PLATFORMA HETMAN jest zintegrowanym systemem informatycznym klasy ERP, przeznaczonym do obsługi przedsiębiorstw w pełnym zakresie działalności. System pozwala na obsługę podmiotów zarówno jedno jak i wielooddziałowych.

System zbudowany jest z następujących modułów:


Nasze rozwiązania wspomagają zarządzanie obszarem planowania [MRP], monitorowanie i sterowania produkcją [MES], logistyki i gospodarki magazynowej [WMS], finansów i księgowości [FK], zarządzania personelem i naliczania wynagrodzeń [HR], relacji z klientami [CRM], śledzenia partii [TRACEABILITY] oraz analityki biznesowej [BI].

PLATFORMA HETMAN - SYSTEM HETMAN CRM

System CRM jest jednym z podstawowych systemów Platformy Hetman. System CRM to zbiór modułów z których każdy moduł wspiera wybrane obszary działalności przedsiębiorstwa i pomaga użytkownikom w obsłudze procesów biznesowych związanych z szeroko rozumianymi kontaktami z Klientami.

 • Wewnętrzne mechanizmy wymiany i udostępniania informacji, zgromadzonych w zintegrowanej bazie danych Platformy Hetman, zapewniają sprawny przepływ informacji pomiędzy działami firmy odpowiedzialnymi za obsługę kontrahentów. Handlowiec może szybko i sprawnie przekazywać klientom, rzetelne informacje dotyczące oferowanych produktów a co ważniejsze, stanu realizacji zamówień klienta.
 • Zgromadzone w systemie dane o kontrahentach umożliwiają personalizację relacji pomiędzy handlowcem a przedstawicielem klienta. Handlowiec, ma bieżący dostęp do istotnych danych o kliencie, może skupić się na tym co ważne aby sprzedawać szybciej i więcej.
 • We współczesnym społeczeństwie informacyjnym, klient, jest świadomym użytkownikiem wielu kanałów przekazu informacji. Stosując w swoim przedsiębiorstwie system CRM Platformy Hetman, włączają Państwo swoich klientów w procesy biznesowe waszego przedsiębiorstwa. Klient staje się czynnym użytkownikiem Państwa systemu i bierze udział w kreowaniu swoich potrzeb. Dobrze wyposażony w narzędzia informatyczne handlowiec, może skutecznie zarządzać całością tych procesów.
 • Stosując narzędzia systemu CRM Platformy Hetman, każdy kto w Państwa przedsiębiorstwie, ma kontakt z klientem, lub wpływa na kształtowanie relacji z kontrahentami, zyskuje przewagę nad konkurencją poprzez skuteczne zarządzanie czasem i informacjami. Doprowadza do perfekcji jakość obsługi swoich kontrahentów.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z możliwościami poszczególnych modułów systemu CRM Platformy Hetman aby zrozumieć zasady ich działania i przekonać się jak może zmienić się Państwa biznes po zastosowani Platformy Hetman.

SERWIS WWW DLA PARTNERÓW

Serwis WWW dla partnerów, jest przeznaczony do zastosowań w przedsiębiorstwach użytkowników systemu Platforma Hetman. Serwis został opracowany w taki sposób aby wspomagać relacje biznesowe, pomiędzy Państwa przedsiębiorstwem a przedsiębiorstwem partnera.

ProkHard

Serwis WWW dla partnerów, obejmuje swym zasięgiem szereg obszarów działalności firmy usprawniając współpracę z Dostawcami, Kooperantami, Odbiorcami, Firmami transportowymi i innymi Partnerami firmy.

Serwis WWW dla Partnerów, jest narzędziem wielojęzycznym. Kontakty z partnerami zagranicznymi staną się dla Państwa firmy zdecydowanie prostsze, a zagraniczni Partnerzy chętnie sięgną po najświeższe informacje i możliwości serwisu udostępnionego przez Państwa firmę. Bariery językowe, występujące szczególnie na poziomie personelu niższych szczebli zostaną zlikwidowane.

Podczas budowy serwisu zastosowano najnowsze technologie informatyczne z zakresu wymiany informacji i przetwarzania danych. Wysoki poziom bezpieczeństwa Państwa danych zapewnia specjalnie opracowany system dostępu, a dodatkowe zabezpieczenia poprzez mechanizmy kontroli dostępu w sieciach VPN, jeszcze podnoszą ten poziom.

ProkHard
Obszary zastosowań

Serwis WWW dla partnerów, obejmuje swym zasięgiem szereg obszarów w których Państwa przedsiębiorstwo współpracuje ze swoimi Partnerami. Obszary te są ściśle związane z procesami biznesowymi których realizację wspomaga oprogramowanie Platformy Hetman.

Szczególną właściwością Serwisu WWW dla partnerów, jest fakt, ze obejmuje on swym zasięgiem obszary współpracy z partnerami nie tylko w zakresie bezpośrednich kontaktów handlowych, ale również ułatwia wymianę informacji w sferze realizacji produkcji, obsługi reklamacji oraz wiele innych.

Wsparcie serwisu WWW Platformy Hetman w zakresie zarządzania relacjami z klientem (CRM).
ProkHard

Serwis WWW w zakresie procesów wspomaganych przez moduły systemu CRM wspomaga Państwa partnerów biznesowych w wielu obszarach Państwa wzajemnej współpracy. Zastosowanie rozwiązań firmy ProkHard przyniesie Państwu wymierne korzyści w koordynacji i umacnianiu tych kontaktów.

Współpraca z odbiorcami
Zarządzanie kontaktami z partnerem
ProkHard

Przegląd zaplanowanych u Partnera, wizyt handlowych, audytów, wizyt referencyjnych, a w szczególności możliwość nanoszenie przez partnera uwag i potwierdzania lub rezygnacji z zaplanowanych spotkań, oszczędzi Państwu czas pracy handlowców , pozwoli uniknąć nietrafionych wyjazdów, zapobiegnie poruszaniu (zwłaszcza w obecności osób trzecich) nie uzgodnionych wcześniej z Partnerem tematów. Udostępnione za pośrednictwem serwisu informacje, nie zaginą w setkach otrzymywanych przez partnera e-maili i będą dostępne wyłącznie dla upoważnionych osób.

Zapytania od odbiorców
ProkHard

Nawet przy stałej i długoletniej współpracy, zdarzają się sytuacje nagłe i wyjątkowe; u partnera pojawi się odbiorca na nowy produkt, potrzeba zakupu dużej partii towaru itp. Skorzystanie z opcji składania zapytań ofertowych przez Partnera, które natychmiast pojawią się w Państwa bazie danych, do których handlowiec będzie mógł niezwłocznie przygotować ofertę i negocjować warunki sprzedaży, z pewnością zabezpieczy Państwa firmę przed utratą wielu potencjalnych zamówień. Nie ulega przy tym wątpliwości, że zamówienia od stałych i sprawdzonych partnerów są najkorzystniejsze.

Oferty dla odbiorców
ProkHard

Elektroniczny kanał dystrybucji oferty do Partnera, to jedna z najskuteczniejszych i najbezpieczniejszych metod ich przekazywania. Tworzenie ofert handlowych w Platformie Hetman i ich udostępnianie Partnerom za pośrednictwem serwisu WWW, zagwarantuje Państwu , że oferta zawsze trafi we właściwe ręce i nie zostanie pozyskana przez konkurencję. Przekazanie oferty tą drogą zaoszczędzi czas na jej drukowanie, czy wysyłanie e-mailem, pozwoli zmniejszyć koszty przekazywania informacji i uniknąć błędów polegających np., na wybraniu niewłaściwego adresata w systemie poczty elektronicznej.

Zamówienia od odbiorców
ProkHard

Państwa partner (odbiorca) z pewnością chętniej skorzysta z Państwa oferty, jeżeli za pomocą jednego kliknięcia będzie mógł zamówić towar na podstawie złożonej oferty, lub na podstawie cennika produktów udostępnianego za pośrednictwem serwisu WWW. Każdy Partner może mieć przy tym indywidualny cennik, i indywidualne warunki zakupu, co pozwala na swobodne kształtowanie polityki cenowej dla odbiorców. Nieocenioną zaletą tego rozwiązania, jest przywiązanie partnera do szybkiego i wygodnego sposobu składania zamówień, a przez to do produktów Państwa firmy. Łącząc możliwość składania zamówień przez Partnerów z funkcją automatycznego przekazywania potwierdzeń zamówień do partnera, uzyskujemy narzędzie które znacząco może skrócić czas obsługi zamówień.

Kategoryzacja i personalizacja kartotek towarowych
ProkHard

Aby jeszcze zwiększyć atrakcyjność rozwiązania, polegającego na składaniu zamówień przez serwis WWW, mają Państwo do dyspozycji dwa dodatkowe narzędzia umożliwiające spersonalizowanie Państwa oferty. Jednym z nich jest kategoryzacja produktów oferowanych dla Partnera, poprzez specjalne narzędzie umożliwiające wyszczególnienie, jakie produkty będą dostępne dla Partnera przy składaniu zamówień i jak będą prezentowane w jego serwisie WWW. Ponadto kartoteka towarowa może być spersonalizowana poprzez przypisanie indeksów i nazw wg odbiorców, a dodatkowo, to Państwa Partner może tymi nazwami zarządzać i je dostosowywać do własnych potrzeb.

Stan realizacji zamówienia odbiorcy
ProkHard

Państwa Partner może za pomocą serwisu WWW przygotować wstępnie zamówienie, zatwierdzić je w odpowiednim momencie i przekazać do realizacji. Dzięki specjalnym mechanizmom, może w każdym momencie kontrolować stan realizacji zamówienia, obserwując statusy nadawane przy Państwa zamówieniu, kontrolując ilość już zrealizowaną i pozostałą do realizacji. Niezaprzeczalną korzyścią płynąca z tego rozwiązania, jest ogromna oszczędność czasu dla pracowników działu obsługi klienta, którzy nie konsumują go na odbieranie telefonów z zapytaniami o stan realizacji zamówień, wyszukiwanie informacji w systemie i przeżywanie ich , czasem w długich rozmowach telefonicznych, czy wysyłanie sprawozdań do Partnerów.

