcję udostępnienia aktualizacji, będą mogli skorzystać z funkcjonalności obsługi zwolnień lekarskich, po przeprowadzeniu aktualizacji systemu.

Skorzystanie z opcji importu elektronicznych zwolnień lekarskich , wymaga rozszerzenia posiadanej przez Państwa licencji o nową funkcjonalność. Firma ProkHard proponuje 2h szkolenia z nowej funkcjonalności. Szkolenie jest odpłatne. Specjalna promocyjna cena rozszerzenia licencji wynosi 920,00 PLN. Podana cena obowiązuje Użytkowników systemu, którzy złożą zamówienie na rozszerzenie licencji.

Zachęcamy do kontaktu z działem wdrożeń oraz rejestrowania zapotrzebowania na funkcjonalność w serwisie HelpDesk.
W opcji definiowania sprawozdań księgowych, dodano klawisz natychmiastowego przejścia do definicji pozycji zestawienia księgowego.
W obiekcie wyboru zmiennej księgowej, wprowadzono możliwość szybkiego filtrowania listy zmiennych, wg fragmentu konta księgowego. Ponadto opcja wyboru konta została wyposażona w możliwość ustawienia parametrów użycia zmiennej księgowej, dzięki temu zabiegowi, budowania formuły obliczeniowej, zostało bardzo ułatwione, co przyspiesza proces definiowania i modyfikacji sprawozdań księgowych.
W opcji podglądu listy kont konta księgowego, dodano możliwość szybkiego dodania zmiennej księgowej, zbierającej zapisy z wybranego poziomu konta księgowego. Jednym kliknięciem, możemy utworzyć nową zmienną księgową.
W opcji przeglądu kont konta księgowego, dodano możliwość podglądu w jakich zmiennych księgowych będą zbierane zapisy z wybranego konta w liście kont. Możemy w ten sposób określić na jakie zmienne użyte w zestawianiach księgowych mają wpływ zapisy na wybranym koncie.
W opcji definiowania i przeglądu planu kont, rozszerzono możliwość przejścia do listy kont danej definicji. Obecnie listę kont, możemy otworzyć na dowolnym poziomie drzewa planu kont.
W opcji definiowania zmiennych księgowych, dodano opcję podglądu, w jakich zestawieniach księgowych i ich pozycjach, dana zmienna została użyta. Dodatkowo istnieje możliwość przejścia z definicji zmiennej do wybranej pozycji zestawienia księgowego, w której zmienna została użyta.
Do obsługi definicji zmiennych księgowych, dodana została możliwość kontroli wartości zwracanych przez zmienną księgową. Użytkownik, może sprawdzić na swoich danych jaką wartość aktualnie zwraca zmienna dla wybranego okresu księgowego i parametru jej wywołania (warunków agregacji danych).
Jedną z wielu mocnych stron Platformy Hetman, jest możliwość precyzyjnej i wielopłaszczyznowej selekcji danych, z wykorzystaniem rozbudowanych filtrów danych.

Szerokie możliwości zostały wzbogacone o opcję wielozaznaczania, dla niektórych typów danych. Opcja umożliwa np.: wybranie do analizy (wydruku) danych z kilku zaznaczonych okresów księgowych. Opcja posiada również możliwość negacji, czyli wybrania wszystkich innych niż zaznaczone.

Funkcjonalność jest dostępna w aktualnej wersji systemu.
Dostępne są wzory deklaracji VAT7 w najnowszej wersji.
Wzory deklaracji są przygotowane wg standardu e-deklaracji z możliwością podpisu elektronicznego i przesyłania deklaracji drogą elektroniczną na serwery Ministerstwa Finansów.
Zachęcamy do kontaktu z działem handlowym.
Chcesz w prosty i szybki sposób wymieniać dane ze swoimi bankami?. Oszczędzić czas działu księgowego?. Zastanawiasz się od czego zacząć?. Rozwiązanie zapewni nowa funkcjonalność Platformy Hetman Easy Bank Connect.

Jakie korzyści daje Easy Bank Connect?
- Pozwala na skrócenie czasu obsługi generowanych przelewów wychodzących,

- Ułatwia import przelewów przychodzących,- Umożliwia powiązanie wygenerowanych z systemu przelewów z zaimportowanym wyciągiem bankowym,

- Pozwala sprawdzić stan rachunków bankowych, stan rachunku VAT,

- Eliminuje pomyłki przy generowaniu przelewów do odbiorców,

- Automatyczne generowanie przelewów przychodzących na podstawie wyciągu bankowego,

- Automatyczna dekretacja przelewów zgromadzonych w wyciągu bankowym,

- Automatyczne kojarzenie rozrachunków dla zidentyfikowanych dokumentów sprzedaży.Zastanawiasz się w jaki sposób nasze rozwiązanie zaoszczędzi czas Twoim pracownikom?.

TO PROSTE ! – Zakładając, że dziennie pracownik księgowości wprowadza kilka stron wyciągu bankowego w przeciągu 1,5h. W miesiącu to aż 30h .
- Zadaj sobie pytanie ile kosztuje godzina pracy pracownik działu księgowego ?....
Zdziwiony ??? , zgadza się, tyle pieniędzy możesz zaoszczędzić w ciągu miesiąca.

Nasza funkcjonalność zmniejsza nakład pracy pracownika, co daje możliwość realizacji innych zadań tej osoby.
Chcesz zaoszczędzić pieniądze i czas pracownika na wykonywanie czynności, które mogą być automatyczne?. Nie zwlekaj, zamów Easy Bank Connect już dziś.
Informujemy, iż zostały przygotowane mapy konwersji oraz definicja deklaracji VAT-UEK ( korekta VAT-UE). Zachęcamy do kontaktu z działem handlowym bądź zarejestrowania zgłoszenia w serwisie HelpDesk w celu uzyskania szczegółów.
Szanowni Państwo,
Platforma Hetman oferuje swoim Użytkownikom wiele, modeli i sposobów rozliczenia produkcji. Dobór właściwego rozwiązania, bywa kluczowy dla sukcesu jego wdrożenia. Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją,w której przedstawiamy w jaki sposób wykorzystując mechanizmy Platformy Hetman, rejestrować i rozliczać, jeden z najprostszych ale często występujacych, modeli produkcyjnych, a mianowicie montaż podzespołów. Zapraszamy do oglądania: https://www.youtube.com/watch?v=KKGkfbug_Dg
Szanowni Państwo,
ruszyła baza danych o produktach wraz z nią zaczął funkcjonować rejestr podmiotów wprowadzających: produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, prowadzony przez marszałków województw. Zgodnie z ustawą podmioty, które są objęte powyższym rejestrem mają obowiązek umieszczania numeru rejestrowego na dokumentach sporządzanych w związku z prowadzoną działalnością. Oznacza to, że numer powinien znajdować się na wszystkich dokumentach będących w użyciu firmy. Za brak realizacji tego obowiązku grożą wysokie kary pieniężne, które wynoszą od 1 000 zł do nawet 1 000 000 zł. Zachęcamy do kontaktu z działem wdrożeń w celu ustalenia szczegółów.
Została dodana opcja umożliwiająca definiowanie przez Użytkownika warunków kontrolnych dla dokumentu magazynowego oraz komunikatu jaki ma zostać wyświetlony jeśli warunek nie zostanie spełniony.
Zostało dodane nowe uprawnienie dotyczące opcji "Rejestracji produkcji".
Uprawnienie "Monitorowanie produkcji - rejestracja produkcji" znajduje się w sekcji "MES\Monitorowanie produkcji".
Podczas aktualizacji Użytkownikom posiadającym uprawnienie do produkcji w toku nowe uprawnienie zostanie nadane automatycznie.
Jednym z najważniejszych elementów współpracy w biznesie jest sprawna i bezbłędna wymiana informacji. Szybki przepływ informacji a w szczególności wymiana dokumentów pomiędzy firmami, to w konsekwencji sprawne funkcjonujący biznes i gwarancja zachowania płynności finansowej w firmie.

W trosce o naszych Klientów przedstawiamy kolejne rozwiązanie naszej firmy oraz zachęcamy do skorzystania z tego prostego mechanizmu. Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją : https://www.youtube.com/watch?v=KYunDePHpMY.
W monitorowaniu produkcji została dodana funkcjonalność umożliwiająca uzupełnianie ilości wyprodukowanej, na podstawie schematu pakowania. Funkcjonalność ta automatyzuje rejestrację produkcji, bez konieczności wprowadzania danych ręcznie przez Użytkownika.
Został dodany filtr w formularzu listy płac, który umożliwia filtrowanie wyników po rodzaju umowy.
Szablon dekretacji może być często bardzo złożony i może zawierać wiele pozycji. Przykładem może tu być szablon dekretacji listy płac. Aby ułatwić Użytkownikom przeszukiwanie i kontrolę zdefiniowanych pozycji szablonu, w systemie udostępniono możliwość inteligentnego filtrowania pozycji szablonu wg wybranych kryteriów. Korzystając z takiego filtru, można, dla przykładu, łatwo prześledzić jak zostanie zadekretowany wybrany składnik płacowy.
Szanowni Państwo,
Firma Prokhard ciągle i skutecznie wspiera swoje firmy w rozwoju ich biznesu. Platforma Hetman od zawsze wspierała proces prawidłowego naliczania i wypłacania pracownikowi wynagrodzenia za czas choroby lub zasiłku z tytułu niezdolności do pracy, realizowała większość zadań pracowników w sposób automatyczny. Wychodząc naprzeciw potrzebom swoich klientów, wprowadziła do systemu Platformy Hetman nowe możliwości, których celem jest usprawnienie pracy działu personalnego i oszczędność czasu przy rejestracji zwolnień lekarskich.

Poniżej przedstawiamy listę najistotniejszych modyfikacji:
1. Wprowadzony w Platformie Hetman elektroniczny system ewidencji zwolnień lekarskich, umożliwia pobranie w postaci pliku CSV informacji o zwolnieniach lekarskich zatrudnionych pracowników. Informacje te są importowane i przenoszone do systemu drogą elektroniczną. Dzięki stosowaniu tej funkcjonalności skracany jest czas rejestracji zwolnień lekarskich.

2. Utworzono możliwość automatycznego wygenerowania wpisów, w karcie pracy pracownika i systemie rejestracji czasu pracy. System wspomaga dobór odpowiednich kodów nieobecności dla poszczególnych okresów zwolnienia lekarskiego kontrolując przy tym zdefiniowane limity dni nieobecności.

3. W Platformie Hetman udostępniono funkcjonalność pozwalającą na ręczne zarejestrowanie danych zwolnienia lekarskiego lub korekty zaimportowanych danych. Użytkownik ma pewność że rejestrowane przez nich dane będą kompletne i poprawne.

Użytkownicy Platformy Hetman posiadający opłacaną opcję udostępnienia aktualizacji, będą mogli skorzystać z funkcjonalności obsługi zwolnień lekarskich, po przeprowadzeniu aktualizacji systemu.

Skorzystanie z opcji importu elektronicznych zwolnień lekarskich , wymaga rozszerzenia posiadanej przez Państwa licencji o nową funkcjonalność. Firma ProkHard proponuje 2h szkolenia z nowej funkcjonalności. Szkolenie jest odpłatne. Specjalna promocyjna cena rozszerzenia licencji wynosi 920,00 PLN. Podana cena obowiązuje Użytkowników systemu, którzy złożą zamówienie na rozszerzenie licencji.

Zachęcamy do kontaktu z działem wdrożeń oraz rejestrowania zapotrzebowania na funkcjonalność w serwisie HelpDesk.
W przeglądarce "Analiza zleceń handlowych" został dodany filtr specjalny umożliwiający wyszukanie zlecenia wg wskazanego narzędzia lub maszyny.
Funkcjonalność daje możliwość wygenerowania zlecenia buforowego na podstawie zamówień historycznych. System wyświetla listę zrealizowanych zleceń handlowych na podstawie której Użytkownik może wygenerować nowe zlecenie buforowe.
Na liście znajdują się tylko te zlecenia które spełniają następujące warunki:
- posiadają zgodny indeks oraz gramaturę z planowaną tekturą
- szerokość arkusza mieści się w wymaganym przedziale:
--- od szerokości planowanej wstęgi - szerokość planowanego arkusza - maksymalny ścinek*2 do szerokości planowanej wstęgi - szerokość planowanego arkusza - minimalny ścinek*2
- Użytkownik ma możliwość wskazania ilości użytków co spowoduje podzielenie wymaganej szerokości

Zlecenia ułożone są od najszerszego co powoduje wyświetlenie na górze listy najbardziej optymalnych zleceń.
System podpowie ile sztuk arkuszy będzie potrzebna aby obłożyć planowane zlecenie.
Użytkownik ma możliwość samodzielnego wygenerowania zlecenia buferowego lub wydrukowania konkretnego zlecenia na drukarkę lub do pliku pdf w celu wysłania go do działu handlowego.

Zapraszamy do kontaktu z działem wdrożeń w celu uzyskania szczegółów.
Dostępne są wzory deklaracji podatkowej VAT_27. Wzory deklaracji są przygotowane wg standardu e-deklaracji z możliwością podpisu elektronicznego i przesyłania deklaracji drogą elektroniczną na serwery Ministerstwa Finansów. Zachęcamy do kontaktu z działem handlowym.
Dostępne są wzory deklaracji podatkowej VAT_UE w wersji 4. Wzory deklaracji są przygotowane wg standardu e-deklaracji z możliwością podpisu elektronicznego i przesyłania deklaracji drogą elektroniczną na serwery Ministerstwa Finansów. Nowy wzór deklaracji obowiązuje od stycznia 2018r. Zachęcamy do kontaktu z działem handlowym.
Z dniem 1 stycznia 2018r. zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 października 2016r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych obowiązuje prowadzenie ewidencji środków trwałych w księgach analitycznych zgodnie z klasyfikacją środków trwałych KŚT 2016. Dla środków trwałych przyjętych w ewidencji przed dniem 1 stycznia 2018r. pozostaje konieczność zachowania informacji o dotychczasowym przypisaniu środka trwałego do wcześniej obowiązującej klasyfikacji (KŚT 2010). Wymogi te spowodowały konieczność wprowadzenia w systemie Platforma Hetman znacznej ilości modyfikacji umożliwiających prowadzenie ewidencji według obowiązujących zasad. Poniżej przedstawiamy listę najistotniejszych modyfikacji:
1. Utworzono możliwość zdefiniowania w systemie drzewiastej struktury klasyfikacji środków trwałych, przy czym system daje możliwość określenia przedziałów czasowych w których dana klasyfikacja obowiązuje.
2. Kartoteka środków trwałych została rozbudowana w taki sposób że dany środek trwały może być powiązany z wieloma klasyfikacjami (obowiązującymi w różnych przedziałach czasu).
3. Dotychczasowe obowiązujące przypisanie środka trwałego do tzw.: „grupy rodzajowej„ pozostało niezmienione w kartotece środka trwałego i może być wykorzystane do dowolnych celów analitycznych.
4. Na podstawie przypisania do grupy rodzajowej podczas aktualizacji systemu jest tworzona klasyfikacja środków trwałych obowiązująca do dnia 1 stycznia 2018r. i środek trwały jest automatycznie przypisywany do tej klasyfikacji.
5. Kartoteka środków trwałych została rozbudowana o możliwość filtrowania (wyszukiwania) środków przypisanych do danej pozycji KŚT oraz wyszukiwania środków trwałych niepowiązanych z aktualnie obowiązującą klasyfikacją.
6. Użytkownicy systemu mogą wprowadzić do systemu nową klasyfikacje i przyporządkować ją do istniejących i nowych środków trwałych w kartotece.
7. Sprawozdania dostępne w module środki trwale w systemie Platforma Hetman zostały rozbudowane o możliwość grupowania danych na podstawie nowej klasyfikacji środków trwałych.
Użytkownicy Platformy Hetman posiadający opłaconą opcję udostępnienia aktualizacji, będą mogli skorzystać z powyżej wymienionych funkcjonalności po przeprowadzeniu aktualizacji systemu.
Mając na względzie uciążliwość we wprowadzaniu do systemu wymaganych informacji, a w szczególności tworzenia tabeli klasyfikacji środków trwałych wg nowego wzoru oraz przyporządkowanie kartotek środków trwałych do nowej klasyfikacji, firma ProkHard przygotowała udogodnienia które pozwolą Państwu znacznie ograniczyć czas dostosowania kartoteki środków trwałych do nowych wymogów.
1. Podczas aktualizacji systemu dział wdrożeń firmy ProkHard może zainstalować w Państwa systemie nowe tabele klasyfikacji środków trwałych. Przeprowadzenie aktualizacji wraz z instalacją nowej klasyfikacji to czas około 2 godzin prac wdrożeniowca.
2. W opcjach serwisowych systemu Platforma Hetman wprowadzono nową funkcjonalność umożliwiającą przyporządkowanie dotychczas obowiązującym pozycjom środków trwałych ( KŚT 2010) ich odpowiedników w nowej klasyfikacji ( KŚT 2016). Na podstawie tego przyporządkowania specjalna opcja systemu pozwoli Państwu na automatyczne przypisanie środków trwałych zgromadzonych w kartotece do nowej klasyfikacji. Skorzystanie z powyższej możliwości systemu wymaga rozszerzenia posiadanej przez Państwa licencji o nową funkcjonalność. W ramach zakupionej licencji proponujemy 30 minut szkolenia z nowej funkcjonalności. Specjalna promocyjna cena rozszerzenia licencji wynosi 830,00 PLN. Powyżej podana cena obowiązuje Użytkowników systemu którzy złożą zamówienie na rozszerzenie licencji oraz przeprowadzenie aktualizacji (wg zasad określonych umowie serwisowej) do dnia 16 lutego 2018r.
Zainteresowanych Użytkowników systemu zachęcamy do złożenia zamówienia poprzez zarejestrowanie zgłoszenia w serwisie HelpDesk.


Szanowni Państwo,

W związku z istotnymi zmianami w strukturach Jednolitego Pliku Kontrolnego oraz z uwagi na dużą ilość potrzeb Użytkowników systemu związanych z analizą nieprawidłowych danych zarejestrowanych w systemie, a w konsekwencji przekazywanych do JPK. Firma ProkHard opracowała innowacyjne rozwiązanie umożliwiające szczegółową weryfikację wygenerowanego pliku JPK. Nowe narzędzie daje Użytkownikom możliwość wyszukania niezgodności danych w strukturze JPK oraz natychmiastowe przejście i wyszukanie informacji, które powodują niezgodność.