Obsługa dostaw na żądanie
ProkHard

Wygodnym i często używanym mechanizmem, przy współpracy ze stałymi odbiorcami, jest opcja obsługi dostaw na żądanie. Państwa Partner składa zamówienie globalne na dłuższy czas (np. na miesiąc), jednak dostawy fragmentów partii towaru są realizowane na podstawie wywołań realizowanych na żądanie odbiorcy. Funkcjonalność i przytoczony powyżej sposób obsługi, pozwala Państwu na lepsze zaplanowanie produkcji, oraz umożliwia efektywne wykorzystanie transportu . Dzięki zastosowaniu serwisu WWW dla Partnerów, odbiorca może dokonywać wywołań towaru, z wcześniej złożonego zamówienia, on line , kontrolując jednocześnie stan wywołań, co pozwala mu w terminie złożyć kolejne duże zamówienie. Ten sposób pracy odciąża Państwa pracowników od czynności wprowadzania wywołań na podstawie telefonów lub e-mail, i pozwala uniknąć błędów. Dodatkowo możliwość automatycznego przesłania potwierdzenia dostawy do partnera, pozwala na uniknięcie nieporozumień i konfliktowych sytuacji.

Harmonogram sprzedaży
ProkHard

W systemie Platforma Hetman jest zaimplementowana funkcjonalność, obsługi i zarządzania harmonogramami sprzedaży towarów do odbiorców. Funkcjonalność ta, daje możliwość zaplanowania wielkości sprzedaży poszczególnych produktów, w określonych przedziałach czasowych, oraz automatycznego generowania zamówień powiązanych z harmonogramem i umożliwiających w konsekwencji kontrolę realizacji harmonogramów sprzedaży. Serwis WWW dla Partnerów, daje możliwość przeniesienia części obowiązków wynikających z obsługi tej funkcjonalności na Partnera. Partner może samodzielnie aktualizować harmonogram z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, a do zatwierdzonych okresów sprzedażowych, generować w stosownym dla siebie czasie, zamówienia na wybrane produkty z harmonogramu. Opcja ta daje kolejne oszczędności czasowe Państwa pracownikom, a Państwa Partnerom daje pewność, że współpracują z solidnym dostawcą.

Obsługa reklamacji od odbiorców
ProkHard

Niepożądanym, jednak nieodłącznym elementem współpracy z Partnerami są reklamacje. Jesteśmy przekonani, że korzystając z rozwiązań Platformy Hetman, reklamacje przestaną być uciążliwym lub wstydliwym tematem, a staną się źródłem cennych doświadczeń, które przełożą się bezpośrednio na poprawę jakości Państwa produktów. Udostępnienie Partnerom możliwości składania reklamacji za pośrednictwem serwisu WWW, stanowi szerokie wsparcie zarówno dla Państwa, jak i dla Partnera. Składając reklamację, Partner wskaże precyzyjnie dostawę i partię którą reklamuje (Paletę czy konkretny kartonik, czy pojemnik z towarem), dzięki czemu unikną państwo pomyłek i nieporozumień. Partner może załączyć zdjęcia wadliwego czy uszkodzonego towaru, już w momencie odbioru dostawy, co pozwoli Państwu ustalić czy wada powstała w fabryce, czy też zawiniła firma transportowa, zwłaszcza gdy w Platformie Hetman również zostaną zarejestrowane zdjęcia ekspediowanego towaru. Partner naniesie swoje uwagi i spostrzeżenia, które natychmiast trafią do odpowiednich służb w firmie. Pomijamy tu drogę korespondencyjną, stracony czas, który przy obsłudze reklamacji często działa na Państwa niekorzyść. Dodając do tego oszczędzony czas Państw pracowników poświęcany na żmudne wypełnianie arkuszy reklamacyjnych, rozwiązanie to może przynieść jedynie korzyści Państwa firmie.

Podjęcie działań nad obsługą reklamacji, może nastąpić praktycznie natychmiast po jej złożeniu, a przy wykorzystaniu reklamacji składanych przez serwis WWW praktycznie natychmiast po zauważeniu wady przez odbiorcę. Dzięki zastosowaniu Serwisu WWW dla Partnerów, państwa odbiorca w każdej chwili może sprawdzić stan udostępnionych mu informacji o stanie realizacji reklamacji i sposobie jej rozstrzygnięcia. Zatem przygotowanie i przekazanie informacji odbiorcy, jest znacznie szybsze i pozbawione błędów i pomyłek, przy jednoczesnej pełnej archiwizacji zgromadzonych danych w s systemie.

Przegląd sprzedaży do odbiorcy
ProkHard

Informacje zgromadzone w systemie Platforma Hetman , a w szczególności informacje dotyczące wielkości sprzedaży do danego odbiorcy, mogą i są z powodzeniem wykorzystywane w analizie sprzedaży w Państwa firmie. Jednak w uzasadnionych przypadkach, możemy takie informacje udostępnić dla naszego partnera. Serwis B2B udostępnia takie informacje uprawnionym partnerom. Mogą one być wykorzystane przez partnera jako podstawa do oceny jakości Państwa firmy jako dostawcy, i pozytywnej oceny współpracy, a w konsekwencji jej rozszerzenia. Partner może w szczególności analizować:

 • ilości i wartości złożonych do Państwa firmy zamówień;
 • ilości i wartości dokonanych od Państwa firmy zakupów.

Współpraca z dostawcami

Powyżej wymieniono obszary zastosowań serwisu WWW w zakresie współpracy z Państwa odbiorcami, co niewątpliwie jest jednym z kluczowych zagadnień przy prowadzeniu biznesu. Niemniej jednak, szczególnie przy prowadzeniu działalności produkcyjnej, zapewnienie odpowiedniego poziomu współpracy z dostawcami, bywa często kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania i rozwoju firmy. W zakresie modułu CRM podkreślić należy kilka najważniejszych obszarów w których serwis WWW dla Partnerów wspomaga współpracę z Państwa dostawcami.

Zapytanie o cenę
ProkHard

Aby pozyskać surowiec, poszukujmy najlepszych ofert wśród dostawców. Platforma Hetman, umożliwia tworzenie i rejestrowanie w bazach systemu zapytań o cenę do dostawców. Serwis WWW dla Partnerów pozwala partnerom, na natychmiastowy wgląd w szczegóły zapytania o cenę i daje możliwość szybkiego przygotowania danych do oferty handlowej dla Państwa. Stosując to rozwiązanie mają Państwo pewność, że złożone zapytanie, dotarło do właściwych, wcześniej wyselekcjonowanych, za pomocą narzędzi Platformy Hetman, dostawców, i właściwych osób u tych dostawców. Oszczędzają Państwo mnóstwo czasy pracy pracowników działu zaopatrzenia, i unikają błędów i niedomówień, które często pojawiają się przy innych formach komunikacji z dostawcami.

Oferty od dostawców
ProkHard

Solidny Partner, to Partner na którego zawsze można liczyć. Korzystając z serwisu WWW dla Partnerów , Państwa dostawcy mogą natychmiast odpowiedzieć na zapytanie o cenę, tworząc na jego podstawie swoją ofertę handlową, która w Platformie Hetman zostanie udostępniona użytkownikom w formie oferty przychodzących. Złożone za pośrednictwem serwisu oferty, dział zaopatrzenia może przeglądać analizować i porównywać. Funkcjonalność składania ofert przez Partnerów za pośrednictwem serwisu WWW daje pełną kontrolę nad przepływem informacji pomiędzy firmami i oszczędza czas Państwa pracowników, zużywany na żmudne przepisywanie i porównywanie otrzymanych ofert.

Cenniki dostawców
ProkHard

Państwa dostawcy, często dysponują i przedkładają cenniki swoich produktów. W gospodarce rynkowej i zmieniającej się sytuacji gospodarczej, ceny te często mogą ulegać zmianom. Państwa Partner, może w prosty sposób za pośrednictwem serwisu WWW dla Partnerów, zarządzać swoim cennikiem udostępnionym dla Państwa. Partner może zmieniać ceny, kryteria ilościowe zakupu, czy terminy obowiązywania cen. O każdej takiej zmianie zostaną Państwo poinformowani przez System Platforma Hetman, żadna zmiana cen nie umknie Państwa uwadze, pozwoli szybko zareagować na wpływ zmiany cen na Państwa produkty, oraz da sposobność do prowadzenie negocjacji.

Harmonogram zakupów
ProkHard

Współpraca, to zdolność tworzenia więzi i współdziałania z innymi. Aby skutecznie współdziałać z Partnerami, należy wzajemnie się wspierać. Taką formą wsparcia dla Partnerów jest między innymi udostępnianie Partnerom harmonogramów przyszłych zakupów surowców i towarów. Partner może taką informację skutecznie wykorzystać w celu obniżenia kosztów produkcji, zaplanowania budżetu itp. Serwis WWW dla Partnerów daje możliwość udostępniania Partnerom harmonogramów zakupów, dzięki czemu, mogą oni lepiej zaplanować swoją pracę, a Państwu daje gwarancję terminowości i skuteczności dostaw.

Obsługa reklamacji do dostawców
ProkHard

Najlepszy partner, czasem też potrafi popełnić błąd, dlatego tak ważne jest aby wymieniać się informacjami i w odpowiednim momencie, reagować na nieprawidłowość. Z pewnością w tym zakresie wspomoże Państwa funkcjonalność udostępniania Partnerowi (dostawcy) zgłoszeń reklamacyjnych kierowanych do Partnera. Zarejestrowane w Systemie Platforma Hetman, zgłoszenie reklamacyjne do dostawcy, zostanie natychmiast udostępnione Partnerowi, co daje mu szansę na szybką reakcję, i zapobiegnie ponownemu popełnieniu tych samych błędów, a często również wysyłce kolejnej wadliwej partii towaru. Takie zdarzenie może Państwu kompletnie zdezorganizować procesy produkcyjne i biznesowe, i doprowadzić do problemów w realizacji zamówień od odbiorców. Stosując zasadę, że lepiej jest zapobiegać niż leczyć, zachęcamy Państwa właśnie do takich działań, aby na czas reagować i informować Partnera o nieprawidłowościach. Tą samą drogą, Partner poinformuje Państwa o swoich decyzjach i sposobie rozstrzygnięcia reklamacji.