Nowe narzędzie jest już dostępne w najnowszej wersji oprogramowania do przygotowywania i wysyłania plików JPK. Aby skorzystać z nowych możliwości konieczne jest przeprowadzenie konfiguracji systemu oraz wykonanie aktualizacji niektórych elementów aplikacji.
UWAGA: Skorzystanie z nowych możliwości nie wymaga przeprowadzenia pełnej aktualizacji. Użytkownicy posiadający umowę na udostępnienie aktualizacji nie ponoszą dodatkowych kosztów związanych z prawem do korzystania z nowej opcji. Skorzystanie z nowej opcji wymaga jedynie wykonania konfiguracji przez pracowników działu wdrożeń firmy ProkHard. Koszt wykonania prac wynosi 2 rbh.

Zainteresowanych Użytkowników systemu zachęcamy do złożenia zamówienia poprzez zarejestrowanie zgłoszenia w serwisie HelpDesk.
W filtrze pozycji dokumentu magazynowego została udostępniona możliwość filtrowania wg powiązanych indeksów towarowych do pozycji dokumentu.
Została dodana możliwość powiązania dodatkowych indeksów towarowych w pozycji dokumentu magazynowego.
Zmodyfikowana została procedura wyliczająca podstawę do wynagrodzenia urlopowego. W wyniku czego wyeliminowane zostały problemy z wyliczaniem podstawy do wynagrodzenia urlopowego w przypadku przesunięcia dnia wypłaty na następny miesiąc oraz przy dłuższej nieobecności.
Kolejne możliwości systemu w zakresie obsługi naliczania VAT odwrotne obciążenie. Dodatkowa opcja umożliwia, aby kod PKWIU towaru określał, czy faktura zawiera pozycje "VAT odwrotne obciążenie". Wystarczy przy konkretnym kodzie PKWIU dopisać literkę "O".
W systemie dodano możliwość powiązania certyfikatów bezpośrednio z dokumentami magazynowymi. Funkcjonalność daje dodatkowe możliwości konfiguracji w zakresie rejestracji zakupu z certyfikatami. Certyfikat może być powiązany bezpośrednio do pozycji dokumentu magazynowego, dzięki czemu możemy na jednym dokumencie magazynowym wyróżnić dostawy certyfikowane. Dodatkowo została utworzona analiza w formie raportu oraz kostki OLAP.
Do mechanizmu kopiowania zleceń handlowych została dodana możliwość wyboru prefiksu i sufiksu do tworzonego zlecenia handlowego.
W opcji generowania dokumentów magazynowych ze zleceń dodane zostały kolumny prezentujące indeksy i nazwę wg odbiorców zleceń.
W wydruku stanów magazynowych wg odbiorcy udostępniono informację zawierającą indeks i nazwę towaru wg odbiorcy.
W pozycji dokumentu magazynowego istnieje możliwość wyszukania towaru wg indeksu odbiorcy poprzez przełączenie obiektu towaru za pomocą klawisza F8 na obiekt towaru wg indeksów odbiorców.
Podczas rejestracji pozycji zlecenia handlowego umożliwiono wybór (wyszukanie) pozycji oferty na podstawie indeksu odbiorcy.
Do opcji planowania produkcji zleceń wielopozycyjnych dodano informację o numerze partii rozszerzonej ("Numer Partii Rozszerzonej (dostawa oryginalna)") pochodzącej z danych oryginalnej dostawy planowanej do produkcji partii magazynowej.
Do kursorów wydruku dokumentów magazynowych dodano informacje umożliwiające wydrukowanie na dokumencie wydanie (np.: WZ) listy kompletów które mogą być złożone z wydanych elementów (listy i ilości wydanych kompletów). Skorzystanie z tej opcji wymaga modyfikacji używanych przez Państwa wzorów wydruków dokumentów WZ.
Wprowadzono możliwość modyfikacji niektórych danych w dokumentach magazynowych wystawionych przed datą inwentaryzacji. Można modyfikować takie dane jak :
- Miejsce powstania kosztów;
- Nośnik kosztów;
- Powiązane zamówienie;
- Powiązane zlecenie lub pozycja zlecenia;
- Komórka organizacyjna.
Została zmodyfikowana funkcjonalność generowania zleceń produkcyjnych dla towarów oznaczonych jako komplet.
Modyfikacja polega na uwzględnieniu podczas generowania zleceń produkcyjnych parametru "maksymalna długość zlecenia w planie (ilość godzin)".
Weryfikacja jest wywoływana dla każdego składnika kompletu.
W przypadku przekroczenia maksymalnej długości zlecenie jest automatycznie dzielone na mniejsze aby prawidłowo umożliwić zaplanowanie produkcji.
W funkcjonalności generowania i wydruku kart produkcyjnych została udostępniona opcja wydruku powiązanych rysunków.
Funkcjonalność umożliwia wydrukowanie powiązanych rysunków do wszystkich pozycji karty jak i do pojedynczych pozycji.
Nowa funkcja umożliwia określenie użytkownikowi z jakich kartotek powiązanych z kartą produkcyjną rysunki mają być pobierane.
Został przygotwany raport rozliczenia produkcji bazujący na wpisach monitorowania.
Raport dostępny jest w sprawozdaniach produkcyjnych pod nazwą "Produkcja za okres wg wpisów monitorowania".
Raport przedstawia czasy produkcji i ilości pobrane oraz wykonane. Dodatkowo w podsumowaniu widoczny jest procentowy udział poszczególnych rodzajów produkcji dla zmian produkcyjnych.
Podczas definiowania szablonów dekretacji, oraz pozycji szablonów dekretacji (pozycji dekretów) wprowadzono zmiany które mogą znacznie usprawnić proces definiowania szablonu dekretacji.
1. W polu wyboru pola dekretacji, dodano kolumnę zawierającą opis wprowadzony w definicji pola dekretacji. Łatwiej będzie zorientować się, jaką wartość zwróci wybrane pole dekretacji.
2. Do omawianych formularzy, wprowadzono klawisz informacyjny "(i)" którego wybranie powoduje otwarcie okna, zawierającego szczegółowe informacje (wraz z wprowadzonymi opisami) o wszystkich polach dekretacji użytych odpowiednio:
- w nagłówku szablonu dekretacji;
- w wybranej pozycji szablonu dekretacji.
Zmiany te mają na celu ułatwienie Państwu, samodzielnie tworzyć i modyfikować szablony dekretacji, oraz ułatwić analizy definicji szablonu, gdy pojawi się potrzeba ustalenia poprawności tworzonych dekretów.
W Platformie Hetman, występuje predefiniowany rodzaj kodu nieobecności "Delegacja". Wprowadzono modyfikacje, dzięki którym, przypisanie pracownikowi nieobecności z tym kodem, nie wpływa na jego rozliczenie czasu pracy. Dzięki tej zmianie, mogą Państwo swobodnie korzystać z zdefiniowanych kodów nieobecności z rodzajem "D" w celu oznaczania dni w których pracownik przebywał w delegacji (np.: w podroży służbowej). Zarejestrowane w ten sposób dane umożliwią Państwu analizę ilości dni delegacji, pozwolą na rzetelne prowadzenie ewidencji czasu pracy i umożliwią kontrolę tego rodzaju nieobecności w miejscu pracy.
Zmodyfikowano opcję eksportu danych do Płatnika. Dodano możliwość eksportu danych o wynagrodzeniach, wynikających z realizacji umów cywilno-prawnych, zarejestrowanych w systemie w nowej funkcjonalności obsługi tego typu umów.
W funkcjonalnościach obsługi faktur zaliczkowych, dodano możliwość tworzenia (rejestracji) kolejnych zaliczek i generowania faktur zaliczkowych, na podstawie wyciągów bankowych, nowej opcji obsługi bankowości elektronicznej. Ujednolicono w ten sposób obsługę transakcji zaliczkowych uniezależniając ją od sposobu rejestracji wyciągów bankowych w systemie Platforma Hetman.
Filtr kartoteki towarowej, został rozbudowany o nowe możliwości filtrowania towarów z cechami i towarów bez cech. Rozszerzyły się tym samym możliwości przeszukiwania karotek towarowych.
W analizie wielowymiarowej sprzedaży, wprowadzono nowe wymiary, rozszerzając możliwości analityczne tej analizy. Między innymi wprowadzono możliwość analizy danych na podstawie prefiksów i sufiksów dokumentów sprzedaży.
Wprowadzono modyfikacje do oprogramowania współpracy z czytnikami kart zbliżeniowych RFID. Nowe możliwości współpracy online z czytnikami, pozwalają na prowadzenie, rzetelnej rejestracji czasu pracy i umożliwiają bieżącą weryfikację uprawnień posiadaczy kart.
W opcji analiza ilościowo wartościowa dokuemntów zakupu, dodano możliwość filtrowania danych wg daty sprzedaży od dostawcy i daty wystawienia dla dokumentów zakupu.
Funkcjonalność umożliwia skompletowanie na magazynie surowca jednej palety zbiorczej zawierającej surowce do realizacji kilku zleceń.
Funkcjonalność jest przydatna w przypadku zleceń o krótkich seriach.
Daje to możliwość dostarczenia pod maszynę jednej zbiorczej palety zamiast kilku dużych palet.
Linie numeracyjne dokumentów systemu Platforma Hetman, są tworzone przez kolejną numerację dokumentów w ramach prefiksu i sufiksu numeru. Definiując prefiks lub sufiks dokumentu, możemy wprowadzić jego opis, informujący użytkowników systemu o przeznaczeniu danej linii numeracyjnej. Opis ten jest prezentowany w obiektach wyboru prefiksu i sufiksu w dokumentach systemu. Rzetelne uzupełnianie opisów, pozwala na unikanie błędów podczas tworzenia dokumentów, i poprawia czytelność informacji zgromadzonych w systemie.
W definicji planu kont została poprawiona ikona "usuń", która nie była dostępna dla Użytkowników. Przepraszamy za utrudnienia.
W wydrukach rejestrów VAT istnieją dwie możliwości druku rejestrów w zależności od potrzeb Użytkownika a mianowicie " wydruk historyczny" oraz " drukuj rejestr ".

W rejestrach VAT dostępnych z lokalizacji FINANSE/ DOKUMENTY/REJESTRY VAT ... dodano możliwość wydruku danych rejestru, który działa analogicznie jak opcja " drukuj rejestr " w zależności od ustawionego filtru.
Kartoteka kontrahentów, zawiera dodatkową informację, wskazującą, że dla danego kontrahenta, miesiąc rozliczenia VAT na fakturach sprzedaży, należy ustalać na podstawie wskazanej w dokumencie sprzedaży (fakturze), daty operacji gospodarczej.

Opcja ta pozwala na indywidualne traktowanie kontrahentów w rozliczeniach podatku VAT, w zależności od odrębnych przepisów. Nowa możliwość daje elastyczność w korzystaniu z systemu swoim Użytkownikom.
W systemie dostępna jest opcja przeglądu nierozliczonych rozrachunków z kontrahentami. Opcja prezentuje w formie drzewa, kwoty nierozliczonych należności i zobowiązań. Ponadto, opcja umożliwia przegląd szczegółów w postaci danych dokumentów nierozliczonych, oraz umożliwia szybkie przejście do przeglądu dokumentu źródłowego, tworzącego należność lub zobowiązanie.
Dodatkowo opcja pozwala na przejście do szczegółów i analiz zapisów księgowych na koncie kontrahenta.
Jest już dostępna nowa wersja mapy konwersji dla JPK_VAT (3) dla struktury obowiązującej od stycznia 2018. Wprowadzone zmiany dotyczą:
- Dodania reguły walidacji wersji pliku JPK - automatyczne oznaczanie korekt wysłanych dla tego samego okresu.
- Modyfikacji struktur nagłówka w pliku JPK.
- Modyfikacji struktur podmiotu w pliku JPK.
- Przygotowania nowej definicji i schematów dla JPK_VAT (3)
Do wydruków dokumentów kasowych zostały dodane informacje z dokumentu źródłowego, na podstawie którego powstał dekret przywołany na dokumencie kasowym, w szczególności numer dokumentu źródłowego.
Wprowadzono oznaczenie, pozwalajace na dezaktywowanie kasy, która nie jest już używana (nie funkcjonuje). Kasę można oznaczyć jako nie aktywną co w konsekwencji powoduje, że w obiektach wyboru nie jest ona domyślnie prezentowana i udostępniana do wybrania.
Do opcji obsługi zleceń remontowych dodany został systemowy wydruk zlecenia remontowego. Wydruk do automatycznego pobrania z bazy serwera Prokhard.
W kartotece środków trwałych, zmianie uległo oznacznie dotychczasowego pola "Kod GUS".
Pole to zostało zastąpione polem "Kod sprawozdawczy".
Słownik ten może zostać użyty, (po odpowiednim uzupełnieniu) jako lista pozycji bilansowych w bilansie firmy, a jednocześnie jako analityka dla kont zespołu "0" dzięki której możliwe będzie łatwe wyodrębnienie zapisów związanych z wartością i amortyzacją środków trwałych i dostosowania planu kont do wymogów stawianych przez nowy wzór bilansu.
W formularzu obsługi kart awizacji, zostałą dodana funkcjonalność umożliwiająca tworzenie procedur klienckich dla tego formularza. Dzieki tej zmianie, dział wdrożeń firmy ProkHard, uzyskał możliwość konfiguracji zachowania formularza w zależności od indywidualnych wymogów użytkownika systemu.
Do funkcjonalności automatycznej dekretacji wyciągów bankowych, wprowadzono możliwość pobierania przez pola dekretacji danych np.: opisu, dla tworzonego dokumentu w dowodzie księgowym. Zmiana pozwala na lepsze dokumentowanie transakcji w księgach handlowych i ułatwia dekretowanie wyciągów.
Przypominamy naszym klientom, że obsługa kodów kreskowych, jest integralną częścią systemu Platforma Hetman. Kody kreskowe mogą być umieszczane na wydrukach dowolnych dokumentów i sprawozdań (nie tylko etykiet) i mogą nieść informację nie tylko o numerze partii towarowej (co jest najczęstszym zastosowaniem), ale również wiele innych, jak numer dokumentu, identyfikator towaru czy kontrahenta, lub lokalizacja magazynowa, oraz wiele innych.
Zachęcamy do zgłaszania potrzeb w zakresie zastosowań kodów kreskowych w Państwa przedsiębiorstwach. Nasz Dział Wdrożeń, pomoże Państwu usprawnić obsługę wielu procesów biznesowych w Państwa firmie, wykorzystując do tego celu kody kreskowe.
W związku z rozpoczęciem nowego roku kalendarzowego, zachęcamy naszych klientów, do skorzystania z nowych funkcjonalności związanych z obsługą bankowości elektronicznej.
Nowe metody rejestracji wyciągów bankowych, mogą znacznie usprawnić rejestrację i automatyczną dekretację wyciągów z uwzględnieniem znacznie większej ilości parametrów sterujących tworzeniem pól dekretacji, ale również otworzą drogę do uruchomienia importu wyciągów bankowych przekazywanych w formacie MT940.
W opcji planowania transportu, udostępniono dodatkowe informacje, w szczególności :
- symbol towaru z kartoteki towaru głównego,
- nazwę towaru z kartoteki towaru z cechami.
W Sprawozdaniu "Zaleganie towarów na magazynach" wprowadzono modyfikacje, które umożliwiają filtrowanie zalegających stanów magazynowych wg odbiorców dla których dana partia produkcyjna została wyprodukowana (na podstawie zlecenia wg którego realizowano produkcję).
W kartotece środków trwałych, zmianie uległo oznacznie dotychczasowego pola "Kod GUS".
Pole to zostało zastąpione polem "Kod sprawozdawczy"
Słownik ten może zostać użyty, (po odpowiednim uzupełnieniu) jako lista pozycji bilansowych w bilansie firmy, a jednocześnie jako analityka dla kont zespołu "0" dzięki której możliwe będzie łatwe wyodrębnienie zapisów związanych z wartością i amortyzacją środków trwałych i dostosowania planu kont do wymogów stawianych przez nowy wzór bilansu.
W formularuz obsługi kart awizacji, została dodana funkcjonalność umożliwiająca tworzenie procedur klienckich dla tego formualrza. Dzięki tej zmianie, dział wdrożeń firmy ProkHard, uzyskał możliwość konfiguracji zachowania formularza w zależności od indywidualnych wymogów użytkownika systemu.
Rozwiązano problem z usuwaniem powiązanych do kasy kasjerów. Udostępniono ikonę usuwania kasjera z listy kasjerów w formualrzu obsługi kas firmy.
Funkcjonalność "kontrola stoków dla indeksów obcych" pozwala zdefiniować stany minimalne i maksymalne oraz włączyć ich kontrolę. Przy pomocy sprawozdania Kontrola stoków można w łatwy sposób sprawdzić jak wygląda obecny stan magazynowy poszczególnych towarów w odniesieniu do określonych wcześniej poziomów, a także wygenerować zlecenia buforowe na wyprodukowanie tego towaru. Raport oprócz materiałów uwzględnia też półfabrykaty, z których może powstać dany towar (wyprodukowane na podstawie tej samej technologii). Zapraszamy do kontaktu z działem wdrożeń w celu uzyskania szczegółów.
Nowa funkcjonalność dotycząca obsługi procesu załadunków daje możliwość planowania wysyłek na poszczególną datę/zmianę. W momencie wystąpienia jakichkolwiek niezgodności, system generuje raport końcowy załadunku, który jest wysyłany do osoby odpowiedzialnej za zlecenia ( administratora handlowego) . Takie rozwiązanie może być dobrą alternatywą dla pełnego planowania transportu, a zarazem korzystnym usprawnieniem procesu załadunku w Państwa przedsiębiorstwie. Samo przygotowanie planu jest bardzo intuicyjne i nie zajmuje zbyt dużo czasu, a funkcjonalność w połączeniu z dedykowanym panelem WZ daje pełną kontrolę nad realizacją planów załadunku.
Rozszerzono możliwości wydruku informacji o skoncie w wydruku faktur sprzedaży. Przypominamy Państwu o możliwości korzystania z tej funkcjonalności i usprawnienia pracy w rozliczeniach z odbiorcami.
Szanowni Klienci!
Przypominamy, że od lipca 2017 roku w deklaracji intrastat wymagane jest uzupełnianie pola 22 - Numer identyfikacyjny VAT kontrahenta. Do deklaracji generowanej z Platformy Hetman zostało dodane to pole. Jeżeli jeszcze Państwo nie korzystacie z deklaracji intrastat w systemie Platforma Hetman, to zachęcamy do kontaktu z działem wdrożeń.
Firma ProkHard z powodzeniem tworzy i wdraża systemy klasy ERP – Platforma Hetman w przedsiębiorstwach produkcyjno-handlowych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów, specjaliści firmy ProkHard stworzyli mechanizm księgi kontroli, który obsługuje JPK. Zadaniem księgi kontroli jest ewidencja i generowanie JPK, oraz rejestracja pozostałych kontroli.

Duże, średnie, małe oraz mikro przedsiębiorstwa mają obowiązek wysyłania do Ministerstwa Finansów plików z danymi ze zdarzeń gospodarczych. Są to JPK_VAT (rejestry vat), JPK_FA (faktury sprzedaży i zakupu), JPK_KR ( księgi rachunkowe), JPK_MAG (dokumenty magazynowe) oraz JPK_WB(wyciągi bankowe), dla którego ministerstwo nie podjęło jeszcze ostatecznej decyzji. Na chwilę obecną podmioty obowiązuje JPK_VAT, pozostałe pliki generowane są na żądanie organów kontrolujących.

JPK obniża koszty oraz skraca czas kontroli, co jest dużą zaletą dla przedsiębiorstw. To ułatwienie przekazywania danych do instytucji skarbowych. Mechanizm ten przede wszystkim daje możliwość lepszej kontroli danych. System pozwala na wcześniejsze wygenerowanie JPK, co pozwala na zweryfikowanie danych przed wysłaniem do Ministerstwa.

Dla dobra naszych klientów nasi pracownicy w najbliższych tygodniach będą Państwu przybliżać zalety oraz idee korzystania z księgi kontroli w ramach JPK w Państwa Firmie.
Utworzono w systemie mechanizm do wyliczania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Użytkownik będzie mógł sprawdzić sposób wyliczenia ekwiwalentu i kontrolować jego poprawność. W celu jego uruchomienia niezbędna będzie aktualizacja systemu oraz modyfikacja składników płacowych służących do prezentowania ekwiwalentu za urlop. W celu przeprowadzenia aktualizacji zachęcamy do kontaktu z działem wdrożeń poprzez serwis HelpDesk.
Narzędzie systemowe przeznaczone do śledzenia procesu realizacji zlecenia handlowego, ulega dalszym modyfikacjom i rozwojowi. Rozszerzono możliwości analizy zleceń i powiązanych danych związanych z zaopatrzeniem surowców.
Przypominamy naszym klientom, o dość cennej możliwości gromadzenia informacji o zapytaniach składanych przez potencjalnych odbiorców. Kolejne usprawnienia w tej funkcjonalności, pozwalają jeszcze efektywniej wykorzystać dane zgromadzone w zapytaniach, wygenerować ofertę handlową, a wreszcie analizować skuteczność działu handlowego i przygotowywanie odpowiedzi i ofert na zapytania od klientów. Funkcjonalność, ułatwia też procedowanie uruchamiania nowych projektów wg wytycznych klientów.
Ze względów bezpieczeństwa wprowadzanych danych zmieniono zasady weryfikacji unikalności numeru faktury dostawcy w opcjach rejestracji faktur zakupu poprzez dokumenty w dowodach księgowych. (Tak zwane wpisywanie przez rejestry VAT - REZA,REJM).

Dotychczasowy komunikat blokujący wprowadzanie dokumentu w przypadku powtórzenia numeru faktury u danego dostawcy w ramach roku kalendarzowego, został zamieniony ostrzegawczym komunikatem informacyjnym.

Przy zapisie dokumentu w rejestrach VAT system sprawdza czy numer się nie powtarza i wyświetla odpowiedni komunikat.
Należy zwrócić uwagę na wyświetlane komunikaty informacyjne i ewentualnie dokonać poprawki w dokumencie, o ile omyłkowo wprowadzono ponownie tą samą fakturę.
Znaczne rozszerzenie możliwości prowadzenia dokumentacji kadrowej. Każdy dokument kadrowy (tzw."rejestrowany")może być zaopatrzony w załącznik w postaci dowolnych plików elektronicznych, lub skanów oryginałów dokumentów np. z podpisem pracownika potwierdzającym odbiór itp.
W danych kadrowych systemu Platforma Hetman, dodano obsługę różnych trybów rozwiązania umowy o pracę (Rozwiązanie i Wygaśnięcie.). Gromadzone w tej funkcjonalności informacje pozwalają na poprawne utworzenie świadectwa pracy dla zwolnonych pracowników.
W Platformie Hetman dodano możliwość rejestracji i oznaczenia w przebiegu zatrudnienia pracownika, pracy tymczasowej na rzecz innego pracodawcy, w innym zakładzie pracy pozostając w stosunku pracy z obecnym pracodawcą.
Informacje te są używane i wymagane, między innymi w nowym wzorze świadectwa pracy.
Dla wydruków zamówień do dostawców z systemu Platforma Hetman, dodano możliwość prezentacji powiązanych danych z zapotrzebowań.
Zmiany umożliwiają wydruk na zamówieniu danych z pozycji powiązanych zapotrzebowań i zleceń oryginalnych, na których podstawie zapotrzebowania powstały.
Rozszerzono kursory wydruku. Wzory wydruków pozostają bez zmian, dlatego jeżeli chcą Państwo skorzystać z nowych możliwości należy zmodyfikować wzory wydruku samodzielnie lub zgłosić potrzeby do ProkHard.
Szanowni Klienci,

uprzejmie prosimy o zgłaszanie problemów przy pomocy serwisu HelpDesk. Problemy zgłaszane drogą mailową powinny być kierowane na adres : serwis@prokhard.com.pl, w przypadku wysyłania e-maili na adresy personalne wdrożeniowców firmy ProkHard prosimy o kierowanie kopii wiadomości na adres serwis@prokhard.com.pl. Wiadomości, które nie zostaną przesłane na adres: serwis@prokhard.com.pl będą ignorowane. Firma ProkHard nie odpowiada za obsługę zgłoszonych problemów bez autoryzacji wysłanej na powyższy adres serwisu.

Dodatkowo informujemy, iż wszystkie załączniki, które nie zostały dodane do zgłoszeń prosimy kierować na adres: serwis@prokhard.com.pl wraz z numerem zgłoszenia którego dotyczą.

Pozdrawiamy
Serwis ProkHard
Platforma Hetman umożliwia sprawdzenie w bazie VIES czy kontrahent jest zarejestrowany jako płatnik VAT.
Skorzystaj z nowych możliwości.
Drukowanie dokumentacji kadrowej to jedno z podstawowych zadań systemu Kadrowego. Platforma Hetman zyskała kolejne rozszerzenie możliwości drukowania i udostepniania danych w wydrukach kadrowych.
Przypominamy Państwu, ze dokumenty kadrowe, mogą być kreowane i tworzone zarówno przez dział wdrożeń firmy ProkHard jak i samodzielnie przez przeszkolonych użytkowników systemu.
Ostatnie problemy z dostępem do baz danych GUS, skłoniły nas do wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń tej funkcjonalności.
Obecnie przy braku komunikacji z serwerem GUS nie będzie widoczne pozorne blokowanie się systemu, co było niekomfortowym objawem takiej sytuacji.
OD POCZĄTKU BIEŻĄCEGO MIESIĄCA DOSTĘPNA JEST NOWA WERSJA PROGRAMU DO WYSYŁANIA E-DEKLARACJI.
Zmiany zostały wprowadzone w związku ze zmianą protokołu transmisji dokonaną przez ministerstwo.
Klientów u których nie dokonano dotychczas wymiany oprogramowania prosimy o pilny kontakt. Deklaracje za miesiąc czerwiec nie będą mogły być wysłane dotychczasową wersją oprogramowania.
Do opcji obsługi zleceń remontowych dodany został systemowy wydruk zlecenia remontowego. Wydruk do automatycznego pobrania z bazy serwera Prokhard.
W opcji analiza obrotów i sald, została dodana możliwość filtrowania kont z wykorzystaniem wyrażeń regularnych. Możliwość ta pozwoli Państwu na wyszukanie kont przy zastosowaniu wyrażenia regularnego, a nie jak to do tej pory wyłącznie za pomocą maski konta.
W kartotece kontrahentów zoptymalizowano sposób wyboru lokalizacji geograficznej kontrahenta. Wymieniono obiekt wyboru kontrahenta, co istotnie wpłynęło na wydajność opcji wyboru kontrahenta i ujednoliciło korzystanie z lokalizacji (adresów) kontrahenta.
Platforma Hetman została wyposażona w mechanizm, definiowania pól wymaganych do podania przez operatora w dokumencie magazynowym. Administartor może zdefiniować które pola danego dokumentu są wymagane, oraz określić komunikat jakim system ma informować użytkownika o niepoprawnym wypełnieniu dokumentu.
W systemie udostępniono rozszerzone wydruki szablonów dekretacji. Wydruki mogą Państwo pobrać automatycznie z bazy danych PROKHARD.
Funkcjonalność ułatwi Państwu kontrolę poprawności definicji szablonów dekretacji.
W opcji "Przeglądarka i analiza zleceń handlowych" w sekcji "Filtr specjalny" dodany został filtr pozwalający na wybór daty potwierdzenia zamówienia surowca zamówionego na potrzeby realizacji danego zlecenia handlowego. Filtr umożliwia podanie daty_od oraz daty_do czyli zakresu w jakim mają być szukane potwierdzenia zamówień surowca do prezentacji w przeglądarce.
Do nagłówka dokumentu magazynowego wprowadzono opcję "Uzgodnij numerację pozycji - przenumeruj" Wybranie klawisza i potwierdzenie przez operatora swojego zamiaru, zmieni numerację Lp porządkując ją wg kolejności wpisów do bazy danych, nadając nowe numery pozycjom poczynając od 1.
Prze-numerowanie dotyczy zarówno strony wydania jak i przyjęcia dokumentu.
Prze-numerowanie NIE jest możliwe, jeżeli dokument:
został zadekretowany,
zamknięty opcją zamykania okresów w GM
z dokumentu po stronie przychodów dokonano rozchodów magazynowych,
wystawiono o dokumentu PR lub PD.
zafakturowano przynajmniej jedną pozycję z dokumentu
dokument jest rozklejony dwustronny.
Jeżeli powyższe warunki są spełnione, re-numeracji nie można przeprowadzić.
W opcji przeglądu faktur sprzedaży, dodano podgląd danych powiązanej z pozycją faktury, pozycji dokumentu magazynowego.
Z lity powiązanych dokumentów, można natychmiast przejść do przeglądu dokumentu magazynowego.
System Platforma Hetman daje możliwość wygenerowania i powiązania jednej pozycji faktury z wieloma pozycjami wielu dokumentów magazynowych, dlatego dane są prezentowane w postaci listy.
W opcji przeglądu dokumentów magazynowych, dodano podgląd danych powiązanej z pozycją dokumentu magazynowego, faktury sprzedaży lub zakupy. Dane są prezentowane jeżeli dokument może być fakturowany i ma powiązaną pozycję faktury.
Z lity powiązanych dokumentów, można natychmiast przejść do przeglądu faktury.
System Platforma Hetman daje możliwość wygenerowania i powiązania jednej pozycji dokumentu magazynowego, z wieloma pozycjami różnych faktur, dlatego dane są prezentowane w postaci formatowanej, w języku HTML, listy.
Zmieniono zasady prezentacji kolejności prefiksów i sufiksów podczas wyboru z listy rozwijanej (combo box). Zmian znacznie ułatwi korzystanie z listy wyboru przy dużej ilości zdefiniowanych w bazie prefiksów i sufiksów.
Użytkownik /administrator/ może przypisać prefiksom i sufiksom /w opcji ich definiowania/ kolejne numery.
System będzie prezentował dane w odwrotnej kolejności alfabetycznej (desc) łańcuch znaków złożony z numeru i symbolu prefiksu lub sufiksu.
Postępując w sposób naturalny i np. przypisując sufiksom kolejne numery lat, na początku listy będą wyświetlana ostatnie lata.
System Platformy Hetman został w całości wyposażony w możliwość stosowania wielu języków obcych. Użytkownik może wybrać dowolny zdefiniowany w systemie język obcy i używać systemu w wybranym języku.
Tłumaczony jest interfejs użytkownika i komunikaty systemowe, zarówno w aplikacji bazowej (Windows) jak i w aplikacjach satelitarnych, rozwiązania mobilne, Platforma B2B dla partnerów i inne.
Użytkownicy Platformy Hetman posiadający licencję na obsługę wielojęzyczną otrzymują otrzymują bazę tłumaczeń na język angielski. Pozyskanie tłumaczenia na inny język, wymaga odrębnych uzgodnień.
Istnieje też możliwość samodzielnego tłumaczenia interfejsu, lub jego dostosowywania do własnych potrzeb. Użytkownik może zdefiniować własny dialekt języka i go stosować w swojej instalacji.
Rozszerzono możliwości graficzne prezentacji danych w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstwa.

1. Dodano możliwość definiowania kolorów obramowania obiektów struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa. Opcja pozwala na wyróżnienie fragmentów struktury organizacyjnej istotnych dla analizy procesów biznesowych firmy.
2. Wprowadzono możliwość definiowania wymiarów i położenia grafiki przyporządkowanej do obiektów /komórek organizacyjnych/ przedsiębiorstwa.
3. Umożliwiono korektę sposobu wyświetlania struktury w drzewie powiązań.
Zmodyfikowana została funkcjonalność przeliczania cen w cennikach kontrahentów.
Opcja przeliczania cen została wyposarzona w kreator formuły obliczeniowej, który umożliwia budowania zaawansowanych formuł obliczeniowych, używanych w celu modyfikacji cen w pozycjach cennika. Kreator umożliwia wykorzystanie zaawansowanych funkcji operacyjnych na tekstach, w celu zbudowania warunków modyfikacji cen. Tworzenie zaawansowanych funkcji obliczeniowych ozywających złożonych wyrażeń matematycznych i funkcji.
Kreator udostępnia listę pól tabeli cennika, które mogą być wykorzystane w budowie formuły przeliczania cen.
Jesteśmy przekonani, że usprawnienie to pozwoli Państwu sprawniej zarządzać cennikami cen dla odbiorców.
Jednocześnie nie obąwiązuje dotychczasowa zasada budowania formuł , czyli "C*" w miejsce takiej formuły nalerzy wpisać "cena*"
W platformie hetman oprogramowano funkcjonalność sprawdzania pisowni w polach tekstowych.
W dowolnym polu tekstowym, klikniecie prawym klawiszem myszy, powoduje uruchomienie edytora tekstowego sprawdzającego pisownię w jeżyku polskim.
Tekst można wpisać w polu podstawowy a następnie wybrać opcję edycji w edytorze i sprawdzić pisownię lub tekst można pisać bezpośrednio w edytorze a po jego wprowadzeniu zatwierdzić i przenieść do pal tekstowego.
Podczas instalacji runtime Platformy Hetman, dostarczane są słowniki dla języka polskiego.
Go grupy parametrów domyślnych "Środki trwałe - parametry użytkownika"
dodano parametr "Zestaw parametrów dla nowego środka trwałego". Wybór zestawu następuje z listy zestawów parametrów definiowanych środków trwałych.
Jeżeli środek trwały nie jest narzędziem ani pojazdem obcym czy przyczepą obcą (dla tych typów kartotek istnieją odrębne wartości domyślne zestawu paramentów) przy zakładaniu kartoteki środka trwałego, podpowiadana jest ustalona w tym parametrze wartość.
Wprowadzono usprawnienia w opcji nadawania wartości zmiennym podczas tworzenia listy płac, wprowadzanym z ekranu, czyli ręcznie przez operatora.
Zmianie uległ formularz wprowadzania wartości. Poprawiono czytelność formularza, dodając informacje o pracowniku oraz o nazwie zmiennej z definicji. Wprowadzono również podpowiedź kontekstową, tak zwany ToolTipText, prezentujący opis zmiennej z definicji zmiennej. Użytkownik (administrator systemu Płace) może wprowadzić szczegółowe informacje i wymagania odnośnie danej zmiennej placowej, a podczas uzupełniania listy płac, operator może wspomagać się tymi informacjami majac je dostępne po najechaniu kursorem myszy na nazwę zmiennej płacowej.
Ponadto do definicji zmiennych płacowych, wprowadzono dodatkowe pola „Lp” liczba porządkowa. Liczba ta określa kolejność przetwarzania zmiennych podczas tworzenia listy płac. System odpytując użytkownika o poszczególne wartości zmiennych placowych, zachowa kolejność wg wprowadzonego Lp. Usprawnienie to umożliwia uporządkowanie zmiennych w taki sposób, aby system odpytywał użytkownika w takiej kolejności, w jakiej posiada on dostępne dane źródłowe , np. na kartce , czy w arkuszu kalkulacyjnym.
Podczas generowanie zbiorczych kart przekazania na podstawie kwitów ważenia, dane są grupowane dodatkowo przewoźnika podanego na kwicie
W kartotece kontrahentów została wprowadzona funkcjonalność, umożliwiająca wyszukanie podobnych miejsc dostawy, w odmienieniu do danych podanych w kartotece kontrahenta.
Celem funkcjonalność jest unikanie błędów przy wprowadzaniu danych i dublowania karotek kontrahentów na skutek pomyłki w symbolu lub nipie kontrahenta.
Opcja pozwala na unikanie wprowadzania ponownie miejsc dostawy (lokalizacji geograficznych) na skutek np. pominięcia polskiej litery nazwie ulicy czy miejscowości itp.
Raporty kwitów ważenia zostały rozbudowane o nowe dane możliwe do umieszczenia na wydrukach.
W przeglądzie kwitów ważenia wprowadzono specjalny filtr na informację o gminie w kwicie ważenia.
Oprócz standardowych zasad filtrowania, filtr umożliwia wybór kwitów którym nie przypisano Gminy.
Moduł kontroli jakości został rozbudowany o nową funkcjonalność, umożliwiającą rejestrację certyfikatów kontroli jakości dla dostaw towarów przyjmowanych do magazynu.
System umożliwia rejestrację certyfikatów na dokumentach przyjęcia, oraz podpowiada dostępne certyfikaty.
Analiza powiązań dokumentów magazynowych z certyfikatami, umożliwia kontrolę i raportowanie zakupów z uwzględnieniem posiadanych certyfikatów.
Dane dostępne do wydruku w dokumentach magazynowych (np. WZ) zostały rozszerzone o informacje z powiązanych z dokumentem zleceń transportowych i mogą być umieszczane na wydrukach.
Przegląd dokumentów magazynowych (przycisk (i)) został rozszerzony o możliwość podglądu danych powiązanego zlecenia transportowego.
Do listy certyfikatów uprawnień i zezwoleń dodano nowe możliwości, pozwalające na podgląd powiązanych z certyfikatem informacji.
Generator dokumentów magazynowych na podstawie zleceń handlowych, został rozbudowany o dodatkowe informacje pochodzące z listy dostaw zlecenia handlowego.
Dane o identyfikatorach transportu umieszczone w liście dostaw, są dostępne podczas generowania dokumentów wydania.
Opcja ma za zadanie usprawnienie kontroli realizacji zleceń handlowych i zachowanie wymogów odbiorców w zakresie identyfikacji zamówień.
W systemie wprowadzono możliwość przypisania certyfikatów, np certyfikatów jakości, wystawianych dla odbiorców wyrobów i/lub towarów handlowych.
Funkcjonalność umożliwia wydrukowanie informacji o certyfikatach towaru na wydrukach dokumentów wydania (WZ) i na fakturach sprzedaży.
Funkcjonalność umożliwia prowadzenie analiz ilości i wartości sprzedanych towarów z certyfikatami. Analiza danych jest dostępna w formie kostki OLAP, co pozwala na wszechstronną i wielowymiarową analizę danych o sprzedaży towarów z certyfikatami.
Automatyzacja procesu na bezie definiowanych karotek i powiązań certyfikatów z towarami i kontrahentami, znacznie usprawnia proces obsługi odbiorców i pozwala uniknąć błędów i pomyłek.
Do wydruków dokumentów magazynowych, dodano powiązane informacje pozwalające na umieszczenie na wydruku dokumentu magazynowego (np. dokumentu wydania WZ) informacji o sposobie pakowania, zapisanym w schemacie pakowania, powiązanym z pozycją dokumentu magazynowego.
W przypadku kompletów magazynowych (jednostek logistycznych złożonych z wielu towarów i dostaw) na wydruku można umieścić informacje o sposobie pakowania jednostki logistycznej. Dla przykładu mogą to być wymiary jednostki logistycznej, sposób pakowani, wiązania, numer schematu pakowania itp.
Wydruk zlecenia transportowego został rozszerzony o nowe możliwości. Dodatkowe informacje udostępnione w kursorach wydruków, pozwalają użytkownikom na umieszczenie na wydrukach wielu nowych, szczegółowych informacji o zaplanowanych do przewozu towarach, sposobie ich pakownia i ilościach zaplanowanych do przewozu palet palet.
Zwiększono również dostępny zakres informacji identyfikujących zlecenie i powiązane dane odbiorcy.
Do obsługi faktur sprzedaży oraz faktur korygujących , wprowadzono nowe metody rozliczania SKONTA, czyli udzielania i naliczania upustów z tytułu terminowej płatności za faktury.
Konfigurowany mechanizm udzielania SKONTA z możliwością utworzenie indywidualnych procedur klienckich, precyzujących zasady stosowane w przedsiębiorstwie, umożliwi Państwu prowadzenie pełnej kontroli takich transakcji i ich poprawne rozliczenie, z zachowaniem właściwych zasad rozliczania podatku VAT i automatycznej dekretacji danych księgowych.
Do listy sprawozdań i analiz modułu logistyka i transport, w prowadzono nową analizę umożliwiającą prowadzenie kontroli stanu wykorzystania kubatury pojazdów przewożących towary a zarejestrowanych w zleceniach transportowych systemu Platforma Hetman.
Nowa opcja umożliwi Państwu lepsze zarządzania transportem i pozwoli na wprowadzenie mechanizmów ograniczenia kosztów transportu wyrobów i surowców.
Do ewidencji faktur zakupu wprowadzono nowe pole daty „Data wpływu”. Poprzednio stosowane pole zmieniło swoje przeznaczenie i określa okres przypisania faktury do rozliczenia podatku VAT.
Nowe pole daty, służy do rejestracji faktycznej daty wpływu faktury do firmy.
Wprowadzono również automat uzupełniający datę rozliczeni VAT na podstawie daty wpływu, niebutwiejący wprowadzanie danych o fakturze zakupu do systemu.
Zmiany wprowadzono w związku z wymogami generowania JPK_VAT.
W systemie platforma hetman, oznaczenie płci pracownika zostało zmienione na definiowaną obsługę słownikową. Zmiana umożliwiła automatyzację procesu uzupełniania kodów ZUS w kartotece ZUS pracownika w zakresie oznaczenia płci.
Ponadto zaktualizowano algorytmy kontroli poprawności wprowadzonego numeru pesel.
Wprowadzono kolejne usprawnienia do funkcjonalności bankowości elektronicznej. Jeszcze skuteczniej i sprawniej, można importować wyciągi bankowe w formacie MT940 i je kojarzyć z wygenerowanymi przelewami w systemie. Jest to kolejna funkcjonalność która pozwala skrócić czas poświęcany na rejestrację wyciągów bankowych i usprawnić kontrolę stanu rozrachunków z kontrahentami.
Rozszerzono możliwości opcji generowania dokumentów wydania z magazynu, na podstawie dokumentów dostawy. Nowe metody grupowania danych usprawnią proces generowania i poprawią czytelność tworzonych dokumentów.
Udostępniony został systemowy panel rejestracji produkcji na podstawie wielopozycyjnego zlecenia produkcyjnego. Nowe możliwości w zakresie rejestracji i rozliczenia produkcji umożliwią Państwu poprawę kontroli zdarzeń na produkcji i w konsekwencji usprawnią proces rozliczenia produkcji.
Dodano predefiniowane pola dekretacji dla identyfikacji form powiązanych kapitałowo. Uzyskują państwo możliwość automatycznej dekretacji danych z uwzględnieniem powiązań kapitałowych.
Jest już dostępna nowa wersja mapy konwersji dla JPK_VAT dla struktury obowiązującej od stycznia 2017.
Rozszerzono zestaw danych powiązanych w opcji rejestracji środków produkcji.
Opcja daje nowe możliwości ewidencji i analizy danych produkcyjnych.
Rozszerzono również możliwości w zakresie wydruków danych i raportów z rejestracji środków produkcji.
Kartoteki Platformy Hetman, zostały wyposażone w możliwość podłączania grafiki. Przyłączone pliki graficzne, odpowiednio:
Logo kontrahenta,
Zdjęcie pracownika,
Miniatura zdjęcia towaru,
Zdjęcie środka trwałego,
Symbol komórki organizacyjnej