Przegląd zakupów od dostawcy
ProkHard

System Platforma Hetman, gromadzi w swoich bazach danych ogromne ilości informacji. W tym dane dotyczące złożonych do dostawcy zamówień i dokonanych zakupów. Serwis B2B może udostępniać te dane Państwa partnerom. Analiza złożonych zamówień i dokonanych zakupów, może w szczególności posłużyć Państwa dostawcy, do określenie poziomu rabatów i przedłożenia w przyszłości korzystniejszych ofert. Dlatego warto rozważyć możliwość udostępniania takich informacji, zwłaszcza w sytuacji, gdy system komputerowy partnera ich nie udostępnia. Państwa partner, za pośrednictwem systemu B2B może analizować :

 • ilości i wartości złożonych przez państwa zamówień;
 • ilości i wartości dokonanych przez Państwa zakupów, na podstawie zarejestrowanych w systemie Platforma Hetman, faktur zakupu;

Wsparcie serwisu B2B w zakresie modułu Finanse systemu Platforma Hetman

Serwis dostępowy dla partnerów (serwis B2B ) wspomaga współpracę z partnerami, nie tylko w obszarze wzajemnych kontaktów,ale również w innych obszarach działalności. Użytkownicy systemu Platforma Hetman, którzy w swojej działalności wykorzystują moduły księgowe Platformy, mogą również usprawnić wymianę informacji z partnerami w obszarach z wiązanych z prowadzeniem rachunkowości firmy.
Poniżej przedstawiamy Państwu kila funkcjonalności serwisu B2B które z powodzeniem mogą Państwo wykorzystać w zacieśnianiu stosunków z Państwa partnerami.

Przegląd listy dokumentów zakupu od partnera
ProkHard

Zarejestrowane w systemie Platforma Hetman, faktury zakupu od partnera, korzystającego z platformy B2B, są w określonym zakresie informacyjnym udostępniane partnerowi. Partner po zalogowaniu do systemu może przeglądać i analizować listę zarejestrowanych faktury zakupu które powinny być, co do zasady, tożsame z wystawionymi przez partnera fakturami sprzedaży. Ta merytorycznie prosta funkcjonalność wprowadza we wzajemne relacje element samokontroli, partner uzyskuje natychmiastową informację czy jego faktury dotarły do odbiorcy , czyli do państwa firmy , i czy są prawidłowo zarejestrowane. Jednak najważniejszą zaleta tej funkcjonalność, jest możliwość weryfikacji dat operacji gospodarczych, czyli sprawdzenie kiedy (wg ewidencji odbiorcy) towar dotarł i został zewidencjonowany przez odbiorcę. Wg aktualnie obowiązujących przepisów, o dacie ujęcia operacji (w tym przypadku sprzedaży) przez partnera, nie decyduje data wystawienia faktury, a data dostawy, a taka informacja jest udostępniana poprzez ewidencję faktur zakupu. Partner może również obejrzeć listę powiązanych z fakturą zakupu dokumentów dostawy (PZ), widząc jednocześnie odnotowany w tym dokumencie swój numer dokumentu wydania (WZ), co umożliwia weryfikację poprawności zarejestrowanych transakcentacji, a w konsekwencji unikania błędów w ewidencji i wzajemnych rozliczeniach.

Obsługa not korygujących dla dostawców
ProkHard

Do zarejestrowanej w systemie faktury zakupu (faktury sprzedaży dostawcy), mogą państwo wygenerować notę korygująca. System Platforma hetman daje taką możliwość w swoich funkcjonalniejszych modułu Finanse. Państwa partner, ma natychmiastowy wgląd w wystawioną i przekazaną do partnera notę. Partner może zapoznać się z jej treścią, zgłosić uwagi, zatwierdzić, wydrukować i podpisać notę, lub podpisać notę za pomocą podpisu elektronicznego. Takie rozwiązanie, znacznie upraszcza wzajemną wymianę informacji i pozwala oszczędzić czas zużyty na obsługę całego procesu, a co nie mniej ważne oszczędzić koszty korespondencji i zużycie papieru.

Przegląd i podpisywanie not korygujących od odbiorców
ProkHard

Odbiorca towarów lub usług, który korzysta z serwisu B2B, mając wgląd w dokumenty sprzedaży wystawione dla niego, w momencie gdy stwierdzi niezgodność w danych dokumentu sprzedaży, może za pomocą serwisu B2B utworzyć notę korygująca do otrzymanej faktury sprzedaży. Tak utworzona nota, jest natychmiast dostępna w systemie Platforma Hetman. W systemie Platforma Hetman, mogą Państwo potwierdzić otrzymanie noty korującej, mogą Państwo ją wydrukować i /lub podpisać notę za pomocą podpisu elektronicznego. Podpisany dokument noty, zostanie wysłany i udostępniony partnerowi, który z kolei może ją pobrać go z platformy B2B i zapisać we własnym systemie zarządzania lub innym archiwum dokumentów elektronicznych.

Udostępnianie not odsetkowych dla partnera
ProkHard

System Platforma Hetman, daje możliwość naliczania i zapisu not odsetkowych z tytułu nieterminowych płatności. Zarejestrowana w systemie nota odsetkowa, jest udostępniana partnerowi, który może ją wydrukować i potwierdzić jej przyjęcie. Jest to szybki sposób prowadzenia wzajemnych rozliczeń a jednocześnie narzędzie mobilizujące partnera do terminowego regulowania należności.

Przegląd stanu rozrachunków dla dostawców i odbiorców
ProkHard

Kolejna bardzo istotną funkcjonalnością związaną z prowadzeniem rozrachunków z partnerami i umacniającą wzajemne relacje, jest możliwość udostępnienia partnerowi wglądu w aktualny stan rozrachunków z partnerem. Partner, za pośrednictwem systemu B2B może kontrolować stan rozrachunków zarejestrowanych w systemie Platforma Hetman, a dotyczących jego przedsiębiorstwa. Taki stały podgląd pozwala uniknąć nieporozumień przy prowadzeniu rozrachunków i zdecydowania ułatwia wyjaśnianie ewentualnych niezgodności, pomiędzy Państwa systemem a systemem partnera. Dzięki systemowi B2B partner widzi jakie nierozliczone rozrachunki pozostają w systemie, a jednocześnie, ma wgląd w historię wykonanych rozrachunków, co pozwala na uzgodnienie poprawności dokonanych kojarzeń dokumentów.

Obsługa kompensat należności i zobowiązań
ProkHard

Użytkownik systemu Platforma Hetman, może w module finanse, utworzyć propozycję kompensaty należności i zobowiązań. Kompensata, może dotyczyć jednego jak i kilku rożnych kontrahentów. Każdy kontrahentów, beneficjentów kompensaty, może za pośrednictwem serwisu B2B przeglądać utworzone kompensaty, i akceptować (wyrażać zgodę) na jej dokonanie. Dopiero po akceptacji kompensaty przez kontrahenta, może ona zostać zaksięgowana i rozliczona w systemie Platforma Hetman. Partner może potwierdzić kompensatę wpisując w serwisie B2B odpowiednie oznaczenie i/lub podpisać ją swoim podpisem elektronicznym. Wdrażając taką funkcjonalność dla swoich partnerów, mogą Państwo oszczędzić znaczną ilość czasu, konieczną na dokonanie kompensat, uzyskanie potwierdzenia od partnera, a przy okazji wyeliminować papierowy obieg informacji w tym zakresie.

Wykaz wpłat i wypłat gotówkowych

Prowadzone w systemie Platforma Hetman, raporty kasowe, zawierają wpłaty i wypłaty gotówkowe od kontrahentów. Funkcjonalność serwisu B2B udostępniająca podgląd dokowanych przez partnera wpłat gotówkowych i zarejestrowanych wypłat gotówkowych, pozwala na szybką kontrolę obrotów gotówkowych. Jednocześnie daje partnerom możliwość kontroli jego pracowników odpowiedzialnych za dokonywanie operacji gotówkowych. Choć w obecnej rzeczywistości gospodarczej, operacje gotówkowe są minimalizowane, jednak nie udaje się uniknąć sytuacji gdy taka operacja jest konieczna, a ze względu na specyfikę występowania, ich kontrola staje się szczególnie ważna.