Są widoczne w przeglądzie kartotek Platformy Hetman, i mogą być wykorzystane na wydrukach danych kartotekowych oraz na wydrukach dokumentów.
System daje znacznie szersze możliwości w zakresie wykorzystania przyłączonych plików graficzny, dla przykładu mogą one być użyte na Panelach produkcyjnych w celu wizualizacji danych produktu, lokalizacji magazynowych, czy też zastosowane do prezentacji produktów na stronie www. Kompletne archiwum plików graficznych (logotypów kontrahentów w rożnych potrzebnych formatach) to cenna baza danych dla działu marketingu i reklamy. Zachęcamy państwa do korzystania z tych możliwości.
Zgłoście potrzebę, a my zaproponujemy najlepsze rozwiązanie.
Możliwości definiowania planu kont dla ksiąg rachunkowych zostały rozszerzone. Nazwa konta w planie kont została zwiększona, w celu umożliwienia wprowadzenia pełnego i wyczerpującego opisu konta w szczególność dla potrzeb sprawozdawczych. Zmiana ta pozwoli na uczytelnienie planu kont dla potrzeb zarządczych. Zachęcamy naszych klientów do wprowadzania pełnych i jednoznacznych opisów (w tym nazw kont) w planie kont. Doświadczenie pokazuje, że kontrole skarbowe przebiegają wówczas znacznie sprawniej i unikają Państwo tworzenie dodatkowych wyjaśnień do prowadzonej polityki rachunkowości. Zmiana ta została wprowadzona, ze względu na wymogi wprowadzone w strukturach sprawozdawczości elektronicznej JPK.
W opcji rejestracji zakupu zwiększono ilość znaków możliwych do wpisania w pole oznaczające numer faktury źródłowej. Zmiana ta została wprowadzona, ze względu na wymogi precyzyjnej i pełnej ewidencji danych dokumentów źródłowych wprowadzone w strukturach sprawozdawczości elektronicznej JPK.
W opcji kompletacji auta wprowadzona została dodatkowa informacja prezentująca tytuł zlecenia transportowego w siatce z lista zleceń transportowych. .
Funkcjonalność pozwala na przekazywanie informacji osobom odpowiedzialnym za kompletację pojazdów, przez planistów/ spedytorów i dodatkowy podział zleceń transportowych wg własnych kryteriów.
Oznaczenie płci pracownika zmieniono na słownik systemowy. Operator może wprowadzać własne wartości w tym słowniku.
Słownik można powiązać z kartoteką ZUS (kod płci) i system będzie przenosił dane o płci automatycznie do kartoteki ZUS przyporządkowując odpowiedni kod wg klasyfikacji ZUS.
Informacja o problemie z podpisami elektronicznymi wykonywanymi bezpośrednio z systemu
Hetman.
Używane w systemach Prokhardu biblioteki API zakupione i dostarczone (ostatnia aktualizacja
tych bibliotek miała miejsce w czerwcu tego roku) przez zewnętrzngo dostawcę - Kwalifikowane
Centrum Certyfikacji Kluczy CenCert (http://www.cencert.pl/) , podpisane są cyfrowo poprawnym
certyfikatem dla którego jednak certyfikat urzędu certyfikującego wygasł w dniu 21.08.2016 !
Wskutek tego bibiloteka w systemie Microsoft Windows nie przechodzi weryfikacji podpisu
cyfrowego pliku biblioteki i kończy działanie.
Problem został po stwierdzeniu zgłoszony wczoraj w dniu 24.08.2016 o godz. 15.00 do pomocy
technicznej CenCert i w dniu dzisiejszym 25.08.2016 o godz. 10.00 otrzymaliśmy uaktualnione
wersje bibliotek, które dzisiaj będą dołączone do nowej wersji runtime Hetman2K.
Dane schematów pakowania zostały rozszerzone o nowe informacje, pozwalające lepiej opisać sposób pakowania i układania Jednostek logistycznych na samochodach.
Nowa funkcjonalność w zakresie zarządzania personelem na produkcji i spełnienia wymogów BHP.
Opcja kursów i szkoleń pracowniczych, pozwala na prowadzeni kontroli wymaganych i odbytych kursów przy dopuszczaniu pracowników do pracy na stanowiskach produkcyjnych.
W raportach stanów magazynowych została dodana możliwość filtrowania raportowanych pozycji wg danych dostawy oryginalnej.
Dzięki tej funkcjonalności możemy uzyskać informację, jaki jest obecny lub jaki był w podanym dniu, stan magazynowy którego dostawy pochodzą np. z konkretnego okresu czasu, lub towary zostały przyjęte wybranym rodzajem dokumentu, lub zostały przyjęte przez wybranego użytkownika. Filtr dalej Państwu wiele innych, nie wymienionych powyżej, kryteriów wyboru danych dostawy oryginalnej.
Do listy paneli systemowych, oferowanych jako standardowe rozwiązanie dla urządzeń mobilnych, dodano Panel znajdujący zastosowanie w rozwiązaniach branżowych. Panel jest przeznaczony do ewidencji rozchodów rol papieru na tekturnicę, z przypisaniem i kontrolą realizacji planu produkcji na maszynie tektonicznej.
Do funkcjonalności systemu EkoManager dodano możliwość oznaczenia karty przetworzenia odpadów słownikiem „Rodzaj operacji przetworzenia”. Informacja ta jest uwzględniana między innymi :

1. W analizie OLAP Kart przetworzenia.
2. Sprawozdaniach o ruchu odpadów: Odp01...08
3. Przeglądzie kart przetworzenia.
Zachęcamy do korzystania z nowej funkcjonalności.
Do danych dostępnych w wydruku faktur sprzedaży dodano nowe możliwości. Dostępna do wydruku jest informacja o wskazanym na fakturze kodzie i opisie warunków dostawy. Słownik ten jest związany z obsługą dostaw wewnątrzwspólnotowych, ale może być również wykorzystany jako dodatkowa informacja nie tylko do wydruku ale również jako miara w analizach wielowymiarowych OLAP.
Powstało oprogramowanie umożliwiające wykorzystanie czytnika kodów kreskowych w który jest wyposażony pancerny smartfon BlueBird BP30 .
Urządzenie przenośne w wzmocnionej obudowie i wyposażone w system operacyjny Android i dotykowy ekran, znajduje coraz więcej zastosowań w warunkach produkcyjnych.
Oprogramowanie firmy ProkHard przeznaczone do obsługi urządzeń mobilnych z powodzeniem sprawdza się na tych urządzeniach i usprawnia kontrolę towarów na magazynie, wykonywanie przesunięć między magazynowych i między lokalizacyjnych czy prowadzenie inwentaryzacji.
Autorskie rozwiązanie ProkHard oparte o rejestratory kart zbliżeniowych RFID z interfejsem RS485, daje możliwość rozmieszczenia wielu punktów rejestracji czasu pracy pracowników, nie tylko w obszarze wejść i wyjść z zakładu, ale również bezpośrednio na stanowiskach produkcyjnych.

Weryfikacja ważności karty jest realizowana bezpośrednio w bazie danych systemu, co pozwala na centralne zarządzanie kartami personalnymi i kontrolę zgodności danych z planem pracy pracownika.

Nowe możliwości oprogramowania pozwalają na prowadzenie sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej stanu karty , co jest szczególnie ważne w warunkach przemysłowych.
Powstała specjalizowana aplikacja umożliwiająca współpracę oprogramowania ProkHard, np. paneli mobilnych, ze skanerami kodów kreskowych przyłączonymi do komputera za pomocą interfejsu bluetooth.
Rozwój technologii mobilnych pozwolił na powszechne stosowanie urządzeń przenośnych bez przyłączy kablowych. Zalet tego typu rozwiązań nie będziemy tu przytaczać. Istotą wprowadzenia nowej funkcjonalności, jest fakt umożliwianie korzystania oprogramowania ProkHard ze skanerów kodów kreskowych przyłączonych bezpośrednio do urządzenia za pośrednictwem interfejsu bluetooth.
Rozwiązanie to pozwala uniknąć konieczności korzystania ze specjalnych stacji dokujących, a użytkownikom daje swobodę pracy na magazynie. Pozwala też na zastosowanie wybranych rozwiązań Platformy Hetman na urządzeniach wyposażonych w system operacyjny Android.
Rozszerzone został zasady i warunki zbierania danych w opcji Potwierdzenia sald.
Nowe możliwości pozwalają na wyszukanie danych wg :
1. Wg daty dokumentu na dzień.
2. Wg okresów księgowych na koniec okresu.
3. Wg daty dowodu księgowego.

Rozwiązanie ułatwia weryfikację danych księgowych i drukowanie potwierdzeń sald wg kryteriów przyjętych przez użytkownika systemu.
Opcja przeglądu stanów magazynowych została rozbudowana o dodatkowe możliwości prezentacyjne. Opcje podglądu stanów wg zamówień prezentują dodatkowe informacje i ułatwiają kontrolę realizacji zamówień.
Nowa funkcjonalność pozwala na określenie ilości opakowań transportowych niezbędnych do zapakowani produktów lub półfabrykatów na poszczególnych centrach roboczych, w określonych przedziałach czasowych.
Opcja wykorzystuje informacje zawarte w palnie produkcji, a w szczególności dane z przypisanych do planu schematów pakowania.
Do listy funkcjonalności terminalowych, predefiniowanych przez ProkHard, został dodany nowy panel systemowy obsługi załadunków (WZ). Panel WZ umożliwia obsługę procesu załadunku towarów na podstawie wygenerowanych przez system planowania transportu, zleceń transportowych. Dodatkowym atutem panelu, oprócz szerokiej gamy możliwości funkcjonalnych, jest graficzna prezentacja procesu układania towarów na samochodzie.
Korzystanie z rozwiązań mobilnych Platformy Hetman, to droga do pełnej kontroli przepływu towarów w magazynach, uniknięcia błędów i pomyłek przy załadunku towarów, przyspieszenia całego procesu ekspedycji towaru poprzez korzystanie z lokalizacji magazynowych i automatycznego generowania dokumentacji magazynowej, a co najważniejsze obsługi wszystkich procesów magazynowych w czasie rzeczywistym.
Funkcjonalność planowania obłożenia pojazdów, został rozbudowana o nowe możliwości usprawniające proces planowania i doboru zleceń do planowania. Dodatkowe informacje prezentowane dynamiczne w formularzach obsługi planowania, ułatwiają użytkownikowi realizację tego procesu.
Nowe filtry pozwalające na wybór zleceń wg adresu ich dostawy, rozszerzają możliwości wyboru zleceń.
Wybór zleceń wg towarów, przyspiesza proces planowania.
Specyfikacja wyjazdów (lista dostaw pozycji zlecenia transportowego) jest rozbudowana o wskazanie lokalizacji wyjazdu, dla użytkowników którzy dostarczają towary z kilku hal lub kilku miejscowości, opcja ta w powiązaniu z filtrami w palowaniu obłożenia pojazdów, znacznie ułatwia planowanie załadunków.
Rozszerzają się możliwości wykorzystania funkcjonalności zezwoleń i uprawnień, zwanych też certyfikatami. Przypisanie certyfikatów na wybrane produkty wskazanym odbiorcom, umożliwia drukowania informacji o posiadanych certyfikatach na dokumentach wydania, jak również na dokumentach sprzedaży (fakturach). System kontroluje ważność certyfikatu w dacie wydania towaru, umożliwia wydrukowanie numeru certyfikatu , jego opisu, jak również powiązanych z nim informacji.
Moduł planowania obłożenia pojazdów, został wyposażony w nową funkcjonalność. Integracja systemu z programem CargoWiz, daje możliwość planowania graficznego w wymiarze 3D. Planista, może automatycznie lub ręcznie planować rozkład palet na samochodzie, okładając je w przestrzeni trójwymiarowej. Platforma Hetman na tej podstawie tworzy zlecenie transportowe, a następnie udostępnia graficzną prezentację ułożenia, na terminalach mobilnych obsługujących załadunek pojazdów.
Przypominamy naszym klientom że jest dostępna elektroniczna deklaracja CIT 8 w wersji 23. Nowy wzór do pozyskania na dotychczasowych zasadach.
Dostępne są wzory deklaracji VAT7 w wersji 16.
Wzory deklaracji są przygotowane wg standardu e-deklaracji z możliwością podpisu elektronicznego i przesyłania deklaracji drogą elektroniczną na serwery Ministerstwa Finansów.
Zachęcamy do kontaktu z działem handlowym.
Dostępne są wzory deklaracji podatkowej PIT40 w wersji 22.
Wzory deklaracji są przygotowane wg standardu e-deklaracji z możliwością podpisu elektronicznego i przesyłania deklaracji drogą elektroniczną na serwery Ministerstwa Finansów.
Zachęcamy do kontaktu z działem handlowym.
Usunięto uciążliwy komunikat w obsłudze tej opcji.
W systemie Platforma Hetman zbudowany został mechanizm obsługi tak zwanych list kontrolnych. Do kartoteki systemowej (kartoteki lub dokumentu) można utworzyć listę kontrolną. Czyli listę na którą użytkownik uprawniony może odpowiedzieć, wybierając właściwą wartość z listy.
Celem tej funkcjonalności, jest umożliwienie prowadzenie kontroli realizacji prac w systemie Platforma Hetman, oraz innych powiązanych prac związanych z realizacją procesów biznesowych przedsiębiorstwa.
Dla przykładu, lista kontrolna została dołączona do obsługi ofert handlowych, gdzie z jej pomocą można kontrolować czynności jakie powinny być wykonane, w kolejnych etapach przygotowania oferty. Lista kontrolna, została dodana również do kartoteki operacji technologicznych.
Kolejne funkcjonalności systemu, mogą być wyposażane w listy kontrolne, jeżeli użytkownicy zgłoszą takie zapotrzebowanie.
Dostępne są wzory deklaracji podatkowej VAT_UE w wersji 3.
Wzory deklaracji są przygotowane wg standardu e-deklaracji z możliwością podpisu elektronicznego i przesyłania deklaracji drogą elektroniczną na serwery Ministerstwa Finansów.
Zachęcamy do kontaktu z działem handlowym.
Dostępne są wzory deklaracji PIT_4R w wersji 6 .
Wzory deklaracji są przygotowane wg standardu e-deklaracji z możliwością podpisu elektronicznego i przesyłania deklaracji drogą elektroniczną na serwery Ministerstwa Finansów.
Zachęcamy do kontaktu z działem handlowym.
Do opcji obsługi deklaracji została dodana możliwość wykonania zbiorczego wydruk deklaracji wg schematu XSL. Użytkownik może zaznaczyć deklaracje w liście i dokonać zbiorczego wydruku wg schematu XSL (podanego np. przez Ministerstwo Finansów) zaznaczonych deklaracji.
Opcja szczególnie przydatna przy drukowaniu indywidualnych deklaracji pracowniczych.
W podsystemie Zarządzanie Personelem, została wprowadzona obsługa i wydruk rocznej karty czasu pracy pracownika.
Użytkownicy systemu Platforma Hetman otrzymali narzędzie, umożliwiające przegląd rocznej karty czasu pracy dla poszczególnych pracowników. Opcja umożliwia również wydruk rocznej karty czasu pracy.
Obsługa kartoteki zasiłkowej została rozszerzona o nowe możliwości:

1. Dodano do karty zasiłkowej możliwości filtrowania danych z dokładnością do miesiąca w którym wystąpiła nieobecność (filtr na miesiąc początku nieobecności).
2. Rozszerzono kursor wydruku o dane prezentujące sposób wyliczenia podstawy do zasiłku.
Kartoteka osobowa pracowników została rozbudowana o dodatkowe dane umożliwiające określenie takich parametrów jak :

- Rozróżnienie rezydenta i nierezydenta
- Przypisanie identyfikatora zagranicznego i rodzaju identyfikatora zagranicznego
- Przypisanie kraju wydania identyfikatora zagranicznego.

Dane te zostały umieszczane w zakładce „Adresy i inne dane osobowe pracownika".
Informacje te są niezbędne w celu pełnej identyfikacji pracowników zagranicznych (nie rezydentów) i są wykorzystywane w sprawozdawczości podatkowej , np. druki PIT 11.
Dostępne są wzory deklaracji PIT_11 w wersji 1.22 oraz w wersji 1.23.
Wzory deklaracji są przygotowane wg standardu e-deklaracji z możliwością podpisu elektronicznego i przesyłania deklaracji drogą elektroniczną na serwery Ministerstwa Finansów.
Zachęcamy do kontaktu z działem handlowym.
Usunięto błąd ujawniający się po wybraniu dokumentu zakupu (kliknięcie w dokument) w opcji kontrola dekretów.
W module gospodarki magazynowej rozbudowano możliwości obsługi pola „partia rozszerzona” .
Rozbudowa, dała nowe możliwości zastosowania partii rozszerzonej, w celu automatycznego przenoszenia informacji w procesach tarceability.
Rozbudowa pozwala na skonfigurowanie systemu w taki sposób, aby informacje pozyskane i zapisane przy przyjęciu surowca do magazynu, mogły się znaleźć na dokumentach wydanie wyrobu gotowego.
Do formularza przeglądu kartoteki zasiłkowej została dodana funkcjonalność umożliwiająca wiązanie pozycji kartoteki z dodatkowym opisem.
Możliwość dodawania opisu do pozycji jest uruchamiana dla pozycji posiadających zaznaczoną blokadę.
W kursorze głównym (w widocznej siatce) została dodana kolumna opis. Która w przypadku gdy do pozycji kartoteki został dodany opis lub plik posiada
zaznaczony checkbox. W innym przypadku checkbox w pozycji będzie odznaczony.
Uwaga:
W przypadku odznaczenia blokady, oraz przeliczenia ponownego podstawy zasiłku,
bieżąca pozycja kartoteki zasiłkowej jest usuwana. W takim też przypadku zostaną
usunięte powiązane z pozycją dane opisowe.

Funkcjonalność ma na celu umożliwianie oznaczania pozycji dodatkowymi informacjami, które mogą być drukowane w kartotece zasiłkowej pracownika.
Dokonano modyfikacji nazw pól w kartotece kadrowej.
Nazwa pola przed zmianą : 'Dzienna norma czasu pracy'.
Nazwa pola po zmianie : 'Dobowy wymiar czasu pracy'.
Zmiana ma na celu uniknięcie błędnych interpretacji merytorycznej przeznaczenia ww pól.
W raporcie stanu opakowań własnych u kontrahentów, została wprowadzona modyfikacja, umożliwiająca określenie źródła pochodzenia opakowań własnych znajdujących się u kontrahenta. A w szczególności zaprezentowanie w raporcie informacji o magazynie pochodzenia opakowań.
Dodano również dodatkowe warianty wydruków systemowych grupowane po magazynie pochodzenia opakowania u kontrahenta.
System Platforma Hetman, został wyposażony w nowy mechanizm zarządzania i obsługi powiązanych dokumentów w formie elektronicznej (tak zwanych plików). Do większości kartotek i dokumentów w systemie Platforma Hetman, od wielu już lat można podłączać powiązane dokumenty elektrotechniczne. Dokumenty te są rozszerzeniem zawartości informacyjnej Platformy Hetman. Zazwyczaj są to dokumentny ofert, umów , czy też dokumentacja technologiczna. Jednak w dobie upowszechniania się elektronicznego przepływu informacji, firmy posiadają coraz więcej dokumentów elektronicznych, których odszukanie i identyfikacja , staje się coraz większym problemem. Dlatego możliwość przyłączania i przechowywania w Platformie Hetman, dokumentów elektronicznych, staje się coraz bardziej użyteczną opcją, dzięki powiązaniu dokumentów z zagadnieniem którego dokument dotyczy.
Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, dział oprogramowania firmy ProkHard, przygotował rozwiązanie techniczne, które znacznie usprawni proces przyłączania i przechowywania dokumentów elektronicznych. Dotychczas, dokumentny elektroniczne były przechowywane na wydzielonych udziałach sieciowych (folderach) lub w odrębnej kopii bazy danych Sybase, ponadto przyłączanie plików wymagało specjalnej konfiguracji dla poszczególnych użytkowników i zapewnienia odpowiedniej infrastruktury sieciowej
Nowe rozwiązanie integruje w pełni kwestie danych w bazie Platformy Hetman i dokumentów elektronicznych (plików). W nowej wersji systemu, pliki są przechowywane w specjalnie do tego celu utworzonej bazie danych, specjalizowanej do przechowywania dużych dokumentów elektronicznych. Dla użytkownika systemu, baza ta jest widziana jako element Platformy Hetman. Zastosowane mechanizmy kodowania i autoryzacji (certyfikaty), zapewniają ochronę zawartych w bazie dokumentny teleelektronicznych zarówno podczas przechowywania jak i transmisji, a specjalne mechanizmy bazodanowe, zapewniają wymaganą wydajność w dostępie do tych informacji. Jednocześnie, baza dokumentów może być ulokowana na odrębnym fizycznie serwerze, co przy dużej ilości dokumentów, zapewnia bezpieczeństwo bazie głównej i nie obciąża pracy serwera podstawowego.
Dodatkowo zmieniono interfejs obsługi załączonych dokumentny elektronicznych, rozszerzając możliwości w zakresie szybkiego podglądu zawartości złączonych plików. Oprócz dotychczas prezentowanych plików graficznych, system umożliwia prezentację online dokumentów w formacie PDF, dodatkowo dając możliwość ich wydruku i zapisu we wskazanej lokalizacji.
Zachęcamy państwa do korzystania z nowych rozwiązań firmy ProkHard.
Do standardowego obiektu siatki w Hetmanie została dodana możliwość zaznaczania/odznaczania całej kolumny poprzez kliknięcie na nagłówek z ikoną obiektu checkbox.
Opcja będzie wykorzystywana przy obsłudze siatek z funkcją zaznaczania komórek. W wielu miejscach systemu zastąpi opcję dostępną w menu kontekstowym („Zaznacz wszystko”), ale przede wszystkim rozszerzy możliwości tworzenia nowych funkcjonalności, pozwalając na zaznaczanie większych obszarów w siatkach, dla wybranej kolumny.
Usunięto problem pojawiający się przy dodawaniu ocen dla niektórych dostawców. Zmiana dotyczyła dostosowania zapytań SQL do nowej wersji serwera bazy danych.
W strukturze upraw dla kwater wprowadzono oznaczenie kwater w ramach gałęzi grafu struktury organizacyjnej. Zmiana umożliwia uporządkowanie kwater w ramach wybranej działki.
W liście kontaktów CRM utworzono i udostępniono do pobierania z serwerów ProkHard, wzorcowe wydruki listy kontaktów CRM. Zachęcamy do korzystania z wydruków oraz używania ich jako wzorca do dalszych dostosowań do swoich potrzeb.
Rozszerzone wydruki rejestrów VAT umożliwiają wydruk danych rejestrów VAT z podziałem na rodzaje stawek wat, wprowadzone w ubiegłym roku w związku z koniecznością ewidencji podatku VAT z podziałem na kwoty (procenty) odliczanego VAT'u.
Obecna rozbudowa, to dodanie do wydruków , możliwości skorzystania z informacji dodatkowych , zawierający numer dowodu księgowego, pod którym został zaksięgowany dokument, oraz odpowiedniego sortowania wydruku, z uwzględnieniem stawek i rodzajów VAT.
Każdy handlowiec wie, jak ważne jest utrzymanie stałego kontaktu ze swoimi klientami. Narzędziem wspomagającym planowanie pracy handlowca, a w szczególności dotrzymywanie umówionych terminów spotkań, kontaktów i korespondencji, jest moduł obsługi kontaktów CRM Platformy Hetman.
Narzędzie to zostało wzbogacone o kolejną funkcjonalność. Handlowiec obsługujący kontakt zarejestrowany w CRM, może korzystając z jednego przycisku, przygotować i wysłać e-mail do osoby kontaktowej obsługiwanego klienta. Samo wysłanie e-maila nie wydaje się być niczym nadzwyczajnym, jednak w sytuacji gdy handlowiec dziennie otrzymuje setki e-maili i musi wysłać ich dziesiątki, trudno jest zapanować nad tym natłokiem informacji.
Nowa funkcja w kontaktach CRM, nie tylko przyspiesza opracowanie e-maila, ale przede wszystkim wiąże e-mail z konkretnym kontaktem, i historią kontaktów z klientem. W efekcie handlowiec, analizując dany kontakt, czy przygotowując się do spotkania, może natychmiast sprawdzić, jakie e-maile i jakiej treści były kierowane w związku z kontaktami z tym klientem, jakie załączniki (oferty, zapytania itp.) otrzymał klient.
Dodatkowym ułatwieniem, jest możliwość wskazania opóźnionej daty wysłania e-maila, co pozwala handlowcowi przygotować e-mail, a system wyśle go w stosownym oznaczonym momencie.
Aby zapewnić naszym klientom najświeższe informacje o nowościach i zmianach wprowadzanych w systemie Platforma Hetman, system został wyposażony w opcję przeglądu zmian wprowadzanych w systemie.
Użytkownicy systemu przy pierwszym logowaniu danego dnia, uzyskają na pulpicie systemu, informacje no najnowszych zmianach i modyfikacjach.
Prezentowane są informacje o nicościowych, zmianach funkcjonalnych, zmianach technicznych a również o usuniętych usterkach i niedogodnościach w pracy systemu.
Wszystkie te informacje mogą być pomocne przy bieżącej pracy, oraz ułatwia Państwu rozwiązywanie codziennych problemów. Najświeższe wiadomości, zainspirują Państwa do korzystania z systemu, w obszarach w których dotychczas wydawało się to mało prawdopodobne.
Zmiany są podzielone wg modułów systemu których dotyczą, zatem każdy użytkownik, może wybrać tylko te informacje które dotyczą jego stanowiska pracy.
W Platformie Hetman, została utworzona funkcjonalność pozwalająca na pobieranie podstawowych danych kontrahenta, z Bazy danych Głównego Urzędu Statystycznego.
Podając numer nip, regon, lub KRS , system wyszuka dane firmy i przeniesie je do formularza kartoteki kontrahentów Platformy Hetman.
Rozwiązanie to zapewni Państwu zwiększenie komfortu pracy, pozwoli uniknąć błędów przy wprowadzaniu nazw, i danych adresowych. Szybko i sprawnie uzupełnią Państwo kartotekę nowych i potencjalnych klientów.
Następuje dalszy rozwój funkcjonalności branżowych. Powstają kolejne usprawnienia dla branży owocowo warzywnej w zakresie rozszerzania systemów traceability dla tej branży. .
Funkcjonalność, kalkulator sortowania, została rozbudowana. Modyfikacja polegała na umożliwieniu użytkownikowi podglądu i wyboru zarejestrowanych zleceń handlowych, z wybranym statusem, (zleceń na pakowanie) i na tej podstawie wygenerowania zlecenia produkcyjnego (na sortowanie).
Mechanizm podpowie ilość sortów dla wszystkich wybranych pozycji jakie powinny być uzyskane w procesie sortowania co ułatwi planiście zaplanowanie ilości niesortu niezbędnej do przesortowania.
Dodatkowo do tak wygenerowanego planu produkcji na sortowanie, jeżeli operator wybierze znacznik "Generuj Kartę na Pakowanie" generowana jest karta produkcyjna dla procesu pakowania, która w efekcie będzie rozliczała proces pakowania dla aktualnie generowanego planu produkcji sortowania. Funkcjonalność umożliwia rozliczenie pracy maszyny sortująco-pakującej.
Wygenerowane karty produkcyjne sortowania i pakowania są ze sobą powiązane w celu zachowania procesu śledzenia partii oraz możliwości rozliczenia pracy maszyny sortującej z towarów przesortowanych oraz zapakowanych.
Zatwierdzenie karty produkcyjnej sortowania, zatwierdza również powiązaną kartę pakowania.
Obsługa zleceń produkcyjnych wielopozycyjnych, to istniejąca w systemie Platforma Hetman, funkcjonalność, która rozszerza możliwości systemu w zakresie planowania, rejestracji i rozliczenia produkcji. Funkcjonalność ta daje zespołom wdrożeniowym nowe możliwości opracowania obiegu dokumentów i obsługi produkcji, zwłaszcza produkcji charakteryzujących się dużą nieregularnością i nieprzewidywalnością rezultatów procesów produkcyjnych.
Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów, w systemie została zaimplementowana opcja generowania zleceń produkcyjnych wielopozycyjnych, na podstawie zlecenia handlowego i technologii rozszerzonej. Jest to naturalna konsekwencja rozwoju opcji technologii rozszerzonych w kierunku zwiększenia automatyzacji obsługi procesów biznesowych związanych z realizacją i rozliczaniem produkcji.
Od dłuższego już czasu trwały prace nad przebudową funkcjonalności rozliczenia różnic kursowych w systemie Platforma Hetman. Wprowadzone zmiany zasadniczo zmodyfikowały obsługę i funkcjonalność opcji. Nowe rozwiązania wprowadziły przede wszystkim :

1. Możliwość tworzenia niezależnych dokumentów rozliczenia różnic kursowych, działających na analogicznych zasadach jak każdy dokument źródłowy. Dokumentny rozliczenia różnic kursowych posiada własną numerację, walutę , powiązane pozycje które rozlicza dokument , opisy itp.
2. Dokument rozliczenia różnic kursowych, daje możliwość stosowania w pełni funkcjonalnych szablonów dekretacji, dzięki czemu użytkownik ma pełną swobodę i decyzyjność w określaniu zasad dekretacji liczonych różnic kursowych.
3. Dokument rozliczenia różnic kursowych może zostać utworzony automatycznie przez generator rozliczenia różnic kursowych, lub ręcznie przez operatora dla konkretnie wybranych rozrachunków.
4. Dokument posiada własny, niezależny od dowodów księgowych, wydruk, który można formatować i dopasować do potrzeb konkretnego użytkownika systemu Platforma Hetman.
5. Zastosowanie niezależnego dokumentu pozwala użytkownikom na swobodne zarządzania rozliczeniami różnic kursowych, dodawaniu i usuwaniu rozliczonych pozycji, wykonywaniu rozrachunków.
6. Zmiana funkcjonalności pozwoliła na opracowanie mechanizmu kojarzenia rozrachunków (zapisów) walutowych z zapisami złotówkowymi, co umożliwia np. rozliczanie różnic z zaokrągleń
7. Wprowadzono rozbudowany mechanizm naliczania różnic wynikających z zaokrągleń, przy złożonych rozrachunkach walutowych z uwzględnianiem różnic kursowych.

Wszystkie te zmiany, dają nową jakość w naliczaniu i obsłudze rozrachunków walutowych w systemie Platforma Hetman i pozwalają naszej firmie znacząco wyprzedzić rozwiązania stosowane przez systemy księgowe innych producentów.
W formularzu obsługi tabel podatkowych, w zakładce edycja, u dołu zakładki, dodano pole tekstowe prezentujące opis z pozycji słownika definicji tabel podatkowych.
W definicji słownika (definicji tabeli podatkowej) wprowadzany jest szczegółowy opis przeznaczenia tabeli i sposobu jej uzupełniania. Ponieważ tabel jest dużo, uznaliśmy, że znacznym ułatwieniem dla użytkownika będzie funkcjonalność polegającą na tym, że opis ten będzie widoczny podczas dodawania kolejnych pozycji do tabeli podatkowej. Użytkownik może w każdej chwili przeczytać ponownie opis i upewnić się czy dane które wprowadza są zgodne z przyjętymi dla tabeli zasadami.
Wprowadzono poprawkę w pobieraniu cen magazynowych dla Protokołu Rozbieżności do dokumentu wydania. W szczególnych przypadkach, gdy PR był wystawiany do strony wydania dokumentu magazynowego po wystawieniu wcześniej dokumentu PD (wyceny magazynowej), mogło dojść do sytuacji, ze cena do PR była pobierana z dokumentu oryginalnego, anie z dokumentu po dokonaniu wyceny (PD). Poprawka usuwa ten problem.
W formularzu cenników towarów dla kontrahentów, zmodyfikowano , usprawniono obsługę przy dodawaniu kolejnych pozycji torowych do cennika. Dotychczasowa funkcjonalność mogła powodować nieposzumienia przy obsłudze dodawania nowych pozycji. Pola formularza zostały wygaszone do momentu wybrania klawisza „nowa pozycja”.
Podczas przypisywania pracownikom zmiennych składników wypłaty (tak zwane zmienne ekranowe), została dodana możliwość filtrowania pracowników wybranej listy, którym mają być przypisane wartości wprowadzane z ekranu.