PLATFORMA HETMAN - SYSTEM HETMAN FINANSE

System HETMAN FINANSE stanowi kompletne narzędzie służące do efektywnego zarządzania obszarem finansów, wspomagające realizację wyznaczonych celów biznesowych i wzrost efektywności przedsiębiorstwa. Został napisany przez wysoko wykwalifikowaną kadrę informatyczną przy wsparciu merytorycznym specjalistów z dziedziny finansów i księgowości ze szczególnym uwzględnieniem zapisów wynikających z Ustawy o Rachunkowości oraz Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) i jest na bieżąco aktualizowany zgodnie ze zmieniającymi się przepisami. Opiera się na zasadzie, iż każda informacja jest wpisywana do systemu tylko jeden raz, co pozwala zaoszczędzić czas i uniknąć popełniania błędów, a jednocześnie jest dostępna natychmiast po wprowadzeniu dla wszystkich zainteresowanych użytkowników, również w innych modułach Platformy Hetman. Dzięki szerokiemu wachlarzowi funkcjonalności, parametryzacji oraz dużych możliwości konfiguracji, system może być doskonale dostosowywany do indywidualnych wymagań klienta w miarę wzrostu jego potrzeb i stanowić idealne wsparcie przy ciągle zmieniających się procesach biznesowych. System jest również uniwersalnym i łatwym w użyciu narzędziem do kreowania wielowymiarowych raportów i analiz w różnych przekrojach i o różnym poziomie szczegółowości w zależności od potrzeb użytkownika. Wychodząc naprzeciw potrzebom firm działających na rynkach międzynarodowych system pozwala obsługiwać transakcje międzynarodowe i daje możliwość zapisywania wszystkich zdarzeń gospodarczych w dowolnej walucie, a różnice kursowe są wyliczane automatycznie. Zgodnie z wymogami nowoczesnej bankowości system oferuje pełną współpracę z systemami homebanking w zakresie importu i eksportu przelewów. System finansowo-księgowy razem z pozostałymi modułami Platformy Hetman pozwala na lepszą optymalizację wykorzystania zasobów całego przedsiębiorstwa, bieżącą kontrolę wykonania zadań, poprawę produktywności oraz usprawnienie procesu obsługi klienta. W skład systemu wchodzą:

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

Moduł RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA pozwala tak usystematyzować i pogrupować dane finansowe firmy, żeby stały się solidnymi informacjami, na podstawie których można podejmować optymalne decyzje biznesowe. Aby sprostać takiemu wyzwaniu, moduł jest wyposażony w odpowiednie narzędzia pozwalające na dowolne kreowanie wielowymiarowych zestawień, które dostarczają kadrze zarządzającej aktualne informacje w dowolnych przekrojach oraz o zadanym stopniu szczegółowości, przy jednoczesnym zachowaniu poufności niektórych danych. Pełna obsługa zdarzeń gospodarczych w wielu walutach, możliwość prowadzenia równolegle kilku planów kont oraz dwuetapowe księgowanie pomagające uniknąć wielu pomyłek - to tylko kilka z wielu atutów tego modułu. Dzięki definiowanym wzorcom dekretacji, czas poświęcony na księgowanie powtarzających się dokumentów został zredukowany do minimum. Plan kont oraz początek i koniec okresu rozrachunkowego są dowolnie definiowane przez użytkownika. Wychodząc naprzeciw przedsiębiorstwom prowadzącym kilka planów kont i przeprowadzającym transakcje międzynarodowe zostały udostępnione odpowiednie mechanizmy pozwalające księgować dokumenty na więcej niż jednym planie kont oraz równolegle rejestrować zdarzenia gospodarcze w złotówkach i walutach obcych, a dla rozrachunków walutowych wyliczane są automatycznie różnice kursowe. W celu eliminacji błędów oraz możliwości zobaczenia wpływu danej operacji na stan finansów firmy, księgowanie dokumentów przebiega dwuetapowo: dokument jest najpierw dekretowany, a dopiero później księgowany ostatecznie (mechanizm bufora), przy czym dokumenty tylko zadekretowane mogą już być ujęte w dowolnych analizach i raportach. Moduł udostępnia również wszechstronne narzędzie bieżącej kontroli należności i zobowiązań pozwalające na tworzenie różnorodnych zestawień na dowolny dzień oraz badanie ich wpływu na kondycję finansową firmy. Dzięki inteligentnemu mechanizmowi kreowania raportów wszystkie informacje finansowe mogą być przedmiotem wielowymiarowej analizy w oparciu o saldo i obroty kont i stanowią akuratne i relewantne informacje niezbędne w procesach decyzyjnych. Moduł Rachunkowość Finansowa jest w pełni zgodny z aktualną Ustawą o Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Funkcjonalności modułu rachunkowość finansowa:

  DOWODY KSIĘGOWE:
 • uproszczone tworzenie nowego dokumentu księgowego dzięki wewnętrznej integracji z innymi modułami Platformy Hetman;
 • przeglądanie i edycja dokumentów księgowych przy zastosowaniu inteligentnych filtrów;
 • automatyczne przeksięgowania między kontami dzięki definiowanym wzorcom dekretacji;
 • obsługa transakcji wielowalutowych;
 • automatyczne naliczanie różnic kursowych:
 • prowadzenie i wycena kont dewizowych oraz mechanizm automatycznego przewalutowywania;
 • równoległe księgowanie transakcji w PLN i walutach obcych;
 • równoległe księgowanie transakcji na kilku planach kont;
 • duże możliwości konfiguracji i parametryzacji ustawień;
 • intuicyjny interfejs łatwy w obsłudze dla niedoświadczonej osoby;
 • pełna integracja rejestru VAT z obsługą dokumentów księgowych;
 • kreator przelewów bankowych;
 • automatyczne generowanie rejestru VAT;
 • import i eksport przelewów bankowych do i z systemów homebanking;
 • prowadzenie równoległych planów kont dla potrzeb rachunkowości zarządczej i analiz biznesowych;
 • kontrola sum w kręgach kosztowych;
 • dowolne definiowanie planów kont oraz okresów rozrachunkowych;
 • personalizacja dostępu do poszczególnych planów kont;
 • pełna identyfikacja osób dokonujących operacji oraz czasu ich dokonania;
 • wielowymiarowe rozliczanie kosztów:
  • w układzie rodzajowym;
  • w układzie rodzajowo-kalkulacyjnym;
  • w podziale na poszczególne nośniki kosztów;
 • wbudowane mechanizmy kontroli poprawności księgowej, rachunkowej i logicznej dowodów oraz zgodności z aktualną Ustawą o Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF);
 • mechanizm definiowania i obsługi grup analitycznych umożliwiający prowadzenie ksiąg analitycznych;
 • pełna integracja z pozostałymi modułami Platformy Hetman dzięki automatycznemu przepływowi informacji;
 • modelowanie zasad dekretacji dla dokumentów wprowadzonych w systemie finansowo-księgowym lub generowanych przez inne moduły Platformy Hetman;
 • możliwość rejestracji dowodów księgowych w układzie memoriałowym;
 • analiza i kontrola dowodów, zapisów na kontach oraz obrotów i sald przed ich ostatecznym zaksięgowaniem (mechanizm bufora);
 • inteligentne mechanizmy wspomagania wprowadzania danych:
  • wybór kont z grup analitycznych, mechanizmy filtrowania i wyszukiwania kont;
  • intuicyjne kopiowanie kont;
  • automatyczne rozbicie kwot na kontach kosztowych;
 • możliwość importu danych z innych aplikacji biznesowych.
  ROZRACHUNKI
 • automatyczne prowadzenie i rozliczanie kont rozrachunkowych;
 • prowadzenie rozrachunków w walutach obcych;
 • inteligentne metody kojarzenia rozrachunków podczas dekretacji dokumentów:
  • automatyzacja rozrachunków podczas wprowadzania dokumentów;
  • kojarzenie półautomatyczne i ręczne w ekranie księgowania dowodów;
  • kojarzenie ręczne wybranych pozycji księgowych;
 • wiekowanie zobowiązań i należności;
 • predefiniowane kojarzenie zapisów;
 • automatyczne anulowanie wybranego rozrachunku z jednoczesną korektą sald rozrachunkowych;
 • stałe monitorowanie należności i zobowiązań firmy według wybranych kategorii;
 • bieżąca kontrola rozrachunków z pracownikami;
 • inteligentny mechanizm windykacji, generowania upomnień i not odsetkowych wg definiowanych stóp procentowych;
  SPRAWOZDANIA, ANALIZY I RAPORTY
 • kreator wielowymiarowych raportów i analiz w różnych przekrojach i o różnym poziomie szczegółowości w zależności od potrzeb użytkownika;
 • zachowanie poufności danych w zależności od osoby generującej raport;
 • zestaw raportów dotyczących sytuacji finansowej na dowolny dzień oraz możliwość analizy wpływu przewidywanych zdarzeń na kondycję finansową firmy;
 • wbudowany pakiet podstawowych raportów i zestawień, który zawiera m.in.
  • raport stanu rozrachunków na dowolny dzień;
  • zestawienie dokonanych operacji na kontach rozrachunkowych;
  • zestawienie dokonanych kompensat;
  • zestawienie potwierdzeń sald na dowolny dzień;
  • raporty i zestawienia księgowe:F01, bilans, rachunek wyników, analiza przepływów finansowych, analizy kosztów;
 • wydruk odsetek należnych dostawcom według wybranej tabeli z uwzględnieniem odsetek od zobowiązań podatkowych;
 • generowanie i wydruk monitów oraz not odsetkowych według wybranej tabeli odsetek;
 • wszechstronna analiza należności i zobowiązań przeterminowanych według dowolnych kategorii;
 • integracja z programami pakietu Microsoft Office i możliwość eksportu dowolnego zestawienia w celu dalszej obróbki;
 • możliwość prezentacji analiz w postaci graficznej;
 • dowolna metoda prezentacji wyników: na ekranie, w postaci wydruku lub eksportu do pliku;
 • możliwość przekazania wyników w postaci e-mail, zapisu w formacie tekstowym lub XML;
 • możliwość wymiany informacji z zewnętrznymi aplikacjami poprzez XML, SOAP, ODBC, JDDC, ADO, ADO.NET.
 • Mechanizm definiowania raportów porównawczych dla wielu okresów obrachunkowych , w tym z uwzględnieniem zmian w planie kont dla poszczególnych okresów obrachunkowych.
KASA, BANKI I BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