Funkcjonalność ta ma na celu usprawnienie pracy działu rachuby płac w zakresie rejestracji zmiennych składników wynagrodzeń wprowadzanych do list płac za pośrednictwem opcji Uzupełnianie zmiennych płacowych.

Ograniczenie listy pracowników, pozwala na ich podział wg określonych kryteriów, np. brygad produkcyjnych przy wprowadzaniu składników premiowych przydzielanych przez brygadzistów.
W opcji wyboru formy działalności w kartotece kontrahentów dodano dodatkowe wartości.:

JST - Jednostki Samorządu Terytorialnego
WM - Wspólnota Mieszkaniowa

Ponieważ niektóre funkcjonalności systemu są bezpośrednio zależne od formy działalności, lista ta nie może być słownikiem definiowanym i musi być rozszerzana w aplikacji.
W pozycjach przelewu w wyciągu bankowym, wprowadzono warunki kontrolujące unikalność LP podczas ich tworzenia.
Brak unikalności Lp (ręczne wprowadzenie lp o tym samym numerze) mogło prowadzić do zgłoszenia błędu spójności przez serwer bazy danych, a w konsekwencji nie zapisanie powtarzających się pozycji na serwerze.
Zignorowanie komunikatu bazy danych przez użytkownika, mogło w tej sytuacji doprowadzić do rozbieżności w wartości zapisanych kwot w przelewie (jako całości) z sumą kwot w pozycjach przelewu.
W zestawieniu finansowym : Finanse/Analizy/Przegląd zapisów na kontach użycie filtru na plan kont, mogło powodować pomijanie niektórych dowodów księgowych, w przypadku gdy dowóz zawierał zapisy księgowe utworzone na różne plany kont (więcej niż jeden).
Zmodyfikowano działanie filtru.
Do kursora wydruku pozycji faktur dodane zostały informacje o indeksach obcych (indeksach kontrahentów):
W ramach dodanych informacji umieszczono w kursorze wydruku takie dane jak :
indeksO - indeks obcy wg odbiorcy ,
nazwaO – Nazwa wg odbiorcy,
kodKO – Kod kreskowy wg odbiorcy,
opis – Opis indeksu obcego,
- identyfikator słownika przeznaczenia.
Dane te mogą być użyte przy tworzeniu wydruków faktur sprzedaży w pozycjach faktury.
Wprowadzono nowy parametr : Liczba dni analizowanych przy generowaniu planu, w celu znalezienia możliwego terminy rozpoczęcia produkcji.
Parametr jest uwzględniany podczas generowania zleceń produkcyjnych na tekturnicę, w algorytmie wyznaczania terminu realizacji z uwzględnieniem ograniczeń harmonogramu, podziału na sprzedaż i przetwórstwo i kalendarzy. Wprowadzenie parametru daje planiści możliwość samodzielnego określania ilości dni które brane są do analizy przy wyszukiwaniu możliwego terminu realizacji zlecenia produkcyjnego.
test serwisu - korekta błędu. Platforma Hetman to zintegorwany system informatyczny klasy ERP dedykowany do firm produkcyjnych. Wspiera proces planowania, rejestacji oraz kontroli zadań zapewniając przy tym pełną integrację danych pozyskiwanych ze wszystkich obszarów działalności organizacji.

Nasze rozwiązania wspomagają zarządzanie obszarem planowania [MRP], monitorowanie i sterowania produkcją [MES], logistyki i gospodarki magazynowej [WMS], finansów i księgowości [FK], zarządzania personelem i naliczania wynagrodzeń [HR], relacji z klientami [CRM], śledzenia partii [TRACEABILITY] oraz analityki biznesowej [BI]. Platforma Hetman to zintegorwany system informatyczny klasy ERP dedykowany do firm produkcyjnych. Wspiera proces planowania, rejestacji oraz kontroli zadań zapewniając przy tym pełną integrację danych pozyskiwanych ze wszystkich obszarów działalności organizacji.

Nasze rozwiązania wspomagają zarządzanie obszarem planowania [MRP], monitorowanie i sterowania produkcją [MES], logistyki i gospodarki magazynowej [WMS], finansów i księgowości [FK], zarządzania personelem i naliczania wynagrodzeń [HR], relacji z klientami [CRM], śledzenia partii [TRACEABILITY] oraz analityki biznesowej [BI].

Ścisła współpraca z Naszymi klientami pozwoliła rozbudować Nasz główny produkt jakim jest Platforma Hetman. Efektem tych prac są rozwiązania branżowe:Platforma Hetman to zintegorwany system informatyczny klasy ERP dedykowany do firm produkcyjnych. Wspiera proces planowania, rejestacji oraz kontroli zadań zapewniając przy tym pełną integrację danych pozyskiwanych ze wszystkich obszarów działalności organizacji.

Nasze rozwiązania wspomagają zarządzanie obszarem planowania [MRP], monitorowanie i sterowania produkcją [MES], logistyki i gospodarki magazynowej [WMS], finansów i księgowości [FK], zarządzania personelem i naliczania wynagrodzeń [HR], relacji z klientami [CRM], śledzenia partii [TRACEABILITY] oraz analityki biznesowej [BI].

Ścisła współpraca z Naszymi klientami pozwoliła rozbudować Nasz główny produkt jakim jest Platforma Hetman. Efektem tych prac są rozwiązania branżowe:Platforma Hetman to zintegorwany system informatyczny klasy ERP dedykowany do firm produkcyjnych. Wspiera proces planowania, rejestacji oraz kontroli zadań zapewniając przy tym pełną integrację danych pozyskiwanych ze wszystkich obszarów działalności organizacji.

Nasze rozwiązania wspomagają zarządzanie obszarem planowania [MRP], monitorowanie i sterowania produkcją [MES], logistyki i gospodarki magazynowej [WMS], finansów i księgowości [FK], zarządzania personelem i naliczania wynagrodzeń [HR], relacji z klientami [CRM], śledzenia partii [TRACEABILITY] oraz analityki biznesowej [BI].

Ścisła współpraca z Naszymi klientami pozwoliła rozbudować Nasz główny produkt jakim jest Platforma Hetman. Efektem tych prac są rozwiązania branżowe:Platforma Hetman to zintegorwany system informatyczny klasy ERP dedykowany do firm produkcyjnych. Wspiera proces planowania, rejestacji oraz kontroli zadań zapewniając przy tym pełną integrację danych pozyskiwanych ze wszystkich obszarów działalności organizacji.

Nasze rozwiązania wspomagają zarządzanie obszarem planowania [MRP], monitorowanie i sterowania produkcją [MES], logistyki i gospodarki magazynowej [WMS], finansów i księgowości [FK], zarządzania personelem i naliczania wynagrodzeń [HR], relacji z klientami [CRM], śledzenia partii [TRACEABILITY] oraz analityki biznesowej [BI].

Ścisła współpraca z Naszymi klientami pozwoliła rozbudować Nasz główny produkt jakim jest Platforma Hetman. Efektem tych prac są rozwiązania branżowe:Platforma Hetman to zintegorwany system informatyczny klasy ERP dedykowany do firm produkcyjnych. Wspiera proces planowania, rejestacji oraz kontroli zadań zapewniając przy tym pełną integrację danych pozyskiwanych ze wszystkich obszarów działalności organizacji.

Nasze rozwiązania wspomagają zarządzanie obszarem planowania [MRP], monitorowanie i sterowania produkcją [MES], logistyki i gospodarki magazynowej [WMS], finansów i księgowości [FK], zarządzania personelem i naliczania wynagrodzeń [HR], relacji z klientami [CRM], śledzenia partii [TRACEABILITY] oraz analityki biznesowej [BI].

Ścisła współpraca z Naszymi klientami pozwoliła rozbudować Nasz główny produkt jakim jest Platforma Hetman. Efektem tych prac są rozwiązania branżowe:Platforma Hetman to zintegorwany system informatyczny klasy ERP dedykowany do firm produkcyjnych. Wspiera proces planowania, rejestacji oraz kontroli zadań zapewniając przy tym pełną integrację danych pozyskiwanych ze wszystkich obszarów działalności organizacji.

Nasze rozwiązania wspomagają zarządzanie obszarem planowania [MRP], monitorowanie i sterowania produkcją [MES], logistyki i gospodarki magazynowej [WMS], finansów i księgowości [FK], zarządzania personelem i naliczania wynagrodzeń [HR], relacji z klientami [CRM], śledzenia partii [TRACEABILITY] oraz analityki biznesowej [BI].

Ścisła współpraca z Naszymi klientami pozwoliła rozbudować Nasz główny produkt jakim jest Platforma Hetman. Efektem tych prac są rozwiązania branżowe:Platforma Hetman to zintegorwany system informatyczny klasy ERP dedykowany do firm produkcyjnych. Wspiera proces planowania, rejestacji oraz kontroli zadań zapewniając przy tym pełną integrację danych pozyskiwanych ze wszystkich obszarów działalności organizacji.

Nasze rozwiązania wspomagają zarządzanie obszarem planowania [MRP], monitorowanie i sterowania produkcją [MES], logistyki i gospodarki magazynowej [WMS], finansów i księgowości [FK], zarządzania personelem i naliczania wynagrodzeń [HR], relacji z klientami [CRM], śledzenia partii [TRACEABILITY] oraz analityki biznesowej [BI].

Ścisła współpraca z Naszymi klientami pozwoliła rozbudować Nasz główny produkt jakim jest Platforma Hetman. Efektem tych prac są rozwiązania branżowe:Platforma Hetman to zintegorwany system informatyczny klasy ERP dedykowany do firm produkcyjnych. Wspiera proces planowania, rejestacji oraz kontroli zadań zapewniając przy tym pełną integrację danych pozyskiwanych ze wszystkich obszarów działalności organizacji.

Nasze rozwiązania wspomagają zarządzanie obszarem planowania [MRP], monitorowanie i sterowania produkcją [MES], logistyki i gospodarki magazynowej [WMS], finansów i księgowości [FK], zarządzania personelem i naliczania wynagrodzeń [HR], relacji z klientami [CRM], śledzenia partii [TRACEABILITY] oraz analityki biznesowej [BI].

Ścisła współpraca z Naszymi klientami pozwoliła rozbudować Nasz główny produkt jakim jest Platforma Hetman. Efektem tych prac są rozwiązania branżowe:Platforma Hetman to zintegorwany system informatyczny klasy ERP dedykowany do firm produkcyjnych. Wspiera proces planowania, rejestacji oraz kontroli zadań zapewniając przy tym pełną integrację danych pozyskiwanych ze wszystkich obszarów działalności organizacji.

Nasze rozwiązania wspomagają zarządzanie obszarem planowania [MRP], monitorowanie i sterowania produkcją [MES], logistyki i gospodarki magazynowej [WMS], finansów i księgowości [FK], zarządzania personelem i naliczania wynagrodzeń [HR], relacji z klientami [CRM], śledzenia partii [TRACEABILITY] oraz analityki biznesowej [BI].

Ścisła współpraca z Naszymi klientami pozwoliła rozbudować Nasz główny produkt jakim jest Platforma Hetman. Efektem tych prac są rozwiązania branżowe:Platforma Hetman to zintegorwany system informatyczny klasy ERP dedykowany do firm produkcyjnych. Wspiera proces planowania, rejestacji oraz kontroli zadań zapewniając przy tym pełną integrację danych pozyskiwanych ze wszystkich obszarów działalności organizacji.

Nasze rozwiązania wspomagają zarządzanie obszarem planowania [MRP], monitorowanie i sterowania produkcją [MES], logistyki i gospodarki magazynowej [WMS], finansów i księgowości [FK], zarządzania personelem i naliczania wynagrodzeń [HR], relacji z klientami [CRM], śledzenia partii [TRACEABILITY] oraz analityki biznesowej [BI].

Ścisła współpraca z Naszymi klientami pozwoliła rozbudować Nasz główny produkt jakim jest Platforma Hetman. Efektem tych prac są rozwiązania branżowe:Platforma Hetman to zintegorwany system informatyczny klasy ERP dedykowany do firm produkcyjnych. Wspiera proces planowania, rejestacji oraz kontroli zadań zapewniając przy tym pełną integrację danych pozyskiwanych ze wszystkich obszarów działalności organizacji.

Nasze rozwiązania wspomagają zarządzanie obszarem planowania [MRP], monitorowanie i sterowania produkcją [MES], logistyki i gospodarki magazynowej [WMS], finansów i księgowości [FK], zarządzania personelem i naliczania wynagrodzeń [HR], relacji z klientami [CRM], śledzenia partii [TRACEABILITY] oraz analityki biznesowej [BI].

Ścisła współpraca z Naszymi klientami pozwoliła rozbudować Nasz główny produkt jakim jest Platforma Hetman. Efektem tych prac są rozwiązania branżowe:Platforma Hetman to zintegorwany system informatyczny klasy ERP dedykowany do firm produkcyjnych. Wspiera proces planowania, rejestacji oraz kontroli zadań zapewniając przy tym pełną integrację danych pozyskiwanych ze wszystkich obszarów działalności organizacji.

Nasze rozwiązania wspomagają zarządzanie obszarem planowania [MRP], monitorowanie i sterowania produkcją [MES], logistyki i gospodarki magazynowej [WMS], finansów i księgowości [FK], zarządzania personelem i naliczania wynagrodzeń [HR], relacji z klientami [CRM], śledzenia partii [TRACEABILITY] oraz analityki biznesowej [BI].

Ścisła współpraca z Naszymi klientami pozwoliła rozbudować Nasz główny produkt jakim jest Platforma Hetman. Efektem tych prac są rozwiązania branżowe:Platforma Hetman to zintegorwany system informatyczny klasy ERP dedykowany do firm produkcyjnych. Wspiera proces planowania, rejestacji oraz kontroli zadań zapewniając przy tym pełną integrację danych pozyskiwanych ze wszystkich obszarów działalności organizacji.

Nasze rozwiązania wspomagają zarządzanie obszarem planowania [MRP], monitorowanie i sterowania produkcją [MES], logistyki i gospodarki magazynowej [WMS], finansów i księgowości [FK], zarządzania personelem i naliczania wynagrodzeń [HR], relacji z klientami [CRM], śledzenia partii [TRACEABILITY] oraz analityki biznesowej [BI].

Ścisła współpraca z Naszymi klientami pozwoliła rozbudować Nasz główny produkt jakim jest Platforma Hetman. Efektem tych prac są rozwiązania branżowe:Platforma Hetman to zintegorwany system informatyczny klasy ERP dedykowany do firm produkcyjnych. Wspiera proces planowania, rejestacji oraz kontroli zadań zapewniając przy tym pełną integrację danych pozyskiwanych ze wszystkich obszarów działalności organizacji.

Nasze rozwiązania wspomagają zarządzanie obszarem planowania [MRP], monitorowanie i sterowania produkcją [MES], logistyki i gospodarki magazynowej [WMS], finansów i księgowości [FK], zarządzania personelem i naliczania wynagrodzeń [HR], relacji z klientami [CRM], śledzenia partii [TRACEABILITY] oraz analityki biznesowej [BI].

Ścisła współpraca z Naszymi klientami pozwoliła rozbudować Nasz główny produkt jakim jest Platforma Hetman. Efektem tych prac są rozwiązania branżowe:

Ścisła współpraca z Naszymi klientami pozwoliła rozbudować Nasz główny produkt jakim jest Platforma Hetman. Efektem tych prac są rozwiązania branżowe:
W technologii produkcji oraz innych formularzach prezentujących dane z technologi , zmieniono długość pola nazwy technologii wydłużając ilość możliwych do wpisania znaków do 120. Zmiana ta miała na celu poszerzenie możliwości identyfikacji technologii, oraz zwiększanie możliwości szybkiego wyszykowania wymaganych danych w bazie danych technologii produkcji.
Wprowadzona została modyfikacja dzięki której liczba wygenerowanych etykiet w formularzu drukowania etykiet, liczona jest dla identyfikatora, a nie dla kwatery. Zmodyfikowano również sposób wyświetlania kwater, wprowadzono filtr na nie aktywne kwatery.
Skorygowaną błąd, który w niektórych przypadkach edycji faktury (modyfikacji po wygenerowaniu) powodował wyzerowanie wartości w pierwszej pozycji faktury.
Nie zauważony, mógł wpłynąć na wartość zapisanej faktury po zapisaniu zmian (o ile były spełnione warunki zapisu dokumentu).
Ten żydki przypadek obsługi dokumentu faktury, i powstający w tej sytuacji błąd, został zauważony przez jednego z naszych klientów, za co mu serdecznie dziękujemy.
Zmiana zasad korekt dokumentów magazynowych przy obsłudze jednostek logistycznych, czyli tak zwanych kompletów magazynowych.
Zmiana wprowadziła możliwość wystawienia dokumentu magazynowego na niepełną jednostkę logistyczną, w przypadku gdy magazynem wydania, jest magazyn kontrahenta. Zmiana dotyczy również korekt dokumentów magazynowych (PR).
Celem zmiany było wprowadzeni możliwości zarejestrowania zwrotów od klientów (reklamacji lub korekty pomyłek) części jednostki logistycznej, bez konieczności de kompletacji jednostki logistycznej na magazynie odbiorcy.
Dotychczas możliwe były tylko korekty i przesunięcia pełnych kompletów magazynowych.
Do obsługi kartoteki osobowej dodano obsługę plików zewnętrznych.
Pliki można dołączać na zadach ogólnych do kartoteki pracownika, ale również do wielu karotek stowarzyszonych jak np.:
- Przebieg zatrudnienia
- Urlopy okolicznościowe
- Przebieg kształcenia
- Karalność
- Badania i uprawnienia
- Kursy i szkolenia
- Języki obce
- Kary
- Nagrody
- Legitymacje i przepustki
- Świadczenia socjalne
- Rachunki bankowe
- Zajęcia komornicze
- Niepełnosprawność
- Wypadki przy pracy
NaNaniesiono poprawkę, usuwającą problem z drukowaniem Dziennika zapisów do pliku PDF.
Do danych składnika płacowego dodano obsługę słownika "Grupa składników płacowych" . Nowy identyfikator, pozwala na grupowanie składników w definicjach składników płacowych, oraz daje możliwość definiowania zmiennych płacowych zbierających dane według grup składników, co w konsekwencji może znacznie uprościć formuły obliczeniowe w składnikach płacowych.
W związku z powyższą zmianą rozbudowano filtr składników płacowych o grupę składników płacowych. Ponadto filtr składników został rozbudowany o:
- Wybór czy składnik jest dekretowany
- Rodzaj składnika (roboczy, główny, predefiniowany)
- Fragment opisu składnika zawiera ….
- Pole dodatkowe zawiera ….
Kontrola limitów w opcji rozliczenia nadgodzin, pozostałą skorygowana,
Zmiana dotyczyła przypadków w których pracownik rozpoczynał pracę w trakcie miesiąca.
W opcji rejestracji dokumentów zakupu dodano komunikat zabezpieczający który pojawia się podczas generowania dok PD, gdy w pozycji faktury powiązanej z dok. magazynowym nie ma ceny netto (np. fakturę zarejestrowano w cenach brutto). W takiej sytuacji nie ma możliwości prawidłowej wyceny dokumentów przyjęcia na podstawie dokumentu zakupu a wycenę dokumentów przyjęcia, należy przeprowadzić za pomocą operacji „Wyceny wtórne” w module Logistyka .
W obsłudze faktur korygujących rozliczających transakcje zaliczkowe, wprowadzono modyfikacje umożliwiające edycję wymaganych do zmiany, w tego typu fakturach, pól nagłówka dokumentu.
Usprawnienie ułatwią państwu rozliczanie transakcji zaliczkowych.
Funkcjonalność obsługi plików zewnętrznych, (przyłączania plików do rożnych danych i dokumentów w systemie) , została rozszerzona o możliwość przydzielania uprawnień użytkownikom systemu, do obsługi i przeglądu plików wybranych rodzajów. W systemie jest dostępny słownik rodzajów przyłączanych dokumentów. Poprzez uprawnienia słownikowe użytkownika, istnieje możliwość przydzielenia mu wybranych rodzajów dokumentów które może obsługiwać i przeglądać.
Do listy funkcjonalności systemu Platforma Hetman, wprowadzono możliwość generowania dokumentów wydania, na podstawie wybranych dostaw. Funkcjonalność może okazać się szczególnie przydatna w sytuacji gdy dokonujemy prostych logistycznie operacji zakupu i sprzedaży, często bez przepakowywania towaru w firmie. Zastosowanie opcji może być bardzo szerokie. Nasi specjaliści, chętnie doradzą jak wykorzystać nową funkcjonalność w Państw przedsiębiorstwie. Zachęcamy do kontaktu.
Firma ProkHard przygotowała nowy wzór deklaracji **VAT 7** w wersji **15** obowiązującej od 01-07-2015. Deklaracja za miesiąc lipiec powinna zostać złożona na nowym wzorze deklaracji.
Nowy wzór deklaracji został przygotowany do eksportu danych w wersji elektronicznej, w związku z powyższym wydruk deklaracji jest dostępny wyłącznie po wygenerowaniu pliku XML wg wzorca dostarczanego przez MF.
ProkHard przygotował procedury do generowania danych do deklaracji i mapy konwersji danych do formatu wymaganego w przesyle drogą elektroniczną(e-deklaracje).
Nasi klienci którzy zakupili licencje na korzystanie z e-deklaracji otrzymają po zgłoszeniu zapotrzebowana za pośrednictwem serwisu HelpDesk, pliki aktualizacyjne umożliwiające zainstalowanie nowego wzoru deklaracji.
Ponieważ zmianie uległy zasady wypełniania deklaracji, skorzystanie z nowych wzorów deklaracji wymaga modyfikacji zasad pobierania danych i przypisania wartości z rejestrów VAT do poszczególnych pól deklaracji (w niektórych przypadkach może pojawić się konieczność utworzenia nowych rejestrów VAT aby dokonać prawidłowego, z punktu widzenia nowej deklaracji, podziału kwot zakupów lub sprzedaży).
Modyfikacji może dokonać administrator systemu lub mogą je przeprowadzić pracownicy ProkHard na Państwa zlecenie.
Zachęcamy klientów którzy nie korzystali dotychczas z obsługi e-deklaracji do kontaktu z działem handlowym w celu uzgodnienia warunków aktualizacji i korzystania z ułatwień w postaci przesyłu deklaracji drogą elektroniczną.

W najbliższych dniach zostanie również udostępniona możliwość przesyłania drogą elektroniczną deklaracji ** VAT27** , nowej deklaracji wprowadzonej od 01-07-2015 roku.
Poinformujemy Państwa o tym fakcie w odrębnej wiadomości w naszym Serwisie.

Klientów zainteresowanych korzystaniem z nowego wzoru deklaracji VAT7 prosimy o wyrażenie chęci rozwadnia tej funkcjonalności za pośrednictwem HelpDesk.
Funkcjonalność przeglądu dokumentów PD (wyceny dokumentów magazynowych) została rozbudowana o możliwość podglądu (w postaci menu podręcznego) listy dowodów księgowych utworzonych do dokumentu PD w wyniku automatycznej dekretacji.
Ponadto menu podręczne daje możliwość natychmiastowego przejścia do przeglądu wybranego dowodu księgowego.
Funkcjonalność została opracowania, aby ułatwić Państwu kontrolę dekretów dowodów księgowych powstających do dokumentów PD.
Wycena magazynów to jeden z najistotniejszych elementów w firmie produkcyjnej i w firmach handlowych, dlatego dużo uwagi przykładamy w systemie do wprowadzania usprawnień które umożliwiają Państwu łatwe kontrolowanie obrotów towarowych i ich weryfikację księgową.
Mechanizmy Platformy Hetman dają możliwość wyceny magazynów w cenach rzeczywistych i to zarówno przy stosowaniu metody FIFO jak i przy kontroli rozchodów wg jednostek logicystycznych czy magazynowych. Dalego tak ważnym elementem jest dokument PD pozwalający na wycenę ruchów magazynowych , nawet po dokonaniu rozchodów z danej dostawy.
Przegląd nierozliczonych rozrachunków z kontrahentami dostępny jest w module Finanse w opcji Analizy. Jest to 'szybka przeglądarka' stanu nierozliczonych, nieskojarzonych rozrachunków w systemie. Analizę można wykorzystać do weryfikacji poprawności zapisów na kontach rozrachunkowych, gdzie w analityce występuje Kontrahent. Jednym z podstawowych celów analizy jest szybki podgląd aktualnego stanu rozrachunków.
Z pozycji zestawienia istnieje możliwość sybkiego przejścia do podglądu:

- zapisów na koncie,
- wykazu rozrachunku na koncie,
- zestawienia obrotów i sald,
- kont przeciwstawnych.
Dodatkowo dostępny jest wydruk prezentujący dane grupowane w ramach kontrahenta, konta księgowego oraz waluty. Każdy kontrahent jak i całe zestawienie posiada podsumowanie w ramach walut dla wartości:

kwota WN,
nierozliczone WN,
kwota MA,
nierozliczone MA.
Korzystanie z tej analizy z pewnoscią ułatwi Państwu bierzącą kontrolę należości i zobowiażań w relacjach z kontarhentami.
W module analiz systemu finanse została wprowadzona dodatkowa funkcjonalność. Na formularzu kontrolnym dla księgowań dokumentów zakupu została umieszczona dodatkowa zakładka **„Kontrola dekretów”** .

Analiza jest potężnym narzędziem umożliwiającym kontrolę dekretów dokumentów zakupu i ich porównanie z wartościami powiązanych dokumentów magazynowych, oraz dekretami dokumentów magazynowych.


Narzędzie posiada szereg funkcjonalności, z których każdy księgowy z pewnością będzie chciał skorzystać. To nowa jakość w funkcjonalnościach przeznaczonych do analizy zapisów na kontach i ich weryfikacji z wartościami dokumentów źródłowych.
W ostatnich miesiącach została uruchomiona kolejna instalacja Platformy Hetman współpracująca z systemem transportu wewnętrznego niemieckiej firmy **DUCKER.**
Obecnie rozszerzamy listę współpracując z naszym systemem rozwiązań transportu wewnętrznego o kolejnego producenta. W tym przypadku jest to włoska firma ** N.E.Engineering.**

**Platforma Hetman z powodzeniem radzi sobie z nowymi wyzwaniami.** Również w tym przypadku integracja oprogramowani i wymiana danych pomiędzy naszym systemem a systemem sterowania rolotoków, przebiegła bez zakłóceń i wdrożenie nowego rozwiązania zakończyło się sukcesem.
Jesteśmy dumni z tego, że rozwój technologiczny naszych klientów może być skutecznie wspomagany przez naszą firmę. Wymiana doświadczeń z producentami maszyn z rożnych krajów pozwala nam podejmować coraz to nowe i trudniejsze wyzwania.
W danych **planu produkcji** utworzonego dla konkretnego centrum roboczego, dodana została możliwość przypisania i zmiany informacji o **schemacie pakowania** opisującym sposób pakowania produktów danej operacji.

Dotychczas informacja ta była prezentowana wyłącznie na podstawie technologii produkcji, co uniemożliwiało dokonanie indywidualnej zmiany sposobu pakowania w konkretnym planie produkcji. Wprawdzie istniała możliwość zmiany schematu pakowania dla każdej produkowanej jednostki logistycznej, jednak plan pozostawał niezmienny dla całego zlecenia produkcyjnego, a właściwie dla wszystkich produkcji realizowanych na bazie wybranej technologii.
Obecnie planista może dowolnie kreować sposób pakowania indywidualnie dla każdej operacji w planie produkcji.

Modyfikacja ta znajduje szczególne zastosowanie w instalacjach w których Platforma Hetman współpracuje z **automatycznymi systemami transportu wewnętrznego**.
Formularze obsługi edycji dowodów księgowych zostały zmodyfikowane w zakresie dostępności klawiszy nawigacyjnych. Przejście na zakładkę z lista dokumentów powoduje wyłączenie klawiszy obsługi nagłówka dowodu. Zmianę wprowadzono aby uniknąć omyłkowego usunięcia całego dowodu księgowego przez użytkownika. Podobną modyfikację wprowadzono w formulach obsługi szablonów dekretacji.
Ta kosmetyczna zmiana powoli uniknąć wielu pomyłek i nakładów pracy koniecznych do odtworzenia omyłkowo usuniętych dowodów.
W Platformie Hetman, jest zaimplementowana pełna funkcjonalność rozliczenia i kontroli obrotu opakowaniami zwrotnymi, z podziałem na opakowania własne i opakowania obce. System Kontroluje stan opakowań własnych w firmie i u poszczególnych klientów, oraz stan opakowań zwrotnych obcych posiadanych przez firmie z podziałem na poszczególnych klientów.
Opakowania zwrotne powiązane z dokumentem magazynowym, mogły być dotychczas drukowane na osobnym dokumencie.
Wprowadzona modyfikacja umożliwia przygotowanie, na życzenie użytkownika Platformy Hetman (lub dział IT użytkownika) , wzoru wydruku dokumentu magazynowego, który będzie zawierał również informacje o zawartych w dokumencie opakowaniach zwrotnych.
Zmodyfikowana funkcjonalność rozliczenia różnic kursowych, została uzupełniona o możliwość automatycznego wyliczenie błędu zaokrągleń, powstającego podczas naliczania różnic kursowych.
System w sposób automatyczny, wylicza błąd zaokrągleń, a specjalnie zdefiniowana funkcja dekretacji, umożliwia zaksięgowanie powstałych kwot, na wybrane przez użytkownika konta księgowe.
Funkcjonalność ta, umożliwia prawidłowe zaksięgowanie i rozliczanie rozrachunków walutowych w przeliczeniu na polskie złote, i ujęcie w księgach powstałych odchyleń, niewynikających z operacji matematycznych.
W formularzu przeglądu i anulowania rozrachunków , została udostępniona opcja przeglądu rozliczenia różnic kursowych. |Dla naliczonych różnic, system prezentuje rozliczone różnice i umożliwia przejście do przeglądu dokumentu Rozliczenie Różnic Kursowych (RRK) . Dla różnic nie naliczonych, można podejrzeć jakie różnice będą naliczone podczas generowania RRK.
Opcja rozliczenie różnic kursowych, była w ostatnich miesiącach przebudowywana i zmieniono zasady działania tej funkcjonalności, poszerzając znacznie możliwości i funkcjonalność opcji. Jednocześnie zostały wyeliminowane uciążliwości starej metody rozliczania.
System dekretacji w Platformie Hetman jest oparty na mechanizmie definiowania pól dekretacji dokumentów dekretowanych.
Mechanizm ten został zmodyfikowany i usprawniony. Wprowadzono między innymi dodatkowe informacje do listy definiowanych pół. Dodano możliwość filtrowania pól wg oznaczenia „Predefiniowane”. Zmieniono możliwości wydruku listy pól dekretacji.
Zmiany te wpłyną na ergonomię obsługi, ale przede wszystkim umożliwią dalszy rozwój systemu w zakresie usprawnienia i podwyższania możliwości, mechanizmów dekretacji danych.
Platforma Hetman posiada w tym zakresie bardzo szerokie możliwości, pozwalając np. na dekretację danych ilościowych, czy uzależnianie dekretów od wielu atrybutów systemu, ale **fakt posiadania tak rozbudowanego narzędzia nie powstrzymuje nas przed dalszym jego doskonaleniem.**
W formularzach obsługi działań korygujących wprowadzono szereg zmian funkcjonalnych i kosmetycznych. Najważniejsze z nich to :

1. Dodanie możliwości filtrowania wg 'Tytułu działania'.
2. Dodanie opcji dodawania i przeglądania plików powiązanych.
3. Zmiana formatowani pół daty i czasu, poprawa ergonomii.
4. Dodanie możliwości kopiowanie nagłówka działania w celu utworzenie kolejnego powiązanego działania korygującego.

Zachęcamy Państwa do wykorzystywania funkcjonalności kontroli jakości w przedsiębiorstwie.
Rozbudowano opcję przypisania faktur RR do rejestrów VAT.

- Dodano dodatkowe filtry umożliwiające wybieranie faktury do przypisania do okresów rozliczeniowych VAT,
- Dodono podgląd informacji z sugerowanym rokiem i miesiącem rozliczenia VAT na podstawie danych o zapłatach,
- Wprowadzono możliwość grupowego przypisania faktur **RR** do okresów rozliczenia **VAT**.

Wprowadzone zmiany miały na celu poprawę ergonomii obsługi tego procesu poprzez zautomatyzowanie czynności wykonywanych dotychczas ręcznie przez odpowiednie służby użytkownika systemu Platforma Hetman.
Do obsługi faktur zakupu została dodana możliwość wydrukowania **załącznika magazynowego**. Użytkownik systemu może do faktury zakupu powiązanej z dokumentami magazynowymi, wydrukować dokument w postaci załącznika, zawierający szczegółowe informacje dotyczące powiązanych z fakturą pozycji magazynowych. Szczególne znaczenie opcja może mieć, przy obsłudze faktur RR. W sytuacji gdy przyjmowany na magazyn od Rolnika Ryczałtowego towar, jest rejestrowany z dużą szczegółowością (np. wraz z numerami dostarczanych skrzyń, worków itp. i/lub wagą każdego opakowania ) , wydruk faktury z wszystkimi szczegółami, nie miał by uzasadnienia praktycznego. W takim przypadku, wydruk załącznika np. jako informacja pomocnicza dla rolnika, znacznie ułatwia rozliczenia z dostawcami i pozwalają na uniknięcie nieporozumień które mogą powstać podczas rozliczania dostaw.
Rozwiązania branżowa to nadal silnie rozwijająca się gałąź oprogramowania produkowanego przez firmę ProkHard. Moduł obsługi uprawa z ostał wzbogacony o wydruk Deklaracji produkcji i dostaw producentów. Po zarejestrowaniu danych w strukturze upraw system daje możliwość wydrukowania deklaracji dla wybranych producentów, lub wydruk zbiorczego zestawienia zadeklarowanych dostaw od producentów (członków grupy producenckiej).
Dokumenty zakupu (faktury zakupu) oraz dokumenty sprzedaży (faktury sprzedaży) są wyposażone w możliwość przypisania danego dokumentu do konkretnego przedstawiciela handlowego (firmy współpracującej) .
Opcje filtrowania dokumentów zakupu i dokumentów sprzedaży rozszerzono o możliwość filtrowania danych wg przedstawiciela handlowego. Funkcjonalność ta, może być wykorzystana w kontroli rozliczeń z placówkami handlowymi współpracującymi jako niezależne podmioty, lub z wybranymi sieciami sprzedaży.
Inne zastosowanie opcji to kontrola zatrudnionych przedstawicieli handlowych (np sprzedawców terenowych) a w połączeniu z systemami premiowymi, daje możliwość zbudowania efektywnego systemu motywacyjnego w przedsiębiorstwie.
Rozwijają się funkcjonalności ** wymiany danych z maszynami produkcyjnymi.** Platforma Hetman rozszerzyła zakres funkcjonalności w zakresie wymiany danych z jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie firm produkujących maszyny do sortowania i pakowania owoców i warzyw, firmą **MAF Roda.** Funkcja dodawania partii magazynowych do aktywnego i realizowanego planu produkcji, zwiększa i tak bardzo szeroki zakres wymiany danych z maszynami sortującymi tej firmy.
Jak sprawdzić czy zafakturowano wszystkie wydane lub zakupione pozycje w dokumentach magazynowych ?

W Platformie Hetman została udostępniona nowa funkcjonalność przeznaczona do szybkiego wyszukiwania pozycji dokumentów magazynowych z określonym statusem fakturowania. Na podstawie dostępnych filtrów można odszukać numer dokumentu magazynowego i pozycji ze wskazanym statusem fakturowania i ustalić jak ilość w pozycji pozostałą niezafakturowana.

Dodatkowo dla pozycji zafakturowanych w całości lub częściowo, można podejrzeć jakimi dokumentami zostały one zafakturowane.

Platforma Hetman jest coraz bogatsza w podobne rozwiązania, dzięki czemu staje się coraz skuteczniejszym i bardziej przyjaznym dla użytkowników narzędziem pracy.
Obsługa umów Cywilo-Prawnych. Platforma Hetman została wyposażona w nowy moduł obsługi umów Cywilno -Prawnych, pozwalający na znaczące usprawnienie w zakresie zawierania i rozliczania tego rodzaju umów zarówno z pracownikami najemnymi jak i etatowymi.
Nowa funkcjonalność pozwala na:

- Sprawną rejestrację danych nowego pracownika (lub szybki wybór pracownika z kartoteki),
- Zarejestrowanie i wydruk umowy w standardowym lub specjalnie przygotowanym wzorze.
- Utworzenie, naliczenie i wydrukowanie rachunku pracownika za wykonaną wg umowy pracę.
- Obsługę umów długoterminowych,
- Rozliczenie z pracownikiem (wygenerowanie przelewów z tytułu realizacji umowy)
- Rozliczenie z Urzędem Skarbowym – wygenerowanie oraz wysłanie deklaracji podatkowych (w tym droga elektroniczną).