Moduł KASA I BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNE jest kompleksowym narzędziem wspomagającym bieżącą analizę obiegu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie, które pozwala również na ich kontrolę i gwarantuje rzetelność i kompletność prowadzonych ewidencji transakcji gotówkowych i bankowych. Dostarcza pełne dane do przeglądania stanu wszystkich środków pieniężnych według zadanych kryteriów i w dowolnym stopniu szczegółowości na określony moment. Stosowanie tego modułu pozwala na lepszą obsługę klienta i pełne wykorzystanie informacji zgromadzonych w systemie do procesów decyzyjnych. Firmy prowadzące rozliczenia wielowalutowe otrzymują zaawansowane rozwiązanie ułatwiające dokonywanie wszelkich niezbędnych przeliczeń i operacji walutowych dotyczących środków znajdujących się zarówno w kasach, jak i na rachunkach bankowych. W zakresie rozliczeń bankowych istnieje pełna zgodność z systemami homebankingu, co ułatwia prowadzenie odpowiednich operacji przy pomocy najnowocześniejszych technologii. Moduł zapewnia obsługę dowolnej ilości kont bankowych, stanowisk kasowych oraz kasjerów i dostarcza odpowiednie raporty, pozwalające na dokładną analizę wszystkich operacji w dowolnym przekroju i o zadanym stopniu szczegółowości. Wszystkie operacje dokonywane w tym module są przenoszone do modułu Rachunkowość Finansowa i automatycznie dekretowane na odpowiednich kontach. Opcje dotyczące operacji bankowych umożliwiają stałe śledzenie stanu środków pieniężnych na kontach złotówkowych lub walutowych w jednym lub kilku bankach oraz ułatwiają wydruk odpowiednich dokumentów niezbędnych przy dokonywaniu operacji bankowych takich jak m.in. przelewy. W module znajduje się również dostęp do opcji rozrachunków z kontrahentami (wszechstronna obsługa zobowiązań i należności) oraz z pracownikami (obsługa delegacji). W każdej chwili użytkownik może skorzystać z możliwości łatwego wydrukowania dokumentów kasowych, przejrzystych zestawień oraz raportów, według wybranych kryteriów. Moduł Kasa i Bankowość elektroniczna posiada, między innymi, następujące funkcjonalności:

 • kreator raportów i zestawień transakcji według poszczególnych stanowisk kasowych i kasjerów;
 • generowanie zbiorczych przelewów dla kontrahenta;
 • kompleksowa obsługa przelewów bankowych w tym płatności podzielonej (split payment);
 • planowanie operacji finansowych zgodnie ze stanem środków pieniężnych na stanowiskach kasowych lub na kontach;
 • obsługa rejestrów VAT i automatyczne generowanie odpowiednich przelewów do US;
 • automatyczne kojarzenie zapisów na kontach rozrachunkowych i ustalanie salda rozrachunków w układzie analitycznym;
 • kontrolę stanu środków finansowych ba rachunkach VAT i analityczną kontorlę rozliczenia zapłat i wpłat z tytułu płatności podzielonej;
 • uznawanie kosztów z poziomu dokumentu kasowego;
 • łatwe prowadzenie złożonych rozliczeń z pracownikami;
 • automatyczne generowanie dekretów do Księgi Głównej;
 • zachowanie pełnego bezpieczeństwa wszystkich transakcji dzięki zastosowaniu systemu transakcyjnego;
 • wybór sposobu numeracji dokumentów (automatycznie lub ręcznie);
 • wszechstronna obsługa i analiza zaliczek wypłacanych pracownikom w powiązaniu z całością rozliczeń między pracownikiem i pracodawcą oraz możliwość ich monitorowania;
 • intuicyjny generator wielowymiarowych raportów i zestawień;
 • możliwość rejestrowania zaliczek przelewem w powiązaniu z kontem rozrachunków;
 • automatyczne rozliczanie operacji kasowych i bankowych z należnościami i zobowiązaniami kontrahentów i pracowników;
 • szybkie wystawianie zbiorczych poleceń przelewu;
 • rejestracja operacji kasowych niezwiązanych bezpośrednio z zakupem lub sprzedażą;
 • łatwe generowanie zestawień należności i zobowiązań dla poszczególnych kontrahentów i pracowników na dowolny dzień;
 • możliwość bieżącej analizy przepływu środków pieniężnych;
 • bieżący monitoring stanu gotówki we wszystkich kasach w poszczególnych oddziałach;
 • możliwość wypłacania i późniejszego rozliczania zaliczek walutowych;
 • współpraca z systemami homebanking w tym import plików MT940;
 • pełna integracja z pozostałymi modułami Platformy Hetman;
 • inteligentne filtry ułatwiające szybkie wyszukanie odpowiedniej informacji z gąszczu danych;
 • indywidualne nadawanie uprawnień poszczególnym użytkownikom w zależności od zakresu ich kompetencji;
WINDYKACJA

Moduł Windykacja pozwala kadrze zarządzającej na stałą analizę wszystkich należności, bieżących i przeterminowanych, według dowolnie wybranych kryteriów oraz pomaga wdrażać odpowiednie procedury wspomagające efektywną windykację polegającą na tworzeniu odpowiedniej korespondencji (wezwań do zapłaty, not odsetkowych itp.) i monitorowaniu tego procesu. W przypadku firm zalegających z płatnościami można stosować indywidualne procedury windykacyjne w zależności od wysokości zadłużenia i czasu zalegania. Moduł stanowi również wsparcie dla Zakładów Pracy Chronionej w trakcie współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Podstawowym mechanizmem stałej kontroli zadłużenia są indywidualnie przyznawane kontrahentom limity, których przekroczenie powoduje blokadę określonych czynności na Platformie Hetman, do momentu uregulowania należności. W przypadku powstania konieczności windykacji należności moduł udostępnia możliwość wydruku monitów, naliczenia odsetek i wydruku not odsetkowych z uwzględnieniem wpłat częściowych. Wszystkie czynności windykacyjne są na bieżąco rejestrowane i monitorowane, co pozwala na stosowanie spójnego modelu zarządzania należnościami w firmie. Dla Zakładów Pracy Chronionej przygotowany jest odpowiedni mechanizm wspomagający rozliczenia z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Kadra zarządzająca otrzymuje również narzędzie służące do wielowymiarowej analizy całości zadłużenia w zależności od kontrahenta, okresu przeterminowania i wielu innych kryteriów, co w połączeniu z innymi modułami Platformy Hetman wpływa na efektywniejsze zarządzanie procesami przebiegającymi w firmie. Moduł Windykacja posiada, między innymi, następujące funkcjonalności:

 • inteligentny mechanizm windykacji, generowania pism, wezwań i not odsetkowych wg definiowanych stóp procentowych;
 • stałe monitorowanie należności dzięki definiowanym dopuszczalnym limitom zadłużenia;
 • wszechstronna analiza zdolności płatniczej poszczególnych kontrahentów;
 • mechanizm rozliczeń z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 • rozbudowany generator raportów i zestawień należności według zadanych kryteriów;
 • inteligentne filtry pomagające uzyskać szybszy dostęp do uzyskania odpowiedniej informacji;
 • szczegółowa analiza struktury zadłużenia konkretnego kontrahenta;
 • możliwość szerokiej konfigurowalności oraz personalizacji dostępu;
 • automatyczna rejestracja wpłat i aktualizacja danych z pozostałych modułów Platformy Hetman.
ŚRODKI TRWAŁE

Ewidencja środków trwałych jest podstawowym narzędziem zarządzania majątkiem trwałym, środkami trwałymi, wyposażeniem, wartościami niematerialnymi i prawnymi oraz pozwala efektywnie kształtować strategię odpisów amortyzacyjnych dla celów podatkowych i bilansowych. Tak kompleksowe podejście do tego zagadnienia stanowi idealne narzędzie pozwalające na kompleksowe zarządzanie majątkiem, dając kadrze menedżerskiej pełen wgląd w stan aktualny, jak również dostarczając odpowiednich informacji wspomagających kreowanie polityki zakupów w przyszłości. Każdy środek trwały posiada swoją indywidualną kartotekę, z której można odtworzyć cały cykl życia od chwili zbudowania lub kupna i założenia kartoteki aż do momentu zdjęcia z ewidencji (sprzedaż lub likwidacja) z uwzględnieniem wszystkich zdarzeń, takich jak modernizacja, przeszacowanie lub korekta umorzeń, które miały wpływ na zmianę wartości nie tylko bilansowej, ale również podatkowej (są od siebie zupełnie niezależne) oraz inne uwagi dotyczące na przykład przeglądów okresowych lub remontów. Każdy środek trwały ma swojego opiekuna i jest przypisany do odpowiedniego miejsca powstawania kosztów i zgodnie z tym przyporządkowaniem oraz obowiązującymi przepisami prawa podatkowego i ustawy o rachunkowości dokonuje się automatyczna dekretacja odpisów amortyzacyjnych w Księdze Głównej. Użytkownikowi udostępniono wiele różnych metod amortyzacji oraz możliwość definiowania własnych przy zastosowaniu współczynników podwyższających, dzięki czemu moduł może być łatwo przystosowany do procesów zachodzących w przedsiębiorstwie. Oprócz obszernej kartoteki środka trwałego z załącznikami dokumentującymi ruch środka trwałego dostępna jest również prezentacja historii wartości, umorzeń oraz odpisów miesięcznych w postaci tabelarycznej oraz zestawienie planowanych odpisów amortyzacyjnych z odpisami rzeczywistymi. Dla środków trwałych w leasingu, narzędzi nie będących składnikami majątku oraz środków nie podlegających amortyzacji możliwe jest prowadzenie karty inwentarzowej, w której można odnotować ich pełną historię oraz wszystkich użytkowników. Moduł dostarcza również odpowiedniego narzędzia do przeprowadzenia inwentaryzacji, a dzięki zapisywaniu informacji historycznych możliwe jest nie tylko odtworzenie stanu środków trwałych na dowolny dzień w przeszłości, ale również prognozowanie na przyszłość. Dla potrzeb złożonych analiz majątku trwałego możliwe jest dowolne definiowanie grup środków trwałych i na tej podstawie generowanie wielowymiarowych raportów i analiz o dowolnym stopniu szczegółowości. Moduł Środki Trwałe posiada, między innymi, następujące funkcjonalności:

 • narzędzie do kompleksowej kontroli stanu majątku trwałego, środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych;
 • możliwość dowolnego definiowania grup środków trwałych dla potrzeb analizy;
 • możliwość przypisania środka trwałego do grup inwentarzowych wg różnych (ustawowych) klasyfikacji środków trwałych;
 • automatyczne generowanie niezależnych odpisów amortyzacyjnych dla celów podatkowych oraz księgowych;
 • automatyczne dekretowanie odpisów amortyzacyjnych na kontach księgowych;
 • możliwość korekty wartości początkowej środka trwałego;
 • prowadzenie kartotek środków trwałych dokumentujących cykl życia środka trwałego z uwzględnieniem przeglądów i wyników kontroli okresowej;
 • możliwość amortyzacji według nietypowych okresów obrachunkowych;
 • tabelaryczna forma prezentacji historii wartości środka trwałego;
 • możliwość wyboru najlepszego wariantu amortyzacji na podstawie symulacji lub definiowania własnych metod amortyzacji przy zastosowaniu współczynników podwyższających;
 • generowanie porównania planowanych odpisów amortyzacyjnych z odpisami rzeczywistymi;
 • generowanie dokumentów odzwierciedlających ruch środków trwałych (np. przyjęcie, protokół zdawczo-odbiorczy, zmiana miejsca użytkowania, likwidacja, korekty wartości i bilansu, dokument zmiany metody amortyzacji);
 • prowadzenie ewidencji nie tylko środków trwałych, ale również środków niskocennych, w leasingu i innych narzędzi nie podlegających amortyzacji;
 • pełna historia zmiany wartości oraz wszystkich zdarzeń w postaci kartoteki środka trwałego;
 • możliwość zapisywania w kartotekach dodatkowych informacji o przeglądach technicznych i kontrolach;
 • prowadzenie kart inwentarzowych dla narzędzi z pełną historią i wykazem kolejnych właścicieli;
 • inteligentne filtry ułatwiające przeglądanie ewidencji środków trwałych oraz mechanizm grupowania pozwalający na wybranie stopnia szczegółowości danych;
 • możliwość zarejestrowania zdefiniowanego filtru w celu późniejszego wykorzystania;
 • możliwość wszechstronnej analizy stanu majątku trwałego według miejsc powstawania kosztów, grup środków trwałych, miejsc użytkowania itp. dla potrzeb procesów decyzyjnych na dowolny dzień w przeszłości oraz prognozowanie na przyszłość;
 • możliwość rozpoczęcia prowadzenia ewidencji w dowolnym momencie roku obrachunkowego z uwzględnieniem amortyzacji już dokonanej.

MOBILNY SERWIS PRACOWNICZY

Mobilny Serwis Pracowniczy jest to aplikacja przygotowana z myślą o usprawnieniu relacji pomiędzy pracodawcą (działem HR) a pracownikiem. Aplikacja usprawnia realizację zadań pracowniczych i poprawia jakość życia związanego z realizacją obowiązków zawodowych. To bardzo ważne, bo przecież w pracy spędzamy ponad 1/3 naszego codziennego życia. Rozwiązanie informatyczne przygotowane przez firmę ProkHard pozwala na uzyskanie informacji związanych z wykonywaną pracą i daje możliwość podejmowania działań, w sposób elektroniczny za pomocą jednej aplikacji. Mobilny Serwis Pracowniczy w połączeniu z systemem Platforma Hetman, pozwala na przekazywanie danych z aplikacji do systemu w bardzo wygodny i ergonomiczny sposób. Proces załatwienia sprawy czy uzyskania informacji jest znacząco krótszy od realizowanego w tradycyjny sposób.

ProkHard


Planowanie czasu pracy to jedna z możliwości przygotowana w aplikacji. Funkcjonalność skupiająca w sobie wiele aspektów związanych z zarządzaniem i planowaniem czasu pracy pracownika. Funkcjonalność pozwala na sprawdzenie aktualnego planu pracy w czasie rzeczywistym, planowanie urlopów, czy składania wniosków o czas wolny i innych wniosków. Dodatkowym atutem rozwiązania jest możliwość podejrzenia stanu realizacji wniosku, bez potrzeby kontaktowania się z odpowiedzialnym działem w firmie oraz możliwość uzyskania w/w informacji o dowolnej porze dnia czy tygodnia dzięki dostępności aplikacji z osobistego telefonu.

Mobilny Serwis Pracowniczy to nie tylko zwykły serwis informacyjny, to rozwiązanie które pozwala na przydzielanie zadań pracownikom. Funkcjonalność „ Zadania dnia”, udostępnia listę zadań wraz z ich statusami. Pozwala kontrolować czy wiadomość została odczytana przez jej adresata, Uprawnionym pracownikom umożliwia delegowania zadań do innych osób, dzięki czemu skraca się czas realizacji zadania. Przekazana przy tym wiadomość tekstowa, lub głosowa, z pewnością ułatwi realizację zadania wyznaczonej osobie. Nie mniej ważny jest fakt, że w jednym zbiorze zadań dnia, mamy zgromadzone zadania pochodzące z rożnych funkcjonalności systemu Platforma Hetman i od rożnych osób. Dzięki temu niczego nie pominiemy i nic nie zostanie zapomniane.

ProkHard

Rozwiązanie posiada wiele ułatwień, kolejną z nich jest poczta wewnętrzna, często pracownicy komunikują się pomiędzy sobą za pomocą e-maila, jednak co w przypadku kiedy dany pracownik nie posiada skonfigurowanej poczty na telefonie? Posiada ograniczony dostęp do laptopa lub nie posiada numeru kontaktowego do kolegi z pracy? Ta funkcjonalność idealnie sprawdzi się w takich sytuacjach. Poczta wewnętrzna pozwala na komunikowanie się z każdym pracownikiem z firmy bez ograniczeń.

Mając na uwadze stale rozwijającą się technologię oraz wprowadzanie coraz to ekologiczniejszych rozwiązań w trosce o naszą planetę mają Państwo możliwość złożenia wniosku o urlop w sposób elektroniczny, bez konieczności wypełniania gotowych papierowych wydruków oraz generowania niepotrzebnych kosztów, które można przeznaczyć na inne wydatki. Wynagrodzenia, zmiana danych osobowych, uzyskanie świadczeń pracowniczych wszystko możemy dokonać za pomocą aplikacji.

Nasze rozwiązanie idealnie sprawdza się w codziennym życiu pracownika, ułatwia mu pracę oraz zaoszczędza czas, który poświęca na codzienne telefony, wypełnianie dokumentów czy też niekiedy oczekiwanie w kolejce do działu kadr w celu uzyskania informacji.


MOBILNY PARAGON - WIRTUALNA KASA FISKALNA

Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Finansów zakłada się odejście od tradycyjnego modelu stacjonarnych urządzeń specjalnego przeznaczenia służących do ewidencjonowania sprzedaży detalicznej. Takie urządzenia będzie można zastąpić oprogramowaniem takim jak produkt firmy Prokhard Mobilny paragon, który podobnie jak kasa tradycyjna pozwoli ewidencjonować sprzedaż. Przepisy będą dopuszczać otrzymanie paragonu fiskalnego w formie elektronicznej oraz papierowej.Mobilny paragon - podobnie jak kasy online – będzie posiadał funkcję przesyłu danych do systemu teleinformatycznego Ministerstwa Finansów za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej. W praktyce pozwoli to na ciągłe i zautomatyzowane przesyłanie danych z prowadzonej ewidencji oraz przesyłanie informacji o zdarzeniach fiskalnych.

Mobilny paragon – ograniczy koszty i zautomatyzuje sprzedaż przedsiębiorcom świadczącym swoje usługi mobilnie. Fizjoterapeuci, masażyści, makijażystki, wynajmujący mieszkania, kominiarze, korepetytorzy, nauczyciele języków obcych, firmy sprzątające oraz prowadzący stragany warzywne otrzymują narzędzie, które spełni wszystkie wymogi prawne i nie obciąży budżetu. Aplikacja posiada przyjazny i prosty w obsłudze interfejs.

Funkcjonalności aplikacji – Mobilny paragon posiada wszystkie funkcje określone w projekcie rozporządzenia takie jak:
 • definiowanie wartości zaewidencjonowanej sprzedaży oraz wysokości podatku należnego w podziale na stawki podatku;
 • bazę towarów i usług;
 • wystawianie paragonów fiskalnych oraz paragonów fiskalnych anulowanych;
 • tworzenie raportów fiskalnych dobowych, raportów fiskalnych fiskalizacji oraz dokumenty niefiskalne, w postaci elektronicznej;
 • nadanie uprawnień użytkownikom;
 • sortowanie umożliwiające co najmniej wystawianie raportów fiskalnych okresowych i wyszukiwanie dokumentów według zadanych parametrów, takich jak data, czas, numer dokumentu i stawka podatku;
 • komunikację z terminalem płatniczym;
 • komunikację z drukarką;
 • obsługa kodów kreskowych.


Po wprowadzeniu rozporządzenia w życie, oprogramowanie Mobilny paragon będzie musiało przejść proces fiskalizacji i zostanie wpisane zgodnie z przepisami do Centralnej Ewidencji Kas Rejestrujących. Wówczas zostanie nadany specjalny certyfikat identyfikujący i codziennie będzie można pobierać token upoważniający do rejestrowania sprzedaży. Po wypełnieniu powyższych warunków, będzie można zakupić pełną wersję oprogramowania. Wersja beta Mobilnego paragonu jest udostępniona w sklepach Google, Apple oraz na stronie Prokhard.
Zapraszamy do zapoznania się z funkcjonalnościami i możliwościami wirtualnej kasy.PLATFORMA HETMAN - SYSTEM HETMAN LOGISTYKA

Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii firmy Sybase „Sybase web services”, zastosowaniu Asynchronous JavaScript oraz XML i QT Script, firma ProkHard stworzyła nowoczesne rozwiązania mobilne przeznaczone do obsługi i zarządzania magazynami.

Budowa systemu WMS

Rozwiązania mobilne firmy ProkHard bazują na jądrze systemu Platforma Hetman, wykorzystując funkcjonalności i obieg dokumentów systemu Magazynowego, oraz innych modułów analitycznych (jak logistyka i transport). Pełna integracja z bazą danych Platformy Hetman, daje bardzo dużą elastyczność i wygodę obsługi.

Jak działa Hetman WMS

Dokumenty tworzone przez przenośny terminal radiowy, natychmiast znajdują się w bazie danych i są dostępne do obsługi i raportowania przez system magazynowy. Wszystkie operacje magazynowe (w tym kontrola stanu magazynowego i rozchody) są wykonywane on-line na bazie głównej Platformy, co wyklucza możliwość popełnienia błędu w dysponowaniu towarem na magazynie.
Zarządzanie stanem lokalizacji (miejsca składowego, czy paletowego) na magazynie, pozwala na błyskawiczne odszukanie towaru na magazynie. W efekcie załadunek towarów staje się znacznie prostszy i może być wykonany w dużo krótszym czasie. Udało nam się również rozwiązać problemy związane z kompletacją dostaw dla odbiorców, przy jednoczesnym zachowaniu (TRACEABILITY) ciągłości i identyfikowalności partii towarowej.

Łatwość obsługi

Logika systemu jest tak skonstruowana, aby czynności wykonywane przez operatorów terminali radiowych ograniczyć do minimum, a w szczególności do dwóch, odczytu podejmowanej partii magazynowej, i odczytu lokalizacji na której partia został ustawiona (magazyn, centrum robocze, rampa załadunkowa), na tej podstawie system podejmuje decyzje jakie podjąć czynności i jakie dokumenty wygenerować.

Znakowanie towaru

System mobilny umożliwia automatyczny wydruk etykiet produktowych (gwarantując prawidłowe znakowanie partii magazynowych), wydruk etykiet logistycznych (stosujemy standard GS1) oraz wydruk kompletu dokumentów magazynowych i spedycyjnych.

Bezpieczeństwo danych

Aplikacja mobilna działa tylko w danych sesjach web services, jeden login do aplikacji równa się jednemu stałemu połączeniu z bazą danych. Połączenie działa tak, jak połączenie z Platformą Hetman z zalogowanym i zautoryzowanym użytkownikiem. Gwarantuje to pełne bezpieczeństwo danych i kontrolę ich poprawności przez wewnętrzne mechanizmy platformy.

Współczesne magazyny opierają się coraz bardziej na inteligentnych rozwiązaniach dzięki którym, praca człowieka staje się jeszcze bardziej efektywna. Rozwój tych technologii pozwolił nam na integrację Platformy Hetman z systemami szaf przesuwnych, pozwalając na pełne zarządzanie nimi z poziomu systemu. Nasze autorskie rozwiązanie znacząco poprawia, przyspiesza oraz porządkuje pracę magazynów. Dzięki zastosowaniu wielowarstwowej komunikacji system automatycznie podpowie miejsce odstawienia bądź pobrania towaru uwzględniając wiele istotnych parametrów oraz definiowanych zmiennych. Po akceptacji miejsca, zaawansowane algorytmy zarządzania wysyłają szereg komunikatów, które wysterują przesunięcie regałów z uwzględnieniem wielu operacji wykonywanych przez operatorów. Dzięki temu rozwiązaniu posiadamy pełną kontrolę nad funkcjonowaniem magazynu oraz przyspieszamy procesy obrotu towaru trafiającego na nasz magazyn. Stawiając na jak najlepszą jakość oferowanych przez nas rozwiązań firma ProkHard od lat współpracuje z wieloma dostawcami gotowych systemów magazynowych i systemów szaf przesuwnych oraz systemów klasy shuttle, dzięki czemu bez obaw możesz powierzyć zarządzanie magazynem Platformie Hetman. Pokazuje to dużą skalowalność systemu pod indywidualne potrzeby przedsiębiorstwa.

Jednym z naszych partnerów, z którym integrujemy nasz system jest firma SSI SCHÄFER. SSI SCHÄFER jest światowym dostawcą najbardziej wydajnych produktów i systemów dla przepływu materiałów wewnątrz firmy. Oferuje szeroki wybór towarów i rozwiązań. Inteligentne moduły logistyczne od firmy SSI SCHÄFER bazują na szerokim portfolio standaryzowanych produktów i rozwiązań, które zapewniają optymalną integrację oraz skalowalność, dzięki modularności:

 • Regały paletowe;
 • Systemy składowania kanałowego;
 • Magazyny wysokiego składowania;
 • Układnice automatyczne oraz system klasy shuttle dla palet;
 • Systemy pojemnikowe;
 • Dedykowane opakowania;
 • Układnice automatyczne oraz systemy klasy shuttle dla pojemników, kartonów i tac;
 • Systemy Miniload;
 • Regały przesuwne;
 • Podesty magazynowe i systemy platformowe;
PLATFORMA HETMAN - SYSTEM HETMAN MES

Jednym z podstawowych zadań jakie pełni w przedsiębiorstwie system informatyczny jest wspomaganie procesów produkcyjnych. Wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie pozwoliło nam stworzyć jeden z najlepszych systemów wspierających działy produkcji. Hetman MES. Hetman MES jest to kompleksowy zestaw oprogramowania mający na celu wsparcie wszystkich działań produkcyjnych w nowoczesnym przedsiębiorstwie. System zawiera szereg modułów dzięki, którym mamy pełen wgląd w procesy produkcyjne od przyjęcia zamówienia po jego realizację wraz ze szczegółowym rozliczeniem kosztów produkcji. Hetman MES posiada szeroką możliwość dostosowania go do specyfiki danego zakładu, oraz możliwość integracji z maszynami działającymi w firmie. Wszystko to pozwala na zautomatyzowanie wielu procesów w przedsiębiorstwie oraz zminimalizowanie przestojów na produkcji.


Techniczne przygotowanie produkcji

Główne funkcje modułu:


 • przygotowanie i prowadzenie dokumentacji technologicznej wyrobów;
 • tworzenie i obsługa zleceń produkcyjnych;
 • planowanie produkcji w oparciu o zlecenia produkcyjne;

Jednym z podstawowych warunków prawidłowego przebiegu i kontroli procesu technologicznego jest rzetelne i precyzyjne opracowanie dokumentacji technologicznej. Moduł Technicznego Przygotowania Produkcji umożliwia szczegółowe opracowanie dokumentacji technologicznej wyrobu, tworząc technologię produkcji wyrobu - kartę wyrobu. Dla każdego wyrobu można opracować niezależną technologię jego produkcji, która zawiera komplet informacji wymaganych do opisania cech charakterystycznych wyrobu, ciągu technologicznego oraz receptury wyrobu. Technologia jest definiowana dla wyrobu i zawiera informacje o produkowanym wyrobie oraz ilości, dla której jest definiowana. Dla jednego wyrobu (produktu) można zdefiniować wiele technologii produkcji różniących się np.: ciągiem technologicznym, warunkami pracy, parametrami maszyn przetwórczych.

Każda technologia może posiadać unikalną nazwę oraz indywidualny (definiowany według potrzeb zakładu) zestaw parametrów zawierających dane technologiczne dla wyrobu.APS-Planowanie produkcji

Jednym z podstawowych zadań jakie pełni w przedsiębiorstwie system informatyczny jest wspomaganie procesów planowania produkcji. Moduł Planowanie Produkcji będący częścią Hetman MES doskonale wspomaga te procesy.System umożliwia planowanie produkcji obejmujące:

 • planowanie czasu pracy centrów roboczych (maszyn przetwórczych);
 • planowanie czasu pracy brygad produkcyjnych (zarządzanie zasobami ludzkimi);

Plan produkcji jest generowany z uwzględnieniem:

 • czasu trwania poszczególnych operacji w cyklu produkcyjnym;
 • obłożenia maszyn przetwórczych;
 • ilości (co za tym idzie czasu) niezbędnej do rozpoczęcia kolejnej operacji w cyklu;
 • zapasu surowców (materiałów) na magazynach firmowych i produkcyjnych;
 • złożonych zamówień na materiały i terminów dostaw materiałów;

Wygenerowany plan produkcji podlega szczegółowej obróbce przez graficzny ekran planowania produkcji. Operator korzystając z interfejsu graficznego planuje rozłożenie zleceń w czasie, i w miarę potrzeb, modyfikuje dane technologiczne i dane na zleceniu. Jedno zlecenie produkcyjne (jeżeli wymaga tego sytuacja) może być rozłożone na kilka pozycji planu produkcji. W przypadku braku niektórych surowców, operator na etapie planowania produkcji, może podjąć decyzję o wykorzystaniu zamienników. Utworzony i zatwierdzony plan produkcji jest zapisywany w bazie danych, a następnie wykorzystywany w procesach monitorowania produkcji oraz w dokumentach obrotu magazynowego (np.: przyjęcie wyrobów z produkcji).
Ważną informacją niezbędną do prawidłowego i efektywnego zarządzania produkcją oraz w szczególności zarządzania przedsiębiorstwem, jest wiedza na temat stanu produkcji w toku oraz zużycia środków produkcji. Hetman MES został wyposażony w odpowiednie mechanizmy gromadzące te informacje. Odpowiedzialny za to jest moduł Monitorowanie Produkcji.
Wiele środków produkcji, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i realizacji procesów produkcyjnych jest trudno mierzalnych, zwłaszcza w ujęciu kosztowym. Aby prawidłowo określić koszty – np.: zużycia wody, zużycia energii, olejów opałowych itp. – nie wystarczą dane finansowe (faktury zakupu) gdyż ich szczegółowość jest zbyt wąska. Należy zatem gromadzić informacje analityczne (np.: dane licznikowe), które pozwolą na odpowiednie przyporządkowanie kosztów, np.: do wydziałów, maszyn przetwórczych, zmian produkcyjnych, zleceń itp. Do tego celu moduł Monitorowania Produkcji posiada odpowiedni mechanizm, który pozwala na elastyczne definiowanie monitorowanych środków produkcji i rejestrację danych niezbędnych do dalszych rozliczeń i kalkulacji. Dane gromadzone przez tę opcję mogą być bezpośrednio wykorzystane przez moduł System Informowania Kierownictwa lub mogą zostać zadekretowane na konta pozabilansowe w module Rachunkowość Finansowa, gdzie posłużą jako dane wskaźnikowe do rozbicia kosztów

Monitorowanie produkcji w toku

Zadaniem tej części systemu jest dostarczanie informacji o aktualnym stanie realizacji zleceń produkcyjnych w poszczególnych etapach procesu produkcyjnego (na poszczególnych centrach roboczych).