Jesteśmy przekonani, że nowa funkcjonalność znacznie usprawni Państwu pracę, zwłaszcza w firmach które zatrudniają dużą ilość pracowników na podstawie umów cywilno-prawnych.
Użytkownicy platformy WEB , czyli funkcjonalności Platformy Hetman udostępnianych przez interfejs **WWW** zostali wyposażeni w nową ważną funkcjonalność.
Każdy użytkownik Platformy Hetman, który korzysta z usług EDI (elektronicznej wymiany danych) może wybrane dokumenty np. Faktury przekazać do interfejsu EDI (przesłać do klienta) i przez to udostępnić do pobrania, dla Partnera który korzysta z serwisu WWW, plik XML zawierający wybrany dokument.
Dokument XML jest zbudowany w formacie UBL 2.0 czyli europejskim standardzie elektronicznej wymiany danych.
Partner, może taki dokument przetworzyć, korzystając ze specyfikacji UBL, i zaimportować do własnego systemu informatycznego.
Usługa ta została udostępniona, aby zwiększyć możliwości wymiany danych pomiędzy partnerami biznesowymi i przyczynić się do rozwoju współpracy B2B. W efekcie użytkownicy Platformy Hetman wykorzystujący platformę WEB, mogą zacieśnić współpracę ze swoimi partnerami którym dotychczas mogli wyłącznie udostępniać interfejs WWW do przeglądu i drukowania dokumentów papierowych. Obecnie dzięki nowym możliwościom, mogą wspólnie z partnerem zbudować w pełni elektroniczny system wymiany informacji z pominięciem wszelkich dokumentów papierowych.

Powyższe rozwiązanie nie wyklucza zastosowania oferowanej przez ProkHard usługi EDI i zbudowania w pełni automatycznej wymiany danych pomiędzy partnerami, ale daje dodatkowe możliwości zwłaszcza przy współpracy z mniejszymi firmami, gdzie ilość wymienianych dokumentów nie jest duża, lub koszty implementacji pełnego rozwiązania EDI nie mają dla partnera uzasadnienia ekonomicznego.

Analogiczna funkcjonalność działa w odwrotnym kierunku, Partner może wygenerować ze swojego systemu plik XML w standardzie UBL 2.0 , np. Zamówienie, i za pośrednictwem platformy WEB przesłać go do swojego Partnera, czyli użytkownika Platformy Hetman, gdzie zostanie on przetworzony i przekształcony w dokument wewnętrzny np. zlecenie handlowe.

Zachęcamy Państwa do szerszego zapoznania się z tą tematyką, i nowymi możliwościami Platformy Hetman, gdyż stosowanie tych rozwiązań może bardzo pozytywnie wpłynąć na stosunki z Partnerami i na rozwój Państw biznesu.
Nowa funkcjonalność **„Asygnata zasiłkowa”** została wprowadzona do użytkowania w module Zarządzania Personelem.
W opcjach rejestracji czasu pracy, umożliwiono wprowadzanie informacji o zwolnieniach lekarskich (drukach ZLA) przedkładanych przez pracowników. Dane te zostały wykorzystane do zbudowania funkcjonalności umożliwiającej kontrolę przebiegu zwolnienia lekarskiego i drukowanie pomocniczych dokumentów tak zwanej „Asygnaty zasiłkowej”, która choć nie jest wymagana aktualnymi przepisami ZUS, ale znacznie ułatwia rozliczanie wynagrodzenia za czas choroby i zasiłków z tytułu choroby.
Rozbudowa w formularzu **"Ustalenie cen ewidencyjnych". ** Została dodana opcja "Dodaj ceny", która umożliwia dodanie przez użytkownika do wszystkich, spełniających warunki filtra aktualnych cen ewidencyjnych, wartości przez niego wpisanej.

Prowadzanie magazynów z wykorzystaniem cen ewidencyjnych i zaimplementowane w Platformie Hetman mechanizmy obsługi cen ewidencyjnych, dają nową jakość klasycznym rozwiązaniom w zakresie prowadzenia księgowości materiałowej. W wielu przypadkach jest to jedyne akceptowalne rozwiązanie, przy wycenie magazynów półfabrykatów czy wyrobów gotowych. Dlatego forma ProkHard rozwija rozwiązania w tym zakresie.
Analiza **OLAP** kwitów ważenia została rozbudowana o nowe wymiary, w tym między innymi :

- Kierunek ruchu odpadów
- Rodzaj ważenia:


Analizy OLAP zawarte w module Eko Manager to potężne narzędzie analityczne, dające użytkownikom szereg możliwości analizy i przetwarzania danych. Jesteśmy przekonani, że rozbudowa systemu w tym zakresie zostanie przez użytkowników przyjęta z zadowoleniem i utwierdzi Państwa w przekonaniu o słuszności decyzji o wyborze naszego oprogramowania.
W formularzu **Przegląd i anulowanie rozrachunków** zmieniono zasady działania i opisy filtrów
- Obecnie dostępne są filtry : 'Można rozliczyć różnice kursowe'
Filtr działa dla rozrachunków walutowych i wyszukuje rozrachunki dla których można rozliczyć różnice kursowe.
- Dostępny jest filtr 'Rozliczono różnice kursowe'
Filtr wyszukuje rozrachunki dla których naliczono różnice kursowe.

Szczegółowy opis działania zamieszczono w dokumentacja systemu.
Zmiany filtrów wynikają z poważnej zmiany sposobu naliczani równic kursowych wprowadzonej w ostatnich miesiącach, a **rozszerzającej możliwości opcji automatycznego naliczania i dekretacji różnic kursowych. **
Przy naliczaniu not odsetkowych od nieterminowych płatności, poprawiono sposób naliczania odsetek w dniu zmiany stóp procentowych. Uwaga: pamiętać należy, że system podczas naliczania uwzględnia dni wolne wg tabeli dni wolnych podanej w parametrach systemu.
Rosną potrzeby informacyjne naszych użytkowników. Coraz częściej stosowne rozwiązania B2B generują konieczność wymiany rożnego rodzaju informacji handlowych. Platforma Hetman wychodząc naprzeciw tym potrzebom rozwija swoje możliwości w przekazywaniu i drukowaniu informacji. Rozbudowa kursorów wydruków faktur sprzedaży o nowe pola informacyjne, a w szczególności indeksy i nazwy towarów stosowane przez odbiorców faktur, otwierają drogę do pełniejszego i czytelniejszego przekazywania informacji za pomocą faktury i e-faktury.
Nadal trwają prace rozwojowe nad obsługą technologii rozszerzonych. Między innymi rozszerzono pola nazwy technologii oraz nazwy operacji technologicznej. Wpłynie to bardzo istotnie na użyteczność zastosowań tych informacji przy dalszym przetwarzaniu danych technologicznych.
Branżowy moduł Eko Manager to dynamicznie rozwijająca się cześć oprogramowania firmy ProkHard. Kolejne funkcjonalności modułu pozwalają na coraz efektywniejsze jego stosowanie w zakładach zajmujących się przetwarzaniem odpadów. Kartoteka odpadów stosowana w systemie, oprócz bazowej kartoteki wynikającej z rozporządzenia ministra, została wzbogacona o możliwość ** podziału kartoteki na cechy **. Właściwość ta pozwala na klasyfikowanie odpadów z większą precyzją i wykorzystanie tej funkcjonalności do sprawniejszego zarządzania obrotem odpadami w zakładzie.
Wydruki stanów magazynowych zostały wyposarzone w opcję umożliwiającą dodanie do wydruku informacji o dacie umieszczenia towaru w jego aktulanej lokalizacji. Jest to kolejne usprawnienie i rozbudowa funkcjonalności związanych z obsługą magazynów wysokiego składowania.
Funkcjonalność obsługi kart awizacji została zmodyfikowana. Wprowadzono zabezpieczenie które eliminuje problemy z poszukiwaniem kart awizacji które nie zawierają żadnych zapisanych pozycji.
Dla kolejnego naszego klienta, firma ProkHard uruchomiła **wymianę danych EDI z jej podstawowym odbiorą, tym razem z firmą IKEA** .
Zadanie to zostało zrealizowane, dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań Platformy Hetman, a w szczególności wykorzystaniu standardu UBL 2.0 Jako podstawowego, obowiązującego w usługach EDI oferowanych przez ProkHard, oraz współpracy z dostawcą usług EDI dla IKEA, firmą PipeChain.
Zachęcamy naszych klientów do korzystania z usług elektronicznej wymiany danych i usprawniania zasad funkcjonowania swojego biznesu dzięki rozwiązaniom Platformy Hetman .
Do pozycji zlecenia handlowego została dodana informacja o formie płatności pozycji zlecenia.
Forma płatności domyślnie uzupełnia się z na podstawie domyślnej formy płatności z kartoteki płatnika zlecenia.
Podczas generowania dokumentów sprzedaży na podstawie pozycji zlecenia określane są formy płatności pozycji dokumentów.
Jeżeli z jakiegoś powodu forma płatności na zleceniu nie została uzupełniona to generator faktur uzupełnia formę płatności na podstawie parametrów generowania (z płatnika lub odbiorcy).
Takie rozwiązanie może spowodować wygenerowanie kilku faktur na różne formy płatności do jednego dokumentu magazynowego jeżeli w pozycjach dokumentu będą zlecenia z różnymi formami płatności.
##Zwykła notatka może usprawnić Ci pracę !##
Dokumenty Handlowe (faktury sprzedaży i faktury zakupu, w tym faktury RR) zostały wyposażone w możliwość wprowadzania dowolnych notatek tekstowych w powiązaniu z dokumentem. Notatka, nie jest tylko polem tekstowym na dokumencie, ale w pełni użyteczną identyfikowalną informacją z danymi użytkownika i czasem jej wprowadzenia, tytułem i treścią merytoryczną. Notatki o różnym charakterze i przeznaczeniu mogą być dołączane do dokumentów handlowych i przechowywane w systemie. Istotnym jest jednak fakt, że **listy dokumentów handlowych mogą być przeszukiwane na podstawie danych zawartych w notatkach**. Właściwość ta pozwoli Państwu odszukać dokumenty utworzone w rożnych okresach czasu, a związanych z tą samą informacją, czy dotyczących tych samych zagadnień.
Specyfika danych rejestrowanych w postaci notatek, otwiera przed Państwem szereg zastosowań i możliwości, również tych których nikt jeszcze nie wymyślił.
Przyspieszenie wykonania wydruku przegladu kwitów ważenia.
System Hetman Box Factory został rozszerzony o możliwość korzystania z przeglądarki „**Analiza obrotów i sald”** stosowanej i testowanej dotychczas wyłącznie w Systemie Finanse Platformy Hetman.
Przeglądarka daje możliwość szczegółowej analizy obrotów i sald zapisów na kontach księgowych pozwalając na:
- przegląd obrotów i sald w rożnych wybranych okresach księgowych,
- analizę obrotów wygenerowanych na podstawie wybranych dokumentów źródłowych,
- szybkie przejścia do pogłębionych analiz szczegółowych , w tym zapisów składających się na kwotę obrotów czy saldo,
- wiele innych wygodnych funkcjonalności, ułatwiających pracę księgowości.

Migracja niektórych niefunkcjonalności z rozwiązań Platformy Hetman, do modułów branżowych jakim jest HBF, to naturalny proces, i jedna z zalet korzystania z rozwiązań branżowych zintegrowanych z korporacyjnym rozwianiem, jakim jest Platforma Hetman.
System Hetman Box Factory, to swego rodzaju „starter” dla dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw branży opakowaniowej, które w przyszłości mogą migrować do systemowych i przystosowanych do obsługi dużych przedsiębiorstw rozwiązań, jakim jest Platforma Hetman.
##Wyszukiwanie dokumentów handlowych wg powiązanych dokumentów magazynowych##
Jedną z najistotniejszych zalet systemu Platforma Hetman, jest możliwość filtrowania danych systemu za pomocą rozbudowanych i wielokryteriowych filtrów.
Właśnie wprowadzono kolejną funkcjonalność z listy szerokiego wachlarza funkcjonalności filtrowania danych. Nowa funkcjonalność daje użytkownikom możliwość wyszukiwania dokumentów handlowych poprzez nałożeni filtrów na powiązane z nimi dokumenty magazynowe. Opcja pozwala np. na:
- Wyszukanie faktur sprzedaży wystawionych do dokumentów magazynowych WZ wystawionych w podanym okresie dla wybranego kontrahenta,
lub
- Wyszukania faktur zakupu wystawionych do dokumentów PZ przyjętych od wybranego dostawcy i zawierających wskazany towar.
Oraz wiel innych możliwości filtrowania z wykorzystanie filtrów na powiązane dokumenty magazynowe.
###Podgląd dokumentów źródłowych.###
W opcji przeglądania dowodów księgowych jest prezentowana lista dokumentów zadekretowanych w danym dowodzie księgowym. Użytkownik systemu może w prosty i szybki sposób przejść do przeglądu dokumentu źródłowego, na podstawie którego powstały dekrety księgowe tego dokumentu. Funkcjonalność usprawnia pracę działu księgowości, a w szczególności kontrolę poprawności dekretacji i kontrolę poprawności rejestracji danych przez pracowników firmy.
Wyeliminowano uciążliwy klomunikat systemu, z zapytaniem czy dopisać kontrahenta, w opcji dodawnia wyciagów bankowych. Komunikat pojawia się tylko gdy konto nie było jeszcze dopisane do kartoeki kontrahenta.
Podczas przypisywania partii z towarem (niesortem) przeznaczonych do sortowania, do planu sortowania, dodano możliwość **bezpośredniego podglądu informacji o pochodzeniu towaru**.
Operator w liście wyboru może oglądać symbole komórek organizacyjnych powiązanych z daną partią (np kwatery i producenta na której zebrano owoce umieszczone w skrzyni).
Usprawnienie to w znaczący sposób **ułatwi planiście podejmowanie decyzji**, które partie towaru (np palety z niesortem) mają być przesortowane na potrzeby realizacji wcześniej wybranych zleceń handlowych (zamówień od odbiorców).
Usprawnienie w obsłudze opcji generowania deklaracji pracowniczych, np. PIT.
Podczas generowania deklaracji dla listy pracowników, wymagane jest zaznaczenie pracowników w liście, dla których ma być wygenerowana deklaracja.
Dla usprawnienia pracy użytkowników systemu, oprócz możliwości nałożenia filtrów na kartotekę pracowników wybieranych do deklaracji, zostało dodane menu kontekstowe, dostępne pod prawym klawiszem myszy w siatce z listą pracowników, które umożliwia zaznaczanie i odznaczanie pracowników w liście wg wybranych kryteriów.
Funkcjonalność z pewnością ułatwi Państwu proces generowania deklaracji rozliczeniowych dla pracowników.
W kartotece zleceń handlowych (zamówień od odbiorców) dostępne jest korzystanie z funkcji **zamawiania kompletów**. Jeżeli zlecenia handlowe zawiera pozycje złożone z wielu pod-pozycji (zawiera komplet), to w opcji przeglądu pozycji zlecenia handlowego, użytkownik może decydować, czy przegląd ma prezentować wyłącznie pozycje główne (czyli w przypadku kompletów tylko dane kompletu), czy też ma prezentować szczegóły w postaci **składników występujących na zleceniu handlowym kompletów**.
Funkcjonalność **usprawnia prace operatora**, przy kontroli prawności wprowadzonych zamówień od klientów.
Został zmieniony sposób pobierania plików lokalnych. Aktualnie pliki lokalne pobierane są dla każdego użytkownika osobno przez co nie występuje sytuacja powodująca nadpisanie ustawień użytkowanika po zalogowaniu się na innym komputerze.
Do obsługi listy płac, dodano funkcję umożliwiającą dodanie dodatkowego składnika płacowego dla wszystkich pracowników występujących na liście płac.
Funkcjonalność ma na celu usprawnienie obsługi listy płac, w sytuacjach, gdy konieczne jest dodanie składnika płacowego do listy, a nie został on ujęty w szablonach, na podstawie których lista została utworzona.
##Dokumenty podpisane bezpiecznym podpisem
W Platformie Hetman udostępniona została możliwość podpisywania wydruków generowanych w formacie PDF i XML za pomocą podpisu elektronicznego.

Każdy posiadacz podpisu elektronicznego, może podpisywać wygenerowane dokumenty w formacie PDF lub XML za pomocą podpisu elektronicznego.

Funkcjonalność ta, w połączeniu z wysyłaniem wydruków za pomocą poczty elektronicznej, może w znacznym stopniu ograniczyć ilość dokumentów wysyłanych drogą tradycyjną i kreować obraz firmy jako pro-ekologicznej.

Sprawozdania i raporty przesyłane do zarządu lub rady nadzorczej firmy mogą być uwiarygodnione podpisem elektronicznym.

Państwa klienci, otrzymując dokumenty i raporty z podpisem elektronicznym, z pewnością dostrzegą innowacyjność stosowanych w Państwa firmie rozwiązań i będą ją pozytywnie postrzegać.
##_Rabaty retrospektywne (chronologiczne)_
Funkcjonalnośc _Rabaty retrospektywne_ przeznaczona jest do naliczania rabatów (_zwanych często bonusami_)od dokonanej sprzedaży do kontrahenta;
- pozwala na pełną kontrolę przyznanych rabatów,
- umożliwia szeroką analizę pod kątem rentowności sprzedaży,
- umożliwia generowanie faktur korygujacych sprzedaż o wielkość przyznanych rabatów,
- stanowi doskonałą podstawę do planowania polityki rabatowania dla potrzeb utrzymania i budowy nowych rynków sprzedaży.
##Nowe możliwości ustalania rabatów dla klienta

W Platformie Hetman została udostępniona nowa funkcjonalność dotycząca definiowania i ustalania procentowego rabatu dla klientów.
Funkcjonalność ta ma celu umożliwić Państwu określenie wartość przydzielanego rabatu z uwzględnieniem informacji o wielkości sprzedaży do klient w określonym przedziale czasowym.


Nowa funkcjonalność w systemie usystematyzuje informacje na temat polityki rabatowej Państwa firmy. Dodatkowo spowoduje znaczną oszczędność czasu.Natomiast dział handlowy będzie posiadał informacje o indywidualnym rabacie klienta w systemie. Co w znaczny sposób przyspieszy obsługę Państwa klientów, a co za tym idzie i efektywność pracy tego działu.
Wprowadzono zmiany w opcji rejestracji wyciągów bankowych.
Wprowadzono zmianę zachowania pola daty kursu. Data kursu waluty domyślnie ustawiała się na jeden dzień wcześniej niż data wyciągu bankowego. Jeżeli Użytkownik zmieni datę wyciągu, to automatycznie zmieni się data kursu waluty (analogicznie jak w fakturach).