Monitorowane są takie informacje jak:

 • zużycie materiałów i półproduktów przez poszczególne centra robocze z wykorzystaniem ewidencji magazynowej, co umożliwia bieżącą kontrolę stanu magazynowego i zapasów surowców oraz półproduktów w magazynach firmowych i produkcyjnych (wydziałowych).
 • zużycie półproduktów, wykryte braki w produktach i materiałach, produkcja i braki (buble) półproduktów oraz wyrobu gotowego w poszczególnych centrach roboczych. Jest to monitoring ilościowy z przyporządkowaniem poszczególnych wpisów do pozycji planu produkcji, a co za tym idzie zleceń produkcyjnych i handlowych. Uzyskane w ten sposób informacje pozwalają na bieżącą (on-line) analizę stanu realizacji zleceń i umożliwiają weryfikację terminu zakończenia produkcji. Pozwala to na precyzyjne informowanie odbiorcy o stanie realizacji jego zlecenia.;
 • rzeczywisty czas pracy centrów roboczych (w tym maszyn przetwórczych) oraz brygad produkcyjnych. Uzyskane dane stanowią podstawę do analizy czasu i wykorzystania maszyn przetwórczych oraz kalkulację robocizny bezpośredniej. Rejestracja danych może być realizowana przy pomocy różnych metod. Najczęściej stosowane są specjalnie zdefiniowane do tego celu ekrany dotykowe i terminale ustawione przy maszynach przetwórczych. Ekrany są tak zaprojektowane, aby zminimalizować czas ich obsługi i zlikwidować ryzyko popełnienia błędu przez operatora. Istnieje również możliwość szczegółowej rejestracji zużytych materiałów na poszczególnych stanowiskach roboczych. Cecha ta pozwala uzyskać szczegółową (według elementów składowych) analizę kosztów realizacji zlecenia.

Obsługa techniczna

Moduł Obsługa Techniczna jest elementem Hetman MES, tym niemniej może być użytkowany jako niezależna aplikacja zachowując jednocześnie wszystkie najistotniejsze funkcjonalności. Prezentowany moduł adresowany jest do firm produkcyjnych, które chcą prowadzić zorganizowaną i planową gospodarkę remontową, firm usługowych prowadzących usługi remontowe lub firm transportowych eksploatujących sprzęt techniczny.

Do podstawowych zadań systemu należy:

 • wspomaganie gospodarki remontowej w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych;
 • wspomaganie pracy służb dyspozytorskich w firmach transportowych;
 • dostarczanie danych analitycznych w zakresie eksploatacji maszyn i pojazdów;
 • wspomaganie pracy służb technicznych w firmach produkcyjnych i usługowych;
 • wspomaganie pracy służb warsztatowych;

Współpraca z innymi funkcjonalnościami Platformy Hetman

Możliwości systemu znacznie się rozszerzają w przypadku współpracy z innymi modułami Platformy Hetman, a w szczególności z Systemem Sterowania Produkcją oraz z modułem Transportu, gdyż obsługuje wówczas wspólne kartoteki pojazdów i/lub maszyn oraz słowniki systemowe. Ponadto przekazuje informacje bezpośrednio do odpowiedniego modułu; np.: skierowanie pojazdu do przeglądu czy remontu automatycznie wyłącza go w module Transportu z ruchu i analogicznie - maszynę produkcyjną - w module Planowania Produkcji.

Pozostałe zmiany jakościowe to przede wszystkim:

 • zwiększona efektywność pracy (więcej czasu na samokontrolę merytoryczną wykonywanych czynności) służb pracujących na poszczególnych modułach pakietu;
 • zwiększone bezpieczeństwo poprawności przetwarzanych informacji przekazywanych do innych modułów (bądź przez udostępnienie danych bądź przez ich automatyczne przesyłanie;
 • wzrost ilości analitycznych informacji dla celów zarządczych. Wykorzystanie modułu, w każdym przedsiębiorstwie, może przynieść wiele korzyści i usprawnić pracę. Moduł HETMAN MES podobnie jak cała platforma może pracować w układzie wielooddziałowym, co jeszcze bardziej podwyższa jej walory w tego typu przedsiębiorstwach;
PLATFORMA HETMAN - HETMAN ROZSZERZENIA

Rozszerzenia w PLATFORMIE HETMAN, to zbiór funkcjonalności powstałych w trakcie rozwoju systemu. Są to rozwiązania, które nie mogą zostać jednoznacznie przyporządkowane do pozostałych modułów Systemu. Funkcjonalności te, mają jednak kolosalne znaczenie w integracji całego systemu i pozwalają na pełne wykorzystanie możliwości Platformy Hetman. Rozszerzenia Platformy Hetman zostały zebrane w grupy tematyczne pozwalające na ich identyfikację i określające jakie obszary funkcjonale mogą wspomagać.

Analiza danych

To zbiór narzędzi przeznaczonych do wydajnej analizy danych zebranych w Platformie Hetman. Znajdą tu Państwo:

 • narzędzia do samodzielnego definiowania i tworzenia raportów ze wszystkich zgromadzonych w systemie informacji i ich przydzielania do uprawnionych osób i podsystemów Platformy;
 • Narzędzia do prowadzenia wielowymiarowych analiz OLAP;
 • Narzędzia do budowy lokalnych i zdalnych (korporacyjnych) hurtowni danych.
Funkcjonalności dodatkowe i Boty

W tej części zostały zgromadzone opcje do tworzenia indywidualnych funkcjonalność klienckich, pozwalające na optymalizację zasobów ludzkich i automatyzację obsługi krytycznych dla działania przedsiębiorstwa procesów biznesowych, w tym procesów technologicznych, magazynowych czy sprzedażowych. W grupie tej znajdą Państwo szereg robotów programowych (HetmanBot), wirtualnych pracowników , które wykonują powtarzalne zadania, zastępując pracę często wielu pracowników.

Hetman DSS - System Wspomagania Decyzji
DSS (ang. decision support system) - jest to system dostarczający informację i wiedzę, wykorzystywaną przy podejmowaniu decyzji, głównie przez managerów średniego i wysokiego szczebla oraz analityków korporacyjnych.
Firma ProkHard czerpiąc z wieloletnich doświadczeń we wdrażaniu systemów wspomagających zarządzanie w przedsiębiorstwach, stworzyła innowacyjne rozwiązanie informatyczne, które pozwoli kadrze zarządzającej czerpać niezbędną wiedzę o swoim biznesie bezpośrednio z wewnętrznych systemów informatycznych w dowolnym czasie i w dowolnym miejscu. Udało się to osiągnąć, dzięki zastosowaniu najnowszych technologii mobilnych oraz gromadzonej przez ponad dwie dekady wiedzy o metodach przetwarzania danych. Użytkownicy systemu DSS, mogą podejmować kluczowe decyzje biznesowe, wspomagając się w każdej chwili wiarygodną i łatwo dostępną informacją.


Kluczową właściwością systemu jest możliwość intuicyjnego i bardzo prostego zestawiania potrzebnych w danej chwili danych. Rozwiązanie zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa i ochrony dostępu do kluczowych danych biznesowych. Zastosowano najwyższe standardy zabezpieczenia danych wykorzystując najnowsze metody szyfrowania i transmisji danych. Dostęp do informacji jest chroniony systemem haseł dostępu, a uruchomienie aplikacji wymaga uzyskania specjalnego dwuwymiarowego kodu dostępu indywidualnego dla każdego użytkownika.

W bardzo prosty sposób system może:

 • dostarczyć informacje na temat wartości sprzedaży w ostatnich latach;
 • określić strukturę sprzedaży do kontrahentów z podziałem na typy towarowe;
 • dokonać analizy marży;
 • zanalizować poziom zapasów magazynowych;
 • zanalizować poziom zalegania zapasów magazynowych.

System DSS pozwala na stworzenie analizy porównawczej wielopłaszczyznowej. Narzędzie pozwala na pokazanie struktury sprzedaży wytwarzanych produktów lub towarów do największych kontrahentów w okresach miesięcznych lub rocznych. Na podstawie kosztu wytworzenia towaru z posiadanych danych sprzedażowych można w prosty sposób zanalizować kształtowanie się poziomu marży w definiowanym czasookresie. Podobnie można określić zasoby magazynowe pod kątem ich posiadania w poszczególnych latach lub miesiącach wybranego roku oraz określić stany zalegania towarów w magazynie.
Użytkownicy systemu decydują w dowolnej chwili jakie dane pozyskać i jak je zestawić, bez konieczności znajomości języków programowania czy języka zapytań SQL. Można to wykonać samodzielnie bez pomocy wykwalifikowanej kadry informatycznej.

Interfejsy sprzętowe

To kolejna bardzo ważna i szczególna dla Platformy Hetman grupa funkcjonalności. Gromadzi oprogramowane i gotowe do użycia interfejsy współpracy z maszynami i sterownikami AC maszyn i urządzeń zamontowanych w Państwa przedsiębiorstwach. Znajdą tu Państwo miedzy innymi oprogramowanie do współpracy z wagami elektronicznymi (podręcznymi i samochodowymi), oprogramowanie do współpracy czytnikami RFID czy czytnikami kadr zbliżeniowych, czy też oprogramowanie do wymiany danych z maszynami produkcyjnymi. Rozszerzenia te automatyzują procesy rejestracji danych i eliminują możliwość pomyłek spowodowanych przez czynnik ludzki